אתר הדעות והביקורות של הגולשים 

בוא להביע את דעתך בכל נושא שתרצה

813 מאמרים
812 מאמרים
726 מאמרים
429 מאמרים
349 מאמרים

המאמרים המדורגים ביותר

יצחק גיני 26.07.20 (00:00)
🍇ממתק לשבת- ראש השנה תשפ"א תהיה שנת פריון אמיתי ברוחנית ובגשמיות * ייחודו של ראש השנה, השלים הקב"ה את כל מעשי בראשית. *נברא האדם הראשון ובשעה השביעית נתן בו נשמה. * נפקדו שרה רחל וחנה...
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים,
יצחק גיני 26.07.20 (00:00)
ממתק לשבת: 🍇ממתק לשבת "נצבים וילך" 🍇🍇🍇🍇🍇 *פרשת נצבים לעולם חלה סמוך לראש השנה אולם אין מברכים בה את החודש כדי לבלבל את השטן שנאמר: "בכסה ליום חגנו",...
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם
יצחק גיני 26.07.20 (00:00)
: 🍷ממתק לשבת "כי תבוא"🍷 🍾🍾🍾🍾🍾 * "והיה כי תבוא אל הארץ". תבוא אותיות 'אבות' כי בזכות האבות קיבלנו את ארץ ישראל לנחלה. * בפרשתנו 98 קללות,...
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, "
יצחק גיני 26.07.20 (00:00)
🔸ממתק לשבת "כי תצא" 🍷🍷🍷🍷🍷 & "כי תצא למלחמה על אוייביך וכו'"... אומר בעל נתיבות שלום, כלל גדול בתורת לחימה ההגנה הטובה ביותר היא התקפה. להפתיע את...
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך
יצחק גיני 26.07.20 (00:00)
ממתק לשבת: 🔨ממתק לשבת שופטים 🍷🍷🍷🍷🍷×××××××××××××× "שופטים ושטרים...
יצחק גיני 26.07.20 (00:00)
ממתק לשבת: 🍷ממתק לשבת ראה שבת מברכין 🍷🍷🍷🍷🍷 *" ראה אנכי נתן לפניכם היום" מדוע נאמר היום והתורה ניתנה כארבעים שנה לפני? אומר השפתי כהן זצ"ל גלוי וידוע...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה