מס' צפיות - 68
דירוג ממוצע -
סדר חברתי חדש
אנו חווים כיום הצפה של אמירות "חברתיות", "צדק חברתי" "תיקונים חברתים", "שינויים חברתים" וכיוצא באלו. אך אנו כדרכנו בקודש מחפשים את תיקונינו מתחת לפנס בעוד שצרותינו האמיתיות שוכנות הרחק מאלומת האור, בחשכה העבותה.
מאת: Aaron Roll 11/11/11 (08:05)

11 נובמבר 2011

סדר חברתי חדש

 

אנו חווים כיום הצפה של אמירות "חברתיות", "צדק חברתי" "תיקונים חברתים", "שינויים חברתים" וכיוצא באלו.  אך אנו כדרכנו בקודש מחפשים את תיקונינו מתחת לפנס בעוד שצרותינו האמיתיות שוכנות הרחק מאלומת האור, בחשכה העבותה.

ראש וראשון לתיקון חברתי נעוץ בהסכמה רחבה ככל האפשר כי קיימת בעיה ויש לתקנה.  אלא שרבים בנינו מדמים בנפשם כי צדק חברתי הינו שיפויים האישי המוניטרי בידי השילטון בעוד שאין חובה עליהם לתרום מעצמם עבור אותו הציבור אותו מבקשים הם כי יממנם, לעיתים בחוסר מדתיות מרעים.

 

רבים אינם מדמים בנפשם כי צדק חברתי אינו טמון בהכרח בתיקונים מוניטרים וגם אלו המכירים בכך מכוונים בשגגה.  מדינת ישראל שסועה חברתית מאחר ואינה נימשלת כראוי בידי אותם אלו שניבחרו על ידינו למשול.  והסיבה לכך היא קיום גופים אנכרוניסטים, גילדתים אשר הלכה ולמעשה הם השולטים בכל מבואות ומוצאות חיינו והללו הופכים את הדמוקרטיה הישראלית לבילתי משילה.  הללו הם הגופים שאיש אינו בוחר בהם, הללו בוחרים עצמם, את אנשי שלומם בלבד, מתנהלים כגילדות סגורות או נכון לומר כאירגונים לשם ביצוע פשע.

המדובר הוא באותם גופים אשר רובנו מודעים לקיומם אך איננו משיגים את הנזק האדיר אותו הם גורמים לחברה הישראלית וכפועל יוצא, ליכולת שרידותה.  פעילותם של אותם גופים נעשית ברובה במחשכים, הפעילות הידועה לכולנו מיצגת אך תשיעית הקרחון מכלל פעילותם ואילו שמונה התשיעיות הנותרות נעלמות מעינינו ובכוונת מכוון, אלו הם שיטביעו בסופו של יום ספינתנו החברתית.

 

אין כל ספק כיום כי הגופים המדוברים המקעקעים את יסודות הדמוקרטיה הישראלית בהחצף פנים בנוסך "אני ואפסי עוד" הינם: "בית המשפט העליון", "פרקליטות המדינה", התקשורת ככלל (למעט חריגים מבורכים), הפיקודים העליונים של צה"ל, המשטרה והשב"כ, יסודות אקדמים (שוב, למעט חריגים מבורכים) ואחרון ולא חביב המאגד את הרוע הטמון בכל הניזכרים לעיל הן "העמותות החוץ פרלמנטריות" השואבות כוחן והשפעתן מקשריהן ההדוקים ותמימות דעים אידאולוגית עם שאר הגופים לעיל בעודן מוכוונות וממומנות על ידי גורמים אנטישמים מארצות הים.

 

הציבור הישראלי עדיין שקוע בשנת מרמיטה, תפודי הכורסא הישראלים מהרוב הדומם עדיין אינם משיגים כי במחילות תת קרקעיות, ממש מתחת לרגליו, עמלים שוטמי ישראל במתכונתה העכשווית, לחפור פחים יקושים לכולנו על מנת להשביע תאוותם האידאולוגית התלושה, שטופת אוניברסליות פוסט-ליברלית, המסונפת לשאיפות ה"סדר העולמי החדש" הגלובלי, אשר אין לה דבר וחצי דבר עם ההוויה הישראלית, היהודית, הציונית והדמוקרטית.

קבוצות שוטמות אלו עמלות יומם ולילה להוציא דיבתה של ישראל רעה בארצות הים, מפוררות את המרקם החברתי שלנו וקורעות אותו לגזרים במטרת יצירת אנרכיה אשר ממנה יצאו הם נישכרים.  משסות שמאל בימין וההפך, חילונים בדתים וההפך, גברים בנשים וההפך, יוצאי אשכנז ביוצאי ארצות המזרח וההפך.

מטרתם המוצהרת, למי שטורח למצוא וללמוד, הינה קיעקוע אופיה היהודי של מדינת ישראל, הפיכתה למדינה כנענית ושילובה כמדינת כל אזרחיה הפלשתינים במרחב השמי.  חלקים ניכבדים מפעילי קבוצות אלו אינם מסתירים שאיפתם ופעילותם להעברה גורפת של קרקעות מדינה לידי ערביי ישראל (בצל"מ ומשובטיה) ומימוש "זכות השיבה הערבית" לתוככי מדינת ישראל בהמוניהם.

 

ניתן לקבוע ללא צל של ספק כי עתידה וגורלה של מדינת ישראל טמון בפירוקם של גופים לעומתים אלו ובניתם מחדש ברוח ערכי היהדות, הציונות והדמוקרטיה הישראלית.  במדה וניכשל בכך הרי שאנו מנסרים במו ידינו את הענף אשר כולנו שוכנים עליו ומדרדרים לאבדון צעד אחר צעד את גורלנו במו ידינו. 

הצדק החברתי פירושו ראש וראשון, סילוק והסרת הגידולים הממאירים, אלו מפיצי הבאשה בחברתנו אשר אינם מאפשרים אחדות מטרה וערבות הדדית בעם.  עלינו לשנות מן היסוד את מבנה בית המשפט העליון ולהעמידו על ייצוג הולם לכל הזרמים בחברתנו.  עלינו להפוך ולנער עד תום את את שק שרצי פרקליטות המדינה, לסלק ממנה את פרקליטי השטן נאמני ה"קרן לישראל חדשה" ולהעמידה על פרקליטות מדינה חדשה, העונה לשאיפות מרביתו של הציבור היהודי והציוני.  עלינו לפעול להקמת ערוצי תקשורת חלופית לקיימים אשר יבטאו נאמנה את הלך הרוחות בציבור.  עלינו לעודד ולקדם מרצים אקדמים בעלי אוריאנטציה יהודית וציונית ולגמד ולחסום מרצים אוטו-אנטישמים.  עלינו לצמצם ככל האפשר את פעילותן של העמותות חוץ הפרלמנטריות, שוטמות ישראל ויהודים ולהעמיד עליהם חסמים וחובת שקיפות.  עלינו לקדם קציני צבא משטרה ושב"כ בעלי אידאולוגיה יהודית, ציונית ודמוקרטית ולחסום ולגמד ולגרום לפרישתם לגימלאות מוקדמות של הנכלולים המקודמים פוליטית בעלי אוריאנטציה אנטי יהודית וציונית ביניהם.

 

כלל התיקונים החברתים הדרושים הינם אפשריים בידי מנהיגים נחושים בתוכנו המכירים בסכנה הגדולה מבפנים למרקם החיים הישראלי.  בטורים אלו ומשך שנים רבות אנו מקדמים את התזה כי הסכנה הגדולה ביותר לקיומו של העם והלאום היהודי במדינת ישראל אינם ראש וראשון הערבים ומדינות האיסלם המקיפות אותנו אלא אנו עצמנו, אנו, בחוסר לכידותנו, בהעדר מטרה משותפת מרכזית, בהעדר ערבות הדדית בנינו.  למעט חילוקי דעות לגיטימים באשר לטקטיקה, הרי אנו ובפרט השרצים הזוחלים מחת כפות רגלינו, הללו הם הסכנה הגדולה ביותר לקיומנו באשר אנו מאפשרים לגורמים חתרנים, יהודונים בזויים, לפעול ולפרוח בקירבנו באין מכהה.  הללו ילידי ישראל, חניכי מערכת החינוך הישראלית, החיים בנינו, נהנים מטובה של הארץ, ומטובם של האנטישמים הגדולים בעולמנו בעודם חותרים ללא לאות להשמדתנו.  אכן, לא ב"תנורי שרפה" המדובר אלא בדברי חלקות, טיפין טיפין מנערים וחובטים הם את החיות היהודית, הציונית והדמוקרטית שעדיין קיימת בנו עדי אובדננו.

הללו פועלים בשום שכל, בהתאם למשנה סדורה אשר פותחה ונוסתה בהצלחה בארצות הים ובפרט במדינות ערב המקיפות אותנו, זו הפעילות אשר תוצאתה מכונה בלעג אורווליאני: "האביב הערבי" ובד-בבד מנסים הם את כוחם לקעקע את מרקמנו החברתי במקומותינו.

ראשונים לסמן את הדרך האנטי יהודית וציונית הן ה"עמותות החוץ פרלמנטריות" כדוגמת בצל"מ, שלום-עכשיו, מוסאווה, עדאללה, קואליציית נשים, זוכרות, מחסום ווטש, נשים בשחור, יש דין,  ורבים רבים, אירגוני שרלטנות ל"זכויות אדם" אחרים.  ובקצרה, עמותות השטנה מטעם "הקרן לישראל חדשה" והאיחוד האירופי, הממומנות ניכבדות בידי מדינות חוץ השואפות להתערבות פוליטית בנעשה במדינת ישראל, שינוי השלטון הדמוקרטי הניבחר והמלכת שילטון הנוח להם אשר יביא לחורבננו מבפנים.

בתנועה מתמשכת ומתואמת ניכנסים כעת גורמי התקשורת הממוסדת אשר רובה ככולה בעלת אוריאנטציה אידאולוגית אוניברסלית ופוסט ליברלית ומכאן אנטי יהודית, ציונית ודמוקרטית על מנת להכשיר את הלבבות בציבור להאמין במתווה הנוגד את טובתו של אותו הציבור. 

וכעת, ניכנסת לפעולה פרקליטות המדינה ובהתאם לאישים ולמתווים אשר סומנו על ידי התקשורת, מגישה כיתבי אישום מפוברקים, זו המכונה "תפירת תיקים", כנגד בישי המזל שאינם מבינים מהיכן צץ להם כל זאת.  מהצד הנגדי, אין הפרקליטות מאפשרת תביעות כנגד אנ"ש בתואנה של "חוסר ענין לציבור", ציבור משובטיהם כמובן. 

בית המשפט העליון השורץ מחזיקי אג'נדת שמאל רדיקלית מהווה את החותמת הסופית לתקפות מעשה הנבלה והנכלים אשר בוצע בתאום עמו.  וגם הוא, מהעבר השני, זורק מכל המדרגות מתלוננים ותלונות כנגד אנ"ש בתואנות מופרכות ונילעגות. 

המבצעים בשטח לקיום, תקפות וביצוע מעשי הנבלה הללו הם אותם קצינים בכירים במטות הצבא, המשטרה והשב"כ.  זו מערכת סגורה, מתואמת למחצה בסיגנון "קוזה נוסטרה" מובהק אשר חבריה אינם נידרשים להוראות יומיות לאשר מצופה מהם.  האידאולוגיה החד צדדית, הפוסט יהודית, ציונית ודמוקרטית בה הינם מחזיקים היא המנתבת פעולותיהם בלא שידרשו להוראות מדויקות, הם כבר יודעים את המצופה מהם.

 

כאשר נשוף-עקב ראשי הנחשים לעיל הרי עלינו על הנתיב לתיקון החברתי.  עלינו להתחיל בחסימת העמותות החוץ פרלמנטריות ופעולות אלו יביאו לקריסת מגדל הקלפים האנטי יהודי וציוני המקעקע כל חלקה טובה בנינו.  על חברי הכנסת להכיר בסכנה הגדולה הטמונה בעצם פעילות עמותות השטנה לקיומנו ולקדם באורח נחרץ את הפיכתן של אותן העמותות אשר כרתו ברית עם השטן האנטישמי העולמי, לסוכנים זרים החייבים בדין וחשבון שקוף, מפורט ומדוקדק באשר לפעילויותיהם ומממניהן.  ההצבעה המיועדת בכנסת ישראל באשר לחסימת פעילות עמותות השיטנה תשנה באחת ולחיוב את אווירת הליכוד והאחדות הלאומית, תטהר את האווירה הציבורית אשר כה נחוצה לנו כיום.  הצביעו רבותינו חברי הכנסת, הצביעו בעבור קיומנו.

 

השינוי המתוכנן בוועדה לבחירת שופטי העליון על ידי שר המשפטים נאמן וכנסת ישראל הינו מבורך, יתרה מזו, הינו ענין קיומי למדינת הלאום היהודית.  נבחרינו בכנסת יכולים להסיר את הכתם שדבק בהם כנירפים, נהנתנים, אוכלי לחם חסד, כמזלזלים בסדר חברתי נאות, ככאלו שטובת המדינה אינה עומדת לנגד עיניהם ולהצביע בעבור התיקון להרכב וועדת בחירת "העליונים".  בהנף אצבע זעיר יכולים הם לקבוע את שרידות המדינה לדורות הבאים.  עשו זאת, אל תהססו, כי בנפשנו כולנו הדבר.

 

אהרון רול

amroll@sympatico.ca

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר