מס' צפיות - 42
דירוג ממוצע -
עו"ד רן רייכמן - מהם צווי הגנה / מניעה?
מאת: רן רייכמן 12/03/14 (12:17)

צו הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה
במקרה בו למצער חווה אדם אלימות מצד בן משפחתו, בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה, רשאי הנפגע לפנות בבקשה לקבלת צו הגנה כנגד הפוגע ,לבית המשפט לענייני משפחה, לבית משפט השלום או לבית הדין הרבני, אשר נמצאים באזור מגוריו של העותר לצו.

צו ההגנה יכול לאסור על הפוגע להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו הנפגע, או לאסור על הפוגע להימצא במרחק מסוים ממנו, להטריד אותו ,או לפעול בכל דרך המונעת או מקשה על הנפגע שימוש בנכס המשמש אותו כדין .

צו ההגנה נועד ליתן סעד זמני- כתרופה מיידית, כדי למנוע איום מיידי מפני אלימות במשפחה, באמצעותו ביהמ"ש/ביה"ד היכול להרחיק את הפוגע אשר נקט באלימות במי מבני המשפחה המותקפים, מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה.


חוק למניעת אלימות במשפחה קובע שלושה תנאים בהם ייעתר בית המשפט לבקשת מתן הצו. המכנה המשותף לכל אחד מהמקרים שיקימו עילה למבקש צו ההגנה ,הוא העיתוי בו מוגשת הבקשה לבית המשפט.

נדרש, כי אירוע האלימות יתרחש בסמוך למועד בו פנה העותר לצו הגנה לבית המשפט, דהיינו, "להכות בברזל בעודו חם", ולהימנע מפנייה לבית המשפט זמן רב לאחר אירוע האלימות, שכן קיים חשש כי השיהוי ישמיט את העילה העומדת בבסיס הפנייה לבית המשפט.

בכל מקרה המדובר בצו קצוב בזמן עד 3 חודשים ,כאשר בנסיבות מיוחדות ביהמ"ש יוכל להאריך הצו ב - 3 חודשים נוספים ועד לתקופה כוללת של שנה, ולא מעבר לכך. צו החורג משנה הוא בלתי חוקי ולכן בטל!

בית המשפט רשאי ליתן צו הגנה נגד אדם בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:
בסמוך להגשת הבקשה לצו ההגנה נהג האדם באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין.
התנהגותו של האדם ,נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירות מין.
האדם התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית ממשית או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.
בדרך כלל בקשה למתן צו הגנה תידון במעמד צד אחד. תיקון לחוק למניעת אלימות במשפחה בשנת תשס"ז קבע, כי בית המשפט לא ידחה בקשה למתן צו הגנה, אלא לאחר שנתן למבקש ו/או ב"כ להשמיע טענותיו בפניו. באם נעתר בית המשפט לבקשה וניתן צו כמבוקש ייקבע מועד לדיון במעמד שני הצדדים בתוך פרק זמן של עד 7 ימים מיום קיומו של הדיון במעמד צד אחד.

על אף האמור, התנאי השלישי מקים עילה למתן צו הגנה רק במעמד שני הצדדים.

בשנים האחרונות ניכרת מגמה להכיר אף בהתעללות והתעמרות נפשית כאלימות לכל דבר ועניין ,המזכה את הנפגע להוציא צו הגנה מפני אלימות זו של הפוגע.

צו למניעת הטרדה מאיימת
המדובר בצו מניעה מסוג אחר אשר מוגש מעילות שונות מאלו של צו הגנה. את הצו יכול להגיש כל אדם אשר חווה הטרדה מאיימת מבן משפחה, כאשר הטרדה מאיימת תיחשב עפ"י סעיף 2 לחוק : הטרדה בכל דרך שהיא לרבות איומים בפגיעה, בבילוש, במארב בהתחקות אחרת תנועותיו ו/או מעשיו של הנפגע , ביצירת קשר עימו בכתב ו/או בעל פה .

במסגרת הצו בית המשפט יכול ליתן צו האוסר על הפוגע להטריד את הנפגע , לאיים עליו ו/או לבלוש אחריו ו/או ליצור עם הנפגע כל קשר. כן יוכל הצו לאסור על הפוגע להיכנס לדירת הנפגע ו/או האוסר עליו להימצא במרחק מסויים מדירתו של הנפגע, ממקום עבודתו, מקום לימודיו ,מרכבו ו/או מכל מקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.

במובחן מצו הגנה שתוקפו עד 3 חודשים ובנסיבות מיוחדות ניתן להאריך את הצו בסך הכל עד שנה, הרי שצו מניעה מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת תקף ל - 6 חודשים ובסה"כ ניתן להאריך את הצו לתקופה כוללת של עד שנתיים!

צו מניעה להבטחת המדור השלו והשקט

הסוג השלישי של צו מניעה הינו צו מניעה המוגש במסגרת תביעת מזונות, במסגרת זכותם של הנפגעים למדור שקט ושלו.

הכלל הוא כי המושג מזונות כולל בתוכו את הזכות להנות ממדור שקט ושלו, היינו הזכות לנהל את החיים באופן שלו וללא הפרעה.

משכך ,במקרים בהם הבעל/ האב נוקט בפעולות אשר מפריעים את המדור השקט והשלו של האישה ו/או הילדים בבית, פתוחה הדרך של הילדים ואימם לעתור לביהמ"ש בבקשה לצו מניעה אשר יאסור על האב/ הבעל לבצע פעולות מסויימות לרבות הרחקתו מהבית על מנת להבטיח כי לא ימשיך לפגוע במדורם השקט והשלו של האישה והקטינים.

בניגוד לצו הגנה (שתוקפו עד 3 חודשים ובמקרים חריגים עד שנה) ולצו מניעה (שתוקפו עד 6 חודשים ובמקרים חריגים עד שנתיים), תוקפו של צו מניעה מכוח המדור השקט והשלו למעשה אינו מוגבל בזמן והוא תקף עד להחלטה אחרת של ביהמ"ש המורה על ביטולו.

בית המשפט העליון קבע, כי המתח הנובע ממצב הדברים בין ההורים, מבלי לקבוע מי האחראי למריבות, ואפילו יהיו ההורים אחראים לכך במידה שווה, מקרין בהכרח על האווירה בבית ופוגע במדורם השלו והשקט של הקטינים. כך הלכה למעשה, בשימוש בסעד הנובע מכוח המזונות, רשאי בית המשפט במקרים חריגים לקבוע כי האב מורחק מבית הצדדים רק מחמת שאם ימנע מלעשות כן, תיפגע שלוותם. בסופו של יום נקבע, כי הסעד הספציפי המתבקש, דהיינו צו המניעה, מהווה אמצעי להבטחת האינטרסים של כלל בני המשפחה.

הכותב הוא עו"ד רן רייכמן עוסק בדיני משפחה, צוואות וירושות ומנחה התכנית שאלה משפטית בערוץ 2.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר