דוד דרומר 14.05.21 (16:47)
הליכת בני ישראל לארצו דרך המדבר,
דוד דרומר 04.03.21 (11:59)
וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר
דוד דרומר 21.01.21 (12:10)
יקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה