דת ויהדות
דוד דרומר 02.04.18 (15:24)
"מדוע לילה זה נקרא הלילה הזה בשם: ליל הסדר"?
דוד דרומר 21.03.18 (20:29)
חינוכם והכשרתם של כוהני ה'
דוד דרומר 16.03.18 (08:14)
אדם כי יקריב מכם קרבן לה'
דוד דרומר 16.03.18 (07:58)
ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קורבן לה
דוד דרומר 07.03.18 (13:15)
לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד
דוד דרומר 22.02.18 (09:07)
להוציא את ישראל ממצרים
דוד דרומר 15.02.18 (10:34)
דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה.
דוד דרומר 08.02.18 (09:22)
כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע.
דוד דרומר 31.01.18 (15:12)
מעמד מתן תורה בהר סיני
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה