יוסי כהן 19.08.14 (11:04)
בפרשת מאפיית רוזנצוויג תבע המערער פיצויים לאחר שנפגע בתאונה שאירעה במהלך עבודתו בחברה המשיבה. החברה המשיבה הייתה נתונה בשליטתו של המערער ובשליטת בני משפחתו, והוא אף כיהן כמנהלה היחיד, ניהל את...
יוסי כהן 10.08.14 (11:48)
הואיל ונכסי החברה אינם שייכים לבעלי מניותיה, רכישת מניות בתום-לב ובתמורה אינה מהווה רכישת נכס על-ידי חברה בתום-לב ובתמורה. סוגיה זו נתעוררה בע"א 127/63, אשר בו נדונו העובדות הבאות: החברה...
יוסי כהן 07.08.14 (11:20)
יש להבחין הבחן היטב בין נכסי החברה לבין הנכסים של בעלי מניותיה. מרגע שבעלי המניות מעבירים את נכסיהם הפרטיים לחברה, מתנתק קשר הבעלות בינם לבין הנכסים והחברה הופכת לבעלת הנכסים על כל המשתמע מכך. נכסי...
יוסי כהן 03.08.14 (11:04)
מהאמור עד כה עולה, כי האישיות המשפטית מוענקת לכאורה אך ורק לחברה שנרשמה בישראל מכוח חוק החברות או מכוח פקודת החברות. מהו אפוא דינה של "חברת חוץ", היינו חברה שנרשמה או הואגדה מחוץ לישראל? האם מהעובדה...
יוסי כהן 27.07.14 (11:06)
בטרם נכנס לתוקפו חוק החברות, נתעוררה השאלה האם פעולה החורגת ממטרות החברה מהווה פעולה שאין החברה כשירה לבצעה. לפי תורת האולטרה-וירס (ultra vires) החברה מוגבלת אך ורק לביצוע המטרות הקבועות בתזכירה, וכל...
יוסי כהן 20.07.14 (11:11)
השופט מ' בן דרור אשר אחז בדעת המיעוט, סבר כי בשאלות שבסמכות ראוי שהבדיקה תהא קפדנית: על המשיבה להצביע על מקור הסמכות שמכוחו היא מבקשת לעסוק בפרסומת. לגישתו, אין מקום לטענה כי שידורי הפרסומת...
יוסי כהן 16.07.14 (10:35)
בית-המשפט קבע כי השאלה האם שידורי פרסומת מסחרית אסורים על המשיבה, אינה נקייה מספקות; חוק רשות השידור אינו כולל הוראה מפורשת או משתמעת האוסרת שידורי פרסומת כאלה. איסור זה נובע מהעיקרון שלפיו...
יוסי כהן 15.07.14 (11:41)
כשרות משפטית מוגבלת פירושה, כי התופעה המשפטית נושאת – או רשאית לשאת – אך ורק בזכויות שהוענקו לה או כפופה אך ורק לחובות שהוטלו עליה במפורש או מכללא על-ידי המחוקק, אף שמעצם טבעה...
רן רייכמן 08.07.14 (11:21)
הסכם ממון הינו חוזה בו מוסדרת חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של פרידה, ומדובר במסמך חיוני במיוחד במקרים בהם קיים פער כלכלי בין שניהם. כמו כל חוזה, גם על הסכם ממון חלות הוראות שמאפשרות לבטלו בהתקיים...
יוסי כהן 08.07.14 (11:18)
על מנת להכריע בשאלה האם תופעה מסוימת היא בעלת אישיות משפטית, עלינו לבחון את השאלה האם הדין מעניק לה זכויות ו/או מכפיף אותה לחובות, במפורש או במשתמע. כל תופעה משפטית יכולה לשאת בזכויות ולחוב בחובות,...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה