רן רייכמן 19.03.14 (10:12)
ע"פ ההלכה היהודית, אישה יהודיה הנשואה לגבר יהודי כאשר לצד נישואיה מתעברת מגבר אחר שאינו בעלה - הילד הנולד יחשב כממזר. ילד אשר נולד לאב שנשא בחיי אשתו את אחותה או קיים עמה יחסי...
יוסי כהן 17.03.14 (11:54)
העיקרון שנקבע בפסק-דין Newborne בוטל בהתערבותו הישירה של המחוקק הבריטי, בכל הקשור לחוזים הנכרתים בין מדינות אירופה, על-ידי סעיף 7 לדרקטיבה הראשונה של חוק החברות. עו"ד יוסי כהן מסביר, שמטרת סעיף זה...
רן רייכמן 17.03.14 (11:50)
מהו המושג גניבת זרע? סיטואציה בה אב טוען כי האם יצרה תמונה כוזבת ולכאורית לפיה הינה משתמשת באמצעי מניעה ע"מ לשלול האפשרות להרות, ועל יסוד ההצהרה הנ"ל האב קיים עמה יחסי מין כאשר כתוצאה מיחסים...
יוסי כהן 16.03.14 (12:00)
במשפט המקובל השאלה המכרעת בסוגיית פרשנות החוזה היא כוונת הצדדים האמיתית, כפי שהיא עולה מן החוזה. כיוון שבמקרה הנדון התכוון היזם כי החברה תקום וכי החוזה לא יחייבו אישית, נתן בית-המשפט תוקף לכוונתו....
רן רייכמן 16.03.14 (11:57)
אימוץ ילדים מעניק את הזכויות והחובות הכרוכות בגידול ילד לאדם אשר איננו ההורה הביולוגי. המבקשים לאמץ צריכים לעמוד במספר דרישות וצו האימוץ יינתן לאחר אבחון ובדיקה דקדקנית של המבקשים .במסגרת הליך אימוץ...
יוסי כהן 12.03.14 (12:23)
על-פי הדין האנגלי, חברה אינה קשורה בחוזה מקדמי אשר היזם התיימר לכרות בעבורה טרם התאגדותה. החברה אף אינה רשאית לאשרר את החוזה המקדמי לאחר הקמתה והדרך היחידה העומדת לפניה היא כריתת חוזה חדש עם הצד...
רן רייכמן 12.03.14 (12:17)
צו הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחהבמקרה בו למצער חווה אדם אלימות מצד בן משפחתו, בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה, רשאי הנפגע לפנות בבקשה לקבלת צו הגנה כנגד הפוגע ,לבית המשפט לענייני משפחה, לבית...
הסכם עד מדינה הוא כלי משפטי שנועד לסייע למשטרה ולתביעה על מנת להרשיע עבריין, שלא ניתן להרשיעו בדרך אחרת. בגלל מורכבותו של הסכם זה יש לפעול במהלך ניסוחו וחתימתו ביתר זהירות ועל פי חוק, על מנת להימנע...
יוסי כהן 11.03.14 (10:09)
חברה אינה קמה יש מאין – בדרך כלל קודמת להתאגדותה פעילות ענפה של יזמים, המבססים בעבורה תשתית ארגונית-פיננסית, כורתים בעבורה חוזים עם צדדים שלישיים, ומבצעים למענה פעולות מגוונות, ובעשותם את כל...
רן רייכמן 11.03.14 (10:04)
מהי משמורת?משמורת הינה החזקה הפיסית בקטינים כמו גם האחריות של ההורה לגדל את הילד ולדאוג לכל צרכיו הפיזיים והרוחניים. משמורת נקראת גם אחזקת ילדים. כאשר אין הסכמה בין בני הזוג באשר לשאלה מי יהיה ההורה...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה