החטא של האדם הראשון בגן עדן.
ממתק לשבת חג שמחת תורה 🌴🌴🌴🌴 "שישו ושמחו בשמחת תורה" *השמח בשמחת תורה, בתורה הקדושה לא כתוב שישנו חג שנקרא שמחת תורה, אם כן מה המקור לחג זה?! מובא בזוהר הקדוש שנוהגי
חג שמחת תורה ששמו המקראי הוא "שמיני עצרת".
יצחק גיני 02.10.20 (08:56)
ממתק לשבת: 🌴ממתק לשבת חג הסוכות🌴 & הלכה: המצטער פטור מן הסוכה. כותב בעל התפארת שלמה:  מצוות סוכה היא לנו מחסה ומגן להינצל מכל צרה ויגון. וזהו פירוש המצטער פטור מן הסוכה. ע"י...
יצחק גיני 28.09.20 (20:13)
ממתק ליום הכיפורים🔸   *ברית שלוש עשרה - י'ג מידות  במהלך תפילות יום הכיפורים והסליחות אמירת י'ג מידות של רחמים זו הנקודה המרכזית וסביב זה סובב כל ענין הימים הנוראים, בני עדות...
יצחק גיני 25.09.20 (09:37)
ממתק לשבת: 🍇ממתק לשבת האזינו שבת שובה🍇 🍷🍷🍷🍷🍷 *"האזינו השמים" - אמר רבי יהושוע דסיכנין: מכאן אתה למד שיש לשמים פה. "השמים מספרים כבוד אל" לב...
יצחק גיני 20.09.20 (21:02)
🍇ממתק לשבת- ראש השנה תשפ"א תהיה שנת פריון אמיתי ברוחנית ובגשמיות * ייחודו של ראש השנה, השלים הקב"ה את כל מעשי בראשית. *נברא האדם הראשון ובשעה השביעית נתן בו נשמה. * נפקדו שרה רחל וחנה...
דוד דרומר 16.09.20 (13:17)
זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים,
יצחק גיני 12.09.20 (20:25)
ממתק לשבת: 🍇ממתק לשבת "נצבים וילך" 🍇🍇🍇🍇🍇 *פרשת נצבים לעולם חלה סמוך לראש השנה אולם אין מברכים בה את החודש כדי לבלבל את השטן שנאמר: "בכסה ליום חגנו",...
דוד דרומר 10.09.20 (12:22)
הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם
יצחק גיני 06.09.20 (00:03)
: 🍷ממתק לשבת "כי תבוא"🍷 🍾🍾🍾🍾🍾 * "והיה כי תבוא אל הארץ". תבוא אותיות 'אבות' כי בזכות האבות קיבלנו את ארץ ישראל לנחלה. * בפרשתנו 98...
דוד דרומר 02.09.20 (13:00)
"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, "
יצחק גיני 30.08.20 (03:39)
🔸ממתק לשבת "כי תצא" 🍷🍷🍷🍷🍷 & "כי תצא למלחמה על אוייביך וכו'"... אומר בעל נתיבות שלום, כלל גדול בתורת לחימה ההגנה הטובה ביותר היא התקפה. להפתיע את...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה