#rightBanners#
#centerBanners#
מיכאל 08.03.08 (21:47)
מי נהנה מהר השקלים הזה? כולם. בעלי עסקים, מתווכים, מועסקים. מי לא משתתף בחגיגה? אלו הם המורים, המשמשים בייבי סיטר, ולא מקבלים כמעט שום תגמול.
חיים הלל 07.03.08 (09:56)
כדי לנתח ניירות קטנים כדאי קודם לגשת לגדולים. מגמת ההחלשות של הדולר בעולם מול היורו הפר"ש....ולמעשה מול כולם, נובעת מהריבית הנמוכה בארה"ב 3%, ומהמצב הכלכלי שם. נוצר שם מצב של אינפלציה ומיתון. איך...
דוד יוסף 07.02.08 (00:55)
בשל טעות במחשבי מערכת ההוצל"פ, נגבתה מחייבים מאז 2003 ריבית בשיעור של פי 3 מהמותר.
01.01.70 (02:00)
01.01.70 (02:00)
01.01.70 (02:00)
01.01.70 (02:00)
01.01.70 (02:00)
01.01.70 (02:00)
01.01.70 (02:00)
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#