מס' צפיות - 2222
דירוג ממוצע -
עו"ד יוסי כהן - עקרון הפומביות, חובות דיווח ועיצומים כספיים
מאת: יוסי כהן 04/09/14 (11:06)

עד כה הדגמנו עקרונות אשר העניקו, בדרך כלל, יתרונות רבים לבעלי מניותיה של החברה. ברם, בצדם של יתרונות אלה שהחברה נהנית מהם עליה לשלם גם מחיר כבד בדמות עקרון הפומביות. מכוח עיקרון זה חייבת החברה, כפי שיוסבר להלן, להנפיק מסמכים ודו"חות מסוימים ולשגרם לרשם החברות, שם הם פתוחים לעיונו של הציבור הרחב.

 

בהתאם לחוק החברות ולפקודת החברות, אי מילוי חובות אלה עלול להביא לידי הטלת סנקציות ועיצומים כספיים על החברה ומנהליה, כמפורט להלן.

להקמת חברה נדרשים הליכים חד-פעמיים אחדים, כגון הגשת תקנון לרשם החברות, תשלום אגרות וכדומה. כמו כן חייבת החברה לעמוד בתנאים רבים הקבועים בפקודת החברות ובחוק החברות, אשר מטרתם למלא בתוכן ממשי את עקרון הפומביות. המחוקק שאף להגיע למצב שבו לכל אדם הבא בקשרים עסקיים עם החברה תהא נגישות למסמכיה הפומביים, שכן יש חשיבות רבה כי ציבור העוסקים עם החברה יֵדע פרטים מסוימים על עסקי החברה, על מטרותיה, על בעלי מניותיה, על שעבודיה, על מבנה ההון שלה וכו'. לשם הגנה על אינטרס ציבורי זה קבע המחוקק כמה עקרונות משנה כדלקמן:

חובת הרישום והדיווח

כאמור, כל אדם הרושם חברה חייב להגיש לרשם החברות מסמכים שונים, כמפורט בחוק החברות. כפועל יוצא מכך מצטרפת החברה למאגר המידע של הרשם, בהתאם לסוגה. כמו כן חייבת חברה פרטית, מכוח סעיף 140 לחוק החברות, לשלוח לרשם החברות דו"ח שנתי ולדווח לו באופן שוטף על העניינים הבאים:

 

(1)    שינויים בתקנון, כאמור בסעיף 21 לחוק החברות, לרבות החלטה על שינוי שמה של החברה כאמור בסעיף 31 לחוק החברות ועל הגדלת הונה הרשום או הקטנתו, כאמור בסעיפים 286 ו - 287 לחוק החברות;

 

(2)    שינוי במען משרדה הרשום של החברה, כאמור בסעיף 123 לחוק החברות;

 

(3)    הודעה לפי סעיף 159 לחוק החברות, שלחברה אין רואה חשבון מבקר;

 

(4)    מינוי דירקטורים לדירקטוריון ושינויים בהרכב הדירקטוריון, כאמור בסעיף 223 לחוק החברות;

 

(5)    הקצאת מניות, כאמור בסעיף 292 לחוק החברות;

 

(6)    העברת מניות, כאמור בסעיף 299 לחוק החברות;

 

(7)    מיזוג חברות, כאמור בסעיף 317 לחוק החברות;

 

(8)    הפיכתה של חברה פרטית לחברה שהיא תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

 

הכותב הוא עורך דין יוסי כהן הוא הבעלים של משרד עורכי דין. דוקטור יוסי כהן פועל בתחומי המשפט המסחרי, דיני חברות וליטיגציה משנת 1986.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר