אתר הדעות והביקורות של הגולשים 

בוא להביע את דעתך בכל נושא שתרצה

812 מאמרים
798 מאמרים
711 מאמרים
429 מאמרים
342 מאמרים

המאמרים המדורגים ביותר

איציק גיני 02.02.11 (00:00)
ממתק לשבת במדבר שבת מברכין🌳 ☆ "וידבר ה' אל משה במדבר סיני"בשלושה דברים ניתנה תורה באש במים ובמדבר. יסוד קיומו של עם ישראל בזכות מסירות הנפש והאמונה בבורא עולם. באש בזכות אברהם שנזרק...
איציק גיני 02.02.11 (00:00)
ממתק לשבת בהר בחקותי🌸•"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר" ידועה השאלה: מה ענין שמטה בהר סיני? כונת התורה ללמד מוסר את בני האדם שאינם עסוקים בלימוד התורה שנתנה בהר סיני בטענה שטרודים הם...
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
לא מאסתים ולא געלתים לכלותם
איציק גיני 02.02.11 (00:00)
🍷ממתק לשבת אמור🍷"אמור ואמרת..."להזהיר גדולים על קטנים.כתוב: "יברך יראי ה' הקטנים עם הגדולים" אם הקטנים מחוברים לגדולים אז הם גם בתוך הברכה.• "והכהן הגדול... לאביו ולאמו לא יטמא"....
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
דבר אל בני ישראל ואמרת
איציק גיני 02.02.11 (00:00)
ממתק לשבת אחרי מות קדושים"אחרי מות שני בני אהרון.." מובא במדרש כיוון ששמע איוב מיתת שני בני אהרון אמר "אף לזאת יחרד ליבי" ופירשו חז'ל שאיוב נידון בייסורים על ששתק בעת שגזר פרעה להשליך את ילדי ישראל...
איציק גיני 02.02.11 (00:00)
ממתק לשבת: 🔯ממתק לשבת תזריע מצורע ושבת ראש חודש🔯• אישה יולדת אם זכר טמאה שבעת ימים. ואם נקבה ארבעה עשר יום. ורמז לדבר. המילה זכר מתחילה באות ז שזה מתחילת האותיות מספר 7. והמילה...
דוד דרומר 02.10.08 (00:00)
והתקדשתם והייתם קדשים .
איציק גיני 02.02.11 (00:00)
♾ממתק לשבת פרשת שמיני♾◇ "ויהי ביום השמיני" פרשה זו יש בה כמה נושאים: * חנוכת המשכן.* מיתת נדב ואביהוא בני אהרון.* סימני הכשרות מה מותר ומה אסור לאכול.◇ בפרשה זו 91 פסוקים=אמן....
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה