מס' צפיות - 2267
דירוג ממוצע -
אב בא תוכיח באהבה / מאת:רפאל בדש
נקודות אישיות למחשבה לחודש מנחם אב הנמצא בפתח.
מאת: רפאל בדש 14/07/15 (12:01)

בתחילתו של חודש אב אנו נוהגים להתחיל בקריאת פרשיות מחומש דברים. מפתיע לראות בתחילת פרשת דברים את התוכחות הלא אופייניות של משה רבנו "הרועה הנאמן של עם ישראל", אוהבם הגדול לבני ישראל:

" אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה וגו' " (דברים  א-א)

פרש"י שם: "אלה הדבריםלפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל"

 

ויש לשאול  איך זה שמשה רבנו בימיו האחרונים מוצא לנכון "לסגור חשבון" עם בנ"י  (בני ישראל) ולהוכיחם, וכי לא ראוי שייפרד מהם ברוח טובה של ברכות ואיחולים?

 

כדי להבין תוכחות אלו של משה יש להתחדש בהבנה יסודית, שמקור "ההוכחה" נובע ממעיין האהבה, כדברי שלמה המלך ע"ה " כי את אשר יאהב ד' יוכיח" (משלי י"ג,י"ב), ועוד אומרים חז"ל "אמר רבי יוסי בר חנינא: התוכחת מביאה לידי אהבה... כל אהבה שאין עמה תוכחה, אינה אהבה" (ב"ר, נ"ד)

 

"אך  אדם הרואה את אוהבו טועה בדרכו, יעמוד מנגד ולא יוכיחו על טעותו?!"

 

 מכאן מובן שתוכחותיו של  משה לבנ"י אינו נובע ממקור שלילי, אלא נהפך הוא, הוא נובע מאותו מקור בדיוק של אהבתו ודאגתו הגדולה אליהם.

 

משה גם מלמדנו את החשיבות הגדולה שיש לדרך ההוכחה, כי עיקר מטרתה של ההוכחה שהיא תתקבל ע"י המוכח והוא יתקן את דרכיו. לכן משה פנה לבנ"י בתוכחותיו ברמיזות עדינות תוך שימור על כבודם, ומקווה שבזכות  אהבתו הגדולה אליהם ובזכות הדרך הנעימה והעדינה שהוא מוכיח אותם  יתקבלו דבריו בליבם .

 

השל"ה הקדוש נותן עצה טובה כיצד הסבירות שדברי תוכחה יפלו על אוזניים קשובות, לפסוק  "אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך" (משלי ט', ח') דורש השל"ה, כשמוכיחים מישהו לא להציגו על דרך השלילה "לץ"  ("לץ, אך אתה עשית..!") כי אז הוא "ישנאך" ולא יקשיב לך, אלא תוכיחו על דרך החיוב "חכם " ("אתה חכם, אך לא שמת לב ..") ואז הוא "יאהבך" ודברך יהיו מקובלים ורצויים.

 

רבותינו למדו חיובים והנהגות רצויות נוספות מהפסוק ציווי התורה במצוות ההוכחה:

"לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח ותוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא " (ויקרא י'ט י'ז)

אומרים רבותינו, התנאי הראשון כדי שנוכל להוכיח הוא "לא תשנא את אחיך בלבבך"-שלא יהיה בלבבך אפילו שמץ שנאה על אחיך. התנאי השני, "הוכח תוכיח"- לפני שאתה מוכיח את רעך הוכח את עצמך בדוק שאין לך נגיעה אישית בתוכחה, לימוד נוסף שנלמד מהמילים "הוכח תוכיח" שתדאג להוכיחו אפילו מאה פעמים עד שדבריך יהיו נשמעים,שזה העיקר. תנאי רביעי "עמיתך"- תוכיחו בזמן שהוא עמיתך-חברך  קשוב לקבל את התוכחה. "ולא תשא עליו חטא" –תזהר שאם לא תוכיחו כראוי אתה תשא בחטאו.

 

מספר אדמו"ר הקודם מחב"ד הרב יוסף יצחק שניאורסון המכונה הריי"צ באחת מאיגרותיו שנזקק פעם לקבל זריקה תרופתית כלשהי. הרופא שביצע את הטיפול, ביקש מחילה מהרבי אם גרם לו כאב במהלך החדרת המחט. "

"לימדת אותי מוסר השכל חשוב לחיים", אמר הרבי לרופא, "לפני שנגעת במזרק, שטפת ידיים. לאחר מכן,עשית חיטוי במקום, אמרת לי שזה יכאב מעט, ורק אז דקרת אותי".

"כך גם כאשר אנו באים להוכיח מישהו על דבר שעשה שלא כהוגן. קודם כל, כדאי מאוד שנשטוף את עצמנו, נראה שאנו לא עושים זאת מתוך  רגש אישית של כעס או נקמה חלילה, ונכין את השני למטרה של השיחה, נאמר את דברינו בעדינות ואחר כך יש להתנצל למרות הכל".

 

חז"ל בגדלותם מעמידים לנו רף גבוה בבירור בעניין ההוכחה, וכך דברם:

"..אמר רבי טרפון: תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח, אם אמר לו: טול קיסם מבין שינך!' אמר לו: 'טול קורה מבין עיניך! אמר רבי אלעזר בן עזריה : תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה. אמר רבי עקיבא: תמהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח.." (ערכין טז: )

 

בחיי היום יום אנו נוהגים חדשים לבקרים להוכיח ולבקר את כל מי שסביבנו, הילדים, חברים ובעיקר את בן/בת זוגנו ראוי ונכון שנשים לב יותר מתמיד בימים אלה שצרים וקשים לישראל  לדברים אלה לפני שאנו פונים אליהם להוכיחם. אם רבי עקיבא אומר על דורו "תמהני אם בדור הזה שיודע להוכיח" מה נאמר אנחנו "אזובי הקיר". אז נכון "שלא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה" (שבת קיט:) אז אם כבר להוכיח אז באהבה.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  רפאל בדש

                                                                                                                               יעוץ משפחה ונישואין

                                                                                                                                    ומגשר מוסמך

הכותב הוא יעוץ משפחה ונישואין ומגשר מוסמך

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר