דת ויהדות
איציק גיני 17.04.20 (13:51)
♾ממתק לשבת פרשת שמיני♾◇ "ויהי ביום השמיני" פרשה זו יש בה כמה נושאים: * חנוכת המשכן.* מיתת נדב ואביהוא בני אהרון.* סימני הכשרות מה מותר ומה אסור לאכול.◇ בפרשה זו 91 פסוקים=אמן....
איציק גיני 16.04.20 (07:37)
ממתק לשבת חול המועד פסח.🔸 נהגו קהילות ישראל לקרוא את שיר השירים בשבת חול המועד פסח. ומובא במדרש מיום שברא הקב'ה את העולם לא היה יום כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שכל השירים קודש ושיר...
איציק גיני 14.04.20 (14:09)
🍷ממתק לשביעי של פסח🍷☆ החג לא נחשב 'רגל' בפני עצמו אלא סיומו של חג הפסח ולכן לא אומרים 'שהחיינו' בקידוש ובהדלקת הנרות. ☆ שביעי של פסח הוא יום טוב שביום זה הושלמה יציאת...
דוד דרומר 10.04.20 (12:38)
"הָא לַחְמָא עַנְיָא דִּי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם
איציק גיני 09.04.20 (22:40)
ממתק לחג הפסח🍷☆ חמץ - מצה ההבדל בין חמץ למצה בין ה-ח ל-הנקודה קטנה מפרידה בניהם ללמד שאיסור חמץ במשהו בלבד.☆ מצה מרור כורךמצה מרמז על יצר טוב.מרור על היצר הרע ויש לכרוך יחדיו יצר...
איציק גיני 05.04.20 (13:31)
🖍ממתק לשבת צו שבת הגדול🖍● "צו את אהרון" רש"י אין צו אלא לשון זירוז. אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. ידוע שקורבן עולה מכפר על מחשבה והנה לכל איבר באדם יש...
דוד דרומר 01.04.20 (14:19)
"והריקותי לכם ברכה עד בלי די"
איציק גיני 29.03.20 (07:18)
🌻ממתק לשבת ויקרא🌻● "ספר ויקרא הוא השלישי מחמשת חומשי תורה והוא כולל עשר פרשיות שעוסקות ברובן בעסקי הקורבנות והכהנים ולכן הוא נקרא ספר תורת כהנים.במדרש רבא אמר רב אסי מפני מה...
דוד דרומר 25.03.20 (13:09)
ויקרא אל משה וידבר ה אליו
איציק גיני 22.03.20 (08:41)
ממתק לשבת ויקהל פקודי שבת החודש💐● "ויקהל משה" למה נאמרה פרשה זו בהקהל? לפי שראה משה שעתיד בית המקדש להיחרב בעוון שנאת חינם הקהילם בטרם מסר להם ענייני המשכן לרמז האחדות והליכוד של יהודים...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה