רן רייכמן 16.03.14 (11:57)
אימוץ ילדים מעניק את הזכויות והחובות הכרוכות בגידול ילד לאדם אשר איננו ההורה הביולוגי. המבקשים לאמץ צריכים לעמוד במספר דרישות וצו האימוץ יינתן לאחר אבחון ובדיקה דקדקנית של המבקשים .במסגרת הליך אימוץ...
יוסי כהן 12.03.14 (12:23)
על-פי הדין האנגלי, חברה אינה קשורה בחוזה מקדמי אשר היזם התיימר לכרות בעבורה טרם התאגדותה. החברה אף אינה רשאית לאשרר את החוזה המקדמי לאחר הקמתה והדרך היחידה העומדת לפניה היא כריתת חוזה חדש עם הצד...
רן רייכמן 12.03.14 (12:17)
צו הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחהבמקרה בו למצער חווה אדם אלימות מצד בן משפחתו, בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה, רשאי הנפגע לפנות בבקשה לקבלת צו הגנה כנגד הפוגע ,לבית המשפט לענייני משפחה, לבית...
הסכם עד מדינה הוא כלי משפטי שנועד לסייע למשטרה ולתביעה על מנת להרשיע עבריין, שלא ניתן להרשיעו בדרך אחרת. בגלל מורכבותו של הסכם זה יש לפעול במהלך ניסוחו וחתימתו ביתר זהירות ועל פי חוק, על מנת להימנע...
יוסי כהן 11.03.14 (10:09)
חברה אינה קמה יש מאין – בדרך כלל קודמת להתאגדותה פעילות ענפה של יזמים, המבססים בעבורה תשתית ארגונית-פיננסית, כורתים בעבורה חוזים עם צדדים שלישיים, ומבצעים למענה פעולות מגוונות, ובעשותם את כל...
רן רייכמן 11.03.14 (10:04)
מהי משמורת?משמורת הינה החזקה הפיסית בקטינים כמו גם האחריות של ההורה לגדל את הילד ולדאוג לכל צרכיו הפיזיים והרוחניים. משמורת נקראת גם אחזקת ילדים. כאשר אין הסכמה בין בני הזוג באשר לשאלה מי יהיה ההורה...
יוסי כהן 10.03.14 (10:55)
אף אם הסנקציה שבסעיף 7 לחוק החברות, תופעל במקרים רבים, לדעתו של עו"ד יוסי כהן, לא יביא הדבר לידי שיפור בנורמות ההתנהגות של היזמים, שכן יש גם לגבש מסגרת נורמטיבית סטטוטורית ותנאי כשירות מינימליים...
רן רייכמן 10.03.14 (10:52)
על כל הזוגות אשר נישאו לאחר 1.1.74 חל חוק יחסי ממון.  ככלל החוק קובע עיקרון לפיו כל מה שנצבר ע"י הצדדים במהלך הנישואין ו/או מי מהם, הינו רכוש משותף למעט נכסים אשר היו לצדדים טרם...
יוסי אמודאי 09.03.14 (12:24)
רכישת דירה היא עסקה כלכלית משמעותית ביותר, בה כדאי לנו למקסם את התועלת שאנחנו נפיק מהמשאבים שנשקיע בה. לכן, כדאי לבחון את כלל אפיקי ההשקעה והרכישה הקיימים. בחלק מהמקרים, ניתן לבצע רכישה של דירה חדשה...
יוסי כהן 09.03.14 (11:38)
ההנחה שבבסיס סעיף 7 לחוק החברות היא כי בעלי מניות שהורם כלפיהם מסך ההתאגדות, אינם ראויים לשמש כיזמים, וכי נוכח עברם יש למנוע מהם מעורבות כלשהי, ישירה או עקיפה, בהקמת חברה. עו"ד יוסי כהן טוען כי ברם,...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה