#rightBanners#
#centerBanners#
אהרון רול1 12.07.12 (10:45)
משהו אינו מסתדר עם זיכויו של אולמט במשפטי השחיתות בפניהם עמד באמשים הללו. אכן, אנו שומעים כי השופטים המלומדים שקלו וטרו, חיברו "ספר" בן 700 עמודים המבטא את פסיקתם, לכאורה איננו צריכים להרגיש מרומים,...
אהרון רול1 11.07.12 (12:55)
מאז שנת 2002 , מאז חובר דו"ח המאחזים על ידי טליה ששון מפרקליטות המדינה לפי בקשתו של ראש הממשלה דאז אריאל שרון, היווה דו"ח זה את האורים והתומים בנושא "המאחזים הבילתי מורשים" בשטחי יו"ש.
אהרון רול1 07.07.12 (06:09)
המתחולל בימים אלו באשר לגיוס שלם, כאן ועכשיו של החרדים לצה"ל יוצר תחושת אי נוחות רבה.
Aaron Roll 28.06.12 (07:01)
ידע הוא כוח. ציבור אזרחים מיודע כדבעי יכול לשקול מהלכיו באופן מושכל ובלבד שהאינפורמציה שבידו נכונה ואמינה. במקומותינו קיימים גורמים רבים מעונינים (אינטרסנטים) המעדיפים לעוור את עיני הציבור ולא...
יוסי אמודאי 27.06.12 (15:10)
במהלך חודשי הקיץ התקיימה בישראל אחת המחאות המשמעותיות ביותר שהתקיימו בה אי פעם. מאות אלפי אנשים גדשו את כיכרות הערים השונות במחאה על יוקר המחיה ובדרישה למדיניות כלכלית שוויונית יותר. אולם, בפועל,...
Aaron Roll 21.06.12 (07:18)
מאמר זה ניכתב לפני כשנה ומחצה ב- 4 דצמבר 2010 ונימסר לפרסום ב- 6 דצמבר 2010 . שנזכיר...שרפות הכרמל ניגרמו (ניגרמו, לא פרצו, על ידי מציתים שזהותם ידעה, אשר צולמו והוסרטו ועדיין מועלמים מידיעת הציבור...
Aaron Roll 19.06.12 (06:53)
בימים אלו אנו עומדים ניפעמים למול מסע ההכפשה האישי המתנהל כנגד חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי בעבור שהעזה להביע דעתה בענין אורחות חיי הקהילה "הגאה" או כפי שאנו נכנם כאן "העולצים".
Aaron Roll 15.06.12 (08:02)
אפשר ויהיה זה קול בודד, אך הכרחי. אנו מסרבים לעשות שקר בנפשנו ולהתרגש מהענקת "מדליית החרות הנשיאותית" מצד הנשיא אובמה לנשיא מדינת ישראל שמעון פרס.
Aaron Roll 12.06.12 (06:33)
אנו עדים באחרונה לשטף מתלהם בתקשורת בעיקר אך לא רק, גם חכמולוגים בעיני עצמם, העולצים לבקר את מלחמת לבנון הראשונה, "מלחמת שלום הגליל" בגלגולה הראשון.
Aaron Roll 10.06.12 (07:06)
במאמרנו זה אנו מנסים לסכם את החיוב והשלילה הנובעים מהצעותיו של נתניהו למתישבי גבעת האולפנה בישוב בית אל בשטח יו"ש, מתוך ראיה פרגמטית מחד אך בגישה רחומה ומבינה כלפי המתישבים, מאידך גיסא..
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#