יוסי כהן 02.12.13 (08:07)
לכאורה, נפתרה הבעייתיות הנובעת מהיעדרה של הגדרה חקיקתית למונח "יזם", שכן חוק החברות הגדיר מונח זה לראשונה בישראל, בקובעו: "יזם – מי שעושה פעולה [משפטית בין במעשה ובין במחדל], בשמה או במקומה של...
שרון נהרי 01.12.13 (16:02)
כתב אישום הוגש לפני מספר ימים לבית משפט השלום בת"א נגד עמוס כהן בן ה-50 ממבשרת ציון. כהן מואשם בעבירות של איומים בכתב לרצוח שרים בממשלה, ח"כים וידוענים מתעשיית הבידור הישראלית.
יוסי כהן 01.12.13 (08:00)
על פי חוק הסכמים קיבוציים משנת 1957, הסכם קיבוצי מוגדר כהסכם שנערך לאחר משא ומתן בין ארגון עובדים לארגון מעבידים או מעביד, ונוגע להסדרת תנאי העסקה לרבות תנאי קבלה, יחסי עבודה, תנאי עבודה, זכויות...
יוסי כהן 27.11.13 (07:47)
חוק המקרקעין מתייחס להיבטיו השונים של הנכס, של הקרקע וכל הזכויות והחובות השונות הנלוות אליו. סעיף 447 בחוק העונשין מגדיר מהי הסגת גבול. הסעיף מסביר באופן מלא מהי הסגה זו, מהי משמעותה ומהו דינו של...
יוסי כהן 26.11.13 (07:50)
שאלה החייבת ליבון היא שאלת היקף ההגדרה למונח "יזם". האם ראוי לקבוע הגדרה משפטית אחת לכל סוגי היזמים, או שמא עלינו לקבוע הגדרה נפרדת לכל סוג? ובמילים אחרות, "האם יש צורך לקבוע הגדרה אחת שתחול הן על...
יוסי כהן 25.11.13 (07:57)
הלבנת הון הנה הטמעת רכוש שמקורו אינו חוקי בתוך רכוש בעל אופי חוקי, תוך ניסיון להסוות את המקור. מטרתו של חוק איסור הלבנת הון הנה למנוע ולמגר פעולות אלו, אשר לרוב נועדו לממן פעילויות ועסקים בעלי אופי...
יוסי כהן 24.11.13 (08:08)
אדם שנפגע או חלה, וכתוצאה מכך איבד מיכולתו להשתכר באופן זמני או קבוע, עשוי בהחלט להיקלע למצב כלכלי קשה. במקרים בהם הפגיעה מתמשכת על פני תקופה העולה על שלושה חודשים, ייתכן בהחלט שקיימת עילה להגשת...
יוסי כהן 21.11.13 (08:07)
היזם משפיע על חיי החברה מבחינות רבות, שכן הוא עשוי לחייב אותה במעשיו ובמחדליו עוד בטרם הוקמה. לפיכך הטילו בתי-המשפט על היזם חובות אמונים נכבדות ביותר, וברבות הימים נוספו להן סנקציות אזרחיות...
יוסי כהן 20.11.13 (08:12)
הואיל והשותפות מוקמת על-פי החלטה רצונית של הצדדים, ולמעשה מבחינה זו כמוה כהסכם שהצדדים רשאים להביא לסיומו כמעט ללא הגבלה, הרי שפרט לחריגים מסוימים ניתן לפרק את השותפות בגין כל עילה שיש בה כדי להביא...
יוסי כהן 14.11.13 (08:01)
חסרונה הבולט של השותפות טמון בעובדה שאחריות שותפיה אינה מוגבלת. ואולם, השותפים יכולים להשיג את יתרון הגבלת האחריות במסגרת פקודת השותפויות פרק ו', על-ידי הקמת שותפות מוגבלת, כלומר שותפות שאחריות...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה