יוסי כהן 20.07.14 (11:11)
השופט מ' בן דרור אשר אחז בדעת המיעוט, סבר כי בשאלות שבסמכות ראוי שהבדיקה תהא קפדנית: על המשיבה להצביע על מקור הסמכות שמכוחו היא מבקשת לעסוק בפרסומת. לגישתו, אין מקום לטענה כי שידורי הפרסומת...
יוסי כהן 16.07.14 (10:35)
בית-המשפט קבע כי השאלה האם שידורי פרסומת מסחרית אסורים על המשיבה, אינה נקייה מספקות; חוק רשות השידור אינו כולל הוראה מפורשת או משתמעת האוסרת שידורי פרסומת כאלה. איסור זה נובע מהעיקרון שלפיו...
יוסי כהן 15.07.14 (11:41)
כשרות משפטית מוגבלת פירושה, כי התופעה המשפטית נושאת – או רשאית לשאת – אך ורק בזכויות שהוענקו לה או כפופה אך ורק לחובות שהוטלו עליה במפורש או מכללא על-ידי המחוקק, אף שמעצם טבעה...
רן רייכמן 08.07.14 (11:21)
הסכם ממון הינו חוזה בו מוסדרת חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של פרידה, ומדובר במסמך חיוני במיוחד במקרים בהם קיים פער כלכלי בין שניהם. כמו כל חוזה, גם על הסכם ממון חלות הוראות שמאפשרות לבטלו בהתקיים...
יוסי כהן 08.07.14 (11:18)
על מנת להכריע בשאלה האם תופעה מסוימת היא בעלת אישיות משפטית, עלינו לבחון את השאלה האם הדין מעניק לה זכויות ו/או מכפיף אותה לחובות, במפורש או במשתמע. כל תופעה משפטית יכולה לשאת בזכויות ולחוב בחובות,...
יוסי כהן 06.07.14 (11:25)
רשם החברות (והשותפויות) הוא הגוף האדמיניסטרטיבי-המִנהלתי המופקד על רישום חברות ושותפויות ומחיקתן ועל ניהול מאגרי המידע המשמשים כמידע פומבי של תאגידים אלה. כאמור לעיל, עיקר תפקידו של רשם החברות בהקשר...
רן רייכמן 06.07.14 (11:09)
עריכתו של הסכם ממון, כך לדבריו של עורך דין רן רייכמן, הינה פעולה מקובלת בימינו , שנועדה להבטיח מבעוד מועד את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה. הסכם זה נדרש על מנת להביע רצון משותף להקל על...
רן רייכמן 03.07.14 (09:45)
עורך דין רן רייכמן מסביר כי תביעות שלום בית מוגשות לרוב במקרי גירושין לידי בית דין רבני, שהינו הסמכות היחידה לטיפול בהן. תביעות אלו מוגשות במקרים בהם אחד הצדדים מעוניין לשקם את הנישואין, ומטרתן לשכנע...
יוסי כהן 30.06.14 (10:13)
בישראל, בדומה לאנגליה, קמה החברה רק אם היא נרשמה כדין. בהיעדר רישום, אין ל"חברה" אישיות משפטית ואין לה כל קיום בעולם המשפט. אמנם בוטל סעיף 4 לפקודת החברות, אשר קבע כי חבר בני אדם המונה יותר מעשרים...
יוסי כהן 29.06.14 (10:49)
הוראה הדומה במתכונתה להוראת סעיף 10(ד) לחוק החברות על תעודת התאגדות נדונה בפרשת אלקול, וניתן להקיש ממנה. במקרה זה נתעוררה שאלת תוקפו של שעבוד שיצרה החברה כלפי מפרק החברה, אשר פרטיו הוגשו לרישום לאחר...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה