יוסי כהן 08.06.14 (11:50)
האם רשאית חברה להירשם ולפעול כ"בעלת מקצוע" חופשי, כגון רואה חשבון, עורך-דין ובעלי מקצועות חופשיים אחרים? יש להבחין לעניין זה בין השאלה האם לחברה כשרות משפטית לעסוק במקצוע חופשי כגון דא, לבין השאלה...
רן רייכמן 08.06.14 (11:27)
בית הדין הרבני דוגל במתן גט מרצון חופשי, אך מאחר שזוגות מנצלים את המצב על מנת לסחוט את הצד השני, הוחלט על אפשרות להטיל עליהם סנקציות במצבים מסוימים. בשנים האחרונות, מספר עו"ד רן רייכמן, נוספה סנקציה...
יוסי כהן 05.06.14 (11:23)
סוגיית חובת ההתאגדות, כך מציין עו"ד יוסי כהן, נדונה בהרחבה בפרשת לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר: העותרים עסקו בניהול תיקי השקעות עוד בטרם נכנס לתוקפו חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול...
רן רייכמן 05.06.14 (11:02)
על פי ההלכה היהודית, הליך גירושין אפשרי רק בהסכמה מרצון חופשי של שני בני הזוג, ובמציאות הנוצרת מוצאים את עצמם אנשים רבים מסורבי גט. עורך דין רן רייכמן מציין כי תופעת הסרבנות שמאפיינת בעיקר גברים...
יוסי כהן 02.06.14 (11:09)
עורך דין יוסי כהן מזכיר כי במהדורה הקודמת של ספרנו מתחנו ביקורת על סעיף 4 לחוק החברות הבריטי משנת  1862. נימקנו את ביקורתנו בכך שלעיתים ההגנה על צדדים שלישיים טובה יותר דווקא בהיעדר מסך...
בדיני הראיות עוסקים בנושא קביעת עובדות והתדיינות פלילית ואזרחית בבתי המשפט הרגילים, עליהם חל חוק בתי המשפט – שלום מחוזי ועליון בלבד. על שאר בתי המשפט לא חלים דיני הראיות במלואם אלא רק עקרונות...
יוסי כהן 29.05.14 (10:48)
בעבר, כך מציין עורך דין יוסי כהן, הטילה פקודת החברות חובת התאגדות כחברה או כאגודה שיתופית על חבר בני אדם שפעל למטרות רווח, אשר מספר חבריו עלה על עשרים. לדבריו של עורך דין יוסי כהן, נראה כי המחוקק...
רן רייכמן 29.05.14 (10:32)
כפי שמציין רן רייכמן, הסדרי ראיה נקבעים בעת גירושין עם ילדים קטינים, ותפקידם להסדיר ולהגדיר את המפגש עימם עבור ההורה שאינו המשמורן. ואולם, לא אחת עולות טענות ובקשות למתן צו הגנה בהסדרים אלו. לדבריו...
יוסי כהן 28.05.14 (10:55)
עורך דין יוסי כהן מביא מקרה שפורסם באתר ynet ובו עובדת שפוטרה מעבודתה בטרם החלה תקופת העסקתה. מאחר שהתובעת קיבלה מהנתבע (להלן: "קיבוץ תל יוסף") הודעה לפיה החליט קיבוץ תל יוסף להעסיקה, הגישה התובעת...
רן רייכמן 28.05.14 (10:40)
עורך דין רן רייכמן מסביר כי מזונות ילדים הם אחד מסלעי המחלוקות המרכזיים בהליכי גירושין, בשל היותם בעלי השפעה כלכלית מכרעת בטווח הארוך. דמי המזונות ישפיעו על המצב הכלכלי ועל איכות החיים של האם...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה