דת ויהדות
יצחק גיני 11.08.20 (15:50)
ממתק לשבת - עקב🍇 * "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה" והיה באם תקיים עקב, נוטריקון קדש עצמך במותר בזכות זה תשמעון את המשפטים האלה. * "עקב תשמעון" ר"ת עבודה קבועה בלב. ועבודה זו תפילה כנגד...
דוד דרומר 05.08.20 (13:44)
והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה
יצחק גיני 31.07.20 (16:51)
ממתק לשבת ואתחנן שבת נחמו* "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר".ידוע שמשה התפלל 515 תפילות כמניין ואתחנן, וכמניין תפילה. 515 גמטריא במידת הדין, שרצה משה לבטל את מידת הדין ולהופכו למידת הרחמים.* "ואתחנן בעת...
דוד דרומר 30.07.20 (10:04)
בנות ישראל לובשות לבן ויוצאות לחולל בכרמים
יצחק גיני 26.07.20 (18:48)
🍇🍇🍇ממתק לשבת דברים שבת חזון 🍇🍇🍇חומש דברים - מוסר המוסרים. הסהא מקלם זצ"ל קראו בשם ספר המוסר כולו יראת שמים ועול מלכות שמים. מתחיל ב"אלה הדברים" ומסיים...
יצחק גיני 26.07.20 (18:46)
ממתק לשבת מטות מסעי שבת מברכין🌴 "איש כי ידור נדר לה' או ישבע שבועה וכו'" רמז לדברי חז"ל בשעת לידתו של האדם משביעים אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע. * נדר איש אם נדר או נשבע לה' חייב לקיימו....
דוד דרומר 22.07.20 (16:41)
הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליה
דוד דרומר 15.07.20 (17:13)
ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל
איציק גיני 12.07.20 (07:16)
ממתק לשבת פנחס🌳*"פנחס...השיב את חמתי" פנחס השיב את חמתו של הקב"ה בזכותו נעצרה המגיפה. אחת הסיבות שפנחס זכה לדבר זה, כתב החתם סופר ששמו גרם לפי שגמטריא של שמו של פנחס עולה "קרע שטן". על פי...
דוד דרומר 08.07.20 (13:11)
ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה