דת ויהדות
דוד דרומר 29.08.18 (13:15)
וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה..
דוד דרומר 23.08.18 (16:28)
לא תתעב אדומי כי אחיך הוא,
איציק גיני 19.08.18 (12:55)
בחודש אלול  חודש הרחמים והסליחות נוהגים הספרדים ועדות המזרח לקיים את מנהג הסליחות מחצות הלילה עד זמן תפילת שחרית.   התפילות והפיוטים הם בקשת סליחה ומחילה על חטאים שחטאנו, בחודש אלול מרבים...
דוד דרומר 15.08.18 (17:00)
"לא תטה משפט לא תכיר פנים"
דוד דרומר 08.08.18 (14:47)
שבעת ימים תחוג לה' אלוקיך
דוד דרומר 01.08.18 (14:03)
כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה
דוד דרומר 25.07.18 (15:07)
ימי האבל והעצבות על חורבן בית המקדש
עזרא מורד 23.07.18 (09:40)
מאמר מאת אחמד ג'אלב בתרגום לעברית של עזרא מורד
דוד דרומר 18.07.18 (16:13)
תוכחות משה לעם ישראל
דוד דרומר 12.07.18 (14:59)
"גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו".
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה