מס' צפיות - 118
דירוג ממוצע -
יוסי כהן על הליך פירוק השותפות
מאת: יוסי כהן 20/11/13 (08:12)

הואיל והשותפות מוקמת על-פי החלטה רצונית של הצדדים, ולמעשה מבחינה זו כמוה כהסכם שהצדדים רשאים להביא לסיומו כמעט ללא הגבלה, הרי שפרט לחריגים מסוימים ניתן לפרק את השותפות בגין כל עילה שיש בה כדי להביא לסיום קשר חוזי. כמו כן ניתן לפרק את השותפות באורח חד-צדדי על-ידי אחד השותפים או בגין התרחשות מאורע הקבוע בהסכם השותפות או בפקודת השותפויות, כגון מוות או פשיטת רגל של אחד השותפים.

בדומה לחברה, ניתן לפרק שותפות מרצון או לפרקה על-ידי בית-המשפט באחת מן העילות הקבועות בסעיף 45 לפקודת השותפויות. יחד עם זאת, ולהבדיל מחברה, שאינה ניתנת לפירוק אלא בהליך סטטוטורי במסגרת פקודת החברות, פירוק השותפות נעשה במקרים מסוימים באורח אוטומטי. למשל, השותפות תפורק בתום התקופה הקצובה שהוגדרה כתקופת כינונה, או עם סיום עסקת אקראי יחידה. בדומה, תפורק השותפות לבקשת שותף הרוצה בכך, אף אם לא נתכוננה השותפות לזמן קצוב, ובלבד שהסכם השותפות אינו קובע אחרת.

פירוק שותפות על-ידי בית-המשפט ייעשה באחת העילות הבאות, על-פי בקשת שותף:

  1. אחד מהשותפים אינו שפוי
  2. אחד השותפים, שאינו המבקש, אינו מסוגל דרך קבע למלא את המוטל עליו על-פי הסכם השותפות
  3. התנהגותו של אחד מהשותפים, שאינו המבקש, עלולה להשפיע לרעה על עסקי השותפות, בהתחשב במהות עסקיה
  4. אחד מהשותפים, שאינו המבקש, מפר במזיד או דרך קבע את הסכם השותפות או מתנהג באופן שמונע אפשרות מעשית סבירה להמשיך ולנהל עִמו את עסקי השותפות
  5. אי אפשר להמשיך ולנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד
  6. נסיבות, אשר לפי שיקול דעתו של בית-המשפט, מהוות עילה לפירוק השותפות מטעמי צדק ויושר.

הסמכות לפרק שותפות נתונה בידי בית-המשפט המחוזי, אשר במחוזו רשומה השותפות או מצוי בית העסק הראשי שלה.

עם פירוק השותפות ישמשו נכסי השותפות תחילה לסילוק חובותיה, ולאחר מכן יסולקו הוצאות הפירוק ויושבו לכל שותף השקעותיו, אלא אם כן הסכם השותפות קובע אחרת. אם לאחר מכירת כל נכסי השותפות ופירעון חובותיה עדיין ייוותרו חובות לשותפות, על השותפים לשלמם בשיעור יחסי לזכותם לקבלת רווחים.

להבדיל מחוק העמותות ופקודת האגודות השיתופיות, פקודת השותפויות אינה מחילה את הוראות הפירוק הנכללות בפקודת החברות על שותפות. אף על-פי כן, מטבע הדברים יחולו על השותפות חלקים נרחבים מדיני הפירוק החלים על חברה, בשינויים המחויבים.

הכותב הוא עורך דין יוסי כהן הוא הבעלים של משרד עורכי דין. דוקטור יוסי כהן פועל בתחומי המשפט המסחרי, דיני חברות וליטיגציה משנת 1986.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר