#rightBanners#
#centerBanners#
Aaron Roll 06.02.12 (07:20)
לאור הצבעת הווטו הרוסו-סינית כנגד המלצת מועצת הביטחון בדבר השעיית נשיא סוריה אסד לשם הפסקת הטבח במדינה זו והעברת השלטון לסגנו הוצפה התקשורת הישראלית בהררי חרפות וגידופים כנגד הרוסים והסינים.
Aaron Roll 02.02.12 (07:47)
מקורותיה של תרבות "התקינות הפוליטית" הישראלית פנים רבות לה אך אנו נתרכז כעת באחד המעינות המורעלים הראשיים המדריכם רבים ורעים במקומותינו לשקר ולהונות הציבור במצח נחושה ועל פניו למצער ללא מורא "שילטון...
Aaron Roll 27.01.12 (06:14)
לא תשמעו או תצפו בנושאים המובאים להלן במירב אמצעי התקשורת הישראלית הממוסדת התומכת ב"צעירים" (אופס, ערבים פלשתינים) העורכים פרעות בתושבי יו"ש כאשר פעולות הנגד של צה"ל, המשטרה והמנהל האזרחי הינן אך צל...
Aaron Roll 20.01.12 (01:25)
לפני ימים מספר התבטא ואמר אלי ישי שר הפנים כי "ישראל כשלה במלחמת לבנון השניה משום שחיילי צה"ל לא התפללו". לאלו המבינים דברים כפשוטם הרי שהאמירה ניראית עלובה ותלושה.
Aaron Roll 17.01.12 (23:50)
התקינות הפוליטית כמכשול לדמוקרטיה
Aaron Roll 13.01.12 (01:51)
רוחות בחירות לכאורה מסתחררות, תרתי משמע במקומותנו ומעלות תהיות לגבי נחיצותן ויעילותן למערכת הפוליטית והציבור הישראלי.
Aaron Roll 07.01.12 (01:59)
דומה כי אצל נתניהו שינוי הדעה והלב הינו מעשה יום ביומו וגם על כך נאמר "הכמות הופכת לאיכות (שלילית) חדשה".
Aaron Roll 04.01.12 (08:37)
מזה זמן שעמלים חובבי ציון לחסום את המימון האנטישמי המושפע על מקעקעי ציון דהיינו, העמותות חוץ הפרלמנטריות המהוות סכנה ברורה ומוחשית, סכנה אסטרטגית לקיומה של מדינת ישראל.
Aaron Roll 02.01.12 (01:52)
מאז תחילת המאה הכירו פוליטיקאים, דיקטטורים בעיקר, את ערכו של החינוך האינדוקטרינרי (מוכוון אידאולוגיה) לנוער, על מנת כי כאשר יתבגרו ויגיע לפרקם הפוליטי יהוו הללו קאדרים שטופי מוח בשרות תועלתנים שטוחי...
Aaron Roll 27.12.11 (01:52)
דומה וכולנו שכחנו, בלשון המעטה, משמעותה של דמוקרטיה והדברים מכוונים הן לחרדים והן לחילונים. נושא "הדרת נשים" אינו כה פשטני כפי שמנסים אינטרסנטים וחתרנים פוליטים בנינו להציגו.
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#