#rightBanners#
#centerBanners#
Aaron Roll 07.05.12 (06:34)
באמשים הללו מנסים אנשי שמאל מתון כמו גם רדיקלי לערוך זהות בין השמאל הקיצוני ל"ימין" בכוונה להכפישו. קיימות פעולות מהצד הימין של המפה הפוליטית אשר ראויות לביקורת ולעיתים אף לגינוי אלא שאלו נעשות מתוך...
Aaron Roll 04.05.12 (04:39)
כאשר סמואל ג'ונסון איש סיפרות אנגלי חתם מכתמו הידוע "הפטריוטיזם הוא מפלטו של הנבל", הוא לא שת ליבו כי הינו חוטא בהכללה. מפרשיו אמנם מקלים עליו באומרם כי כלל לא כיוון לגנות הפטריוטיזם אשר ראה בו...
Aaron Roll 29.04.12 (02:45)
מזה זמן כי אנו עדים למופע פחדנות של אישים אשר עמדו בראש אירגוני ביטחון וחשים חופשי להטיל מימהם על ראש כולנו מהמקפצה ביודעם כי למרות היותם נגועים בוירוס השמאל-רדיקלי הם יכולים להסתופף תחת מטריית...
Aaron Roll 24.04.12 (06:33)
הנה זה ניתבשרנו מאמש כי חברת הגאז הלאומית המיצרית ביטלה באורח חד צדדי ובניגוד ללשון הסכם השלום בין שתי המדינות, את ההסכם לאספקת גאז מצרי למדינת ישראל.
Aaron Roll 19.04.12 (07:02)
בספר לימוד האזרחות החדש לילדי ישראל ,אשר הפך ישן מאחר שאמש ניפסל ללימוד על ידי משרד החינוך, מצויין בו כי מדינת ישראל "חיה על זמן שאול". זו אחת הסיבות, בין רבות אחרות, לפסילתו של הספר. אם זו היתה...
Aaron Roll 17.04.12 (06:28)
"ארוע המכה" אשר ספג איש חו"ל, השמאל אנרכיסטי, אנטי יהודי ואנטי ישראל אשר הפגין באזור כביש 90 וספג כגמולו, אבחת קת רובהו של סמח"ט הביקעה, סא"ל שלום אייזנר, מציפה תופעה מטרידה אשר חייבת להדיר שינה...
Aaron Roll 16.04.12 (08:00)
אמנם לא אהבתי את סירטון המתאר את סא"ל שלום אייזנר סמח"ט הבקעה המכה פרובוקטור דני, בצפיה ראשונה אך התחלתי להבין מעשהו בצפיה שניה
Aaron Roll 10.04.12 (07:25)
הקורא ימצא כאן עדות לנושא "הצדק החברתי" כתאור פרגמטי ומושכל באשר לפרוש המונח ושיברו. אלא שמאחורי המלל ניצבת מישנה חברתית-פילוסופית מגובשת אשר באה להחזיר את העם היושב בציון לעשתונותיו כקדם
Aaron Roll 02.04.12 (06:37)
ניתקבעה הדעה במקומותינו כי האלפיון העליון ברמות השכר וההכנסה שייך לקבוצת עשירים ומתעשרים, כל 18 משפחות הטייקונים הישראלים.
Aaron Roll 30.03.12 (07:43)
נחטא לאמת אם נותיר את התקשורת הישראלית הכנענית, שוטמת היהדות ויהודים בבדידות מזהרת מאחר שאין כך המצב. לעזרת שרלטני התקשורת מצטרפים שרלטני האקדמיה ובפרט מצעצעי מדע הארכאולוגיה הארץ ישראלי.
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#