#rightBanners#
#centerBanners#
הצרכן 13.05.08 (17:37)
בתחילה היו בעירי שני בתי קולנוע, מהגדולים האלו, עם במה להופעות ואפילו וילון ענק שנפתח לפני הסרט. אח"כ פתחו קומפלקס עם חמישה מסכים, עברו לעשרה מסכים והיו כבר שישה עשר מסכים. בקרוב פותחים באזור...
גיא לוי 11.05.08 (13:03)
רוב החברות היום מטמיעות אסטרטגיות עסקיות שונות בשביל להגביר את המודעות למותג ולקדם את המוצרים והשירותים שהם מספקים.
גוליק 21.04.08 (07:04)
תגובה לכתבתו של מוטי היינריך בפרשן "מה באמת קרה במשבר הכלכלי של 1929 ולמה זה חשוב ב- 2008?"
דניאל בלוך 19.04.08 (08:24)
אין, אולי, בישראל עבדות מן הסוג הקלאסי אך סוגי שעבוד מודרני אינם חסרים במדינה.
אסף זילברברג 11.04.08 (17:25)
ניתן למצוא את האיזון בין הגישות השונות ולגבש מצב בסיסי שבו יש תחרות חופשית הוגנת לצד רשת ביטחון חברתית-כלכלית.
מוטי היינריך 25.03.08 (07:48)
המיתוסים של 1929 שניטעו באקדמיה ובפוליטיקה על ידי הזרם הסוציאליסטי בכלכלה ממשיכים להניב מדיניות ממשלתית הרסנית גם ב- 2008.
טור אורח 18.03.08 (11:53)
כן, יש לי הצעה שלא ניתן לסרב לה, למר פישר היקר, כיצד יציל את הדולר, את כבודו של ברננקי, את היצואנים הכבויים ובו זמנית יבטיח לעצמו מקום בהיכל הכלכלה העולמית, שם, לצד ברננקי.
טור אורח 15.03.08 (20:44)
ליאורה עופר טוענת ש"אינה חשה ביטחון כלכלי מלא". וכי איך תרגיש ביטחון, לאור מחירו המאמיר של הקוויאר?
טור אורח 12.03.08 (15:55)
עד כמה נתוני המשק והכלכלה הנוכחיים בישראל, בארה"ב ובשאר חלקי העולם המובילים את הכלכלה הגלובלית, יכולים לתת כלים לשערוך הצמיחה בישראל במהלך 2008?
טור אורח 11.03.08 (03:08)
אם חשבתם לרגע שהתשובה פשוטה וניתנת לשליפה, הרי שטעיתם. כלכלת העולם הפכה גלובאלית ומורכבת, הדולר איבד מזוהרו בצמידות לשטויות שעשו קברניטי המעצמה הכל יכולה, הכללים השתנו, והעתיד לוט בערפל.
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#