#rightBanners#
#centerBanners#
Aaron Roll 29.11.11 (01:53)
הסיסמה המסתחררת חדשות לבקרים במקומותינו: "אנו לא ניתן לפגוע בבית המשפט" הינה אווילית במקרה הטוב ומגלמת בחובה התחסדות נכלולית במקרה הגרוע יותר.
Aaron Roll 27.11.11 (07:24)
בימים אלה, ימי פרוס חג החנוכה הקרב עלינו לטובה, נידמה כי עולם כמנהגו נוהג. אנו כהרגלנו שקועים בסיכסוכינו הקטנונים בין ימין ושמאל, חילונים לחרדים וכל אשר יעלה רצון בפנינו. אך נפל דבר בישראל,
Aaron Roll 24.11.11 (07:10)
לאחרונה מסתולל במקומותינו "סחריר הדמוקרטיה" ללא מעצור, אשר בו מעוותים ושוטפים יחצנים ואנשי תקשורת את דעתנו להאמין כי הדמוקרטיה הנפלאה שלנו היתה חפה עד היום מתקלות עד שהגיעו "הפשיסטים ממפלגת...
kalligula 23.11.11 (21:50)
דמוקרטיה  ביוונית: שלטון העם, דמוס עם (מופיע בדרך כלל במשמעות של המון, אספסוף), קרטוס כוח, היא שיטת ממשל שבה יש לאזרחים יכולת להשפיע על המדיניות הציבורית במדינתם, באופן חוקי וממוסד. הם יכולים...
Aaron Roll 17.11.11 (01:37)
עד עתה שולטת על מדינת ישראל שלא ברשות, לא בסמכות, ובניגוד לחוק והגיון צרוף, שיטת ממשל מיוחדת אך לישראל, המכונה "דמוקטטורה".
kalligula 15.11.11 (20:37)
שבועת היפוקרטס היא שבועה אותה נשבעים עם סיום לימודיהם הסטודנטים לרפואה, שבועה שמיוחסת לאבי הרפואה המודרנית ,היפוקרטס היווני  שחי במאה הרביעית לפני הספירה ומאז נושאת את שמו. אמנם אותה שבועה עתיקה...
Aaron Roll 14.11.11 (07:24)
דומה וההסתה הבוטה כנגד הימין ככלל וכנגד מתישבי יו"ש בפרט עולה מדרגות רבות בימים אלו. השמאל הקיצוני האנרכיסטי (אפשר כי בעידוד גורמי ממשל ישראלי הזוממים הכשרת הלבבות לפינוי מאחזים גורף), עושה שימוש...
Aaron Roll 11.11.11 (08:05)
אנו חווים כיום הצפה של אמירות "חברתיות", "צדק חברתי" "תיקונים חברתים", "שינויים חברתים" וכיוצא באלו. אך אנו כדרכנו בקודש מחפשים את תיקונינו מתחת לפנס בעוד שצרותינו האמיתיות שוכנות הרחק מאלומת האור,...
Aaron Roll 10.11.11 (01:33)
כאשר נשיא צרפת סרקוזי מתבטא באשר לראש ממשלתנו נתניהו ואומר שלא לפרסום ובשגגה כי "אני לא יכול לראות אותו, הוא שקרן", והנשיא האמריקני אשר משיב מיד: "אתה? לך נמאס ממנו? אני חייב להתמודד אתו כל...
kalligula 09.11.11 (18:50)
מידי שנה ושנה בתקופה זו נראה לי שזכרוני בוגד בי ומתעתע בי, כי מידי שנה ושנה בתקופה זו אני שומע על תקופת פריחה ושגשוג ותאור של חיי גן עדן כאן כאן בפינה הזו של העולם, ואילו אני מנסה בכל כוחי לנבור עמוק...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#