דוד דרומר 06.01.21 (18:25)
ו"תיראנה המיילדות את האלוקים",
דוד דרומר 23.12.20 (13:50)
שנאת חינם הוא הגברת אהבת חינם.
דוד דרומר 03.12.20 (12:46)
"אלוקי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי"
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה