מס' צפיות - 131
דירוג ממוצע -
פסח שני - "התיקון המושלם"
פרשת בהעלותך
מאת: דוד דרומר 05/06/12 (14:27)

 

כח התיקון המופלא של פסח שני יוצא דופן ודומה שאין כמותו בשום דבר אחר לא בתורה ואף לא בעניני העולם:

הכלל המפורסם של "עבר זמנו בטל קורבנו", הקיים בכל המצוות - שבאם לא קיימו אותם בזמנם 'עבר זמנם' ולא ניתן עוד לשוב ולעשותם - אינו חל בפסח שני;

מי שלא ישב בחג הסוכות בסוכה אינו יכול לקיים את המצווה בימים שלאחר החג. לא ניתן לברך על ארבעת המינים לאחר סוכות. מי שלא הניח תפילין ביום ראשון, אינו יכול להשלים את ההנחה ביום שני שייחשב לו כאילו הניח גם ביום ראשון, לא ניתן לשחזר את היום האבוד שבו לא הניחו תפילין (האור נעדר מעוות;

לא כן בפסח שני - מי שלא הקריב קורבן פסח בי"ד ניסן יש לו הזדמנות נוספת חודש ימים יותר מאוחר, ביום י"ד באייר, להקריב קורבן פסח, וההקרבה תחשב לו כאילו שהקריב ביום י"ד בניסן! "פסח שני תקנתא דראשון"![1]

דבר מדהים: גם מי שחטא ופשע בזדון ולא הקריב פסח במועדו מתוך רוע לבבו, ועל כך נענש חמורות - "ונכרתה הנפש ההיא מעמיה", עונש כרת ומוות משמים! הרי בהקריבו בפסח שני נמחק מעליו העונש הכבד וכאילו שלא הוטל עליו מעולם! כי ההקרבה בפסח שני עולה ונחשבת כאילו שהקריב בראשון.

אין דומה לזה בפגמים רוחניים אחרים ואף לא בפגמים גשמיים:

לדוגמא מי שלקה בהתקף לב, ושריר לבו ומקצת רקמותיו מתו בנמק, אין שום יכולת רפואית להשיב את המצב לקדמותו ולהשיב לחיים את הרקמות המתות, את האזור הפגוע בלב! העולם הרפואי יכול לעקוף את הפגם ולשקם את הלב הפגוע על-ידי חיזוק האזורים שנותרו בריאים ולא נפגעו באוטם השריר הלב, אבל את הפגיעה הלבבית שנעשתה, לא ניתן להשיב לקדמותה למצב הראשוני שלפני שנוצר הפגם;

אבל בחטא של אי הקרבת הפסח הדברים שונים, כי למרות שחטא זה פגם והביא מוות "כרת" לנשמה, הוא ניתק אותה ממקור חייה הרוחניים - הרי ה' יתברך העניק כוח מיוחד לתקן את הפגם ולהחזיר את המצב לקדמותו כאילו שלא נעשה פגם מעולם, לחבר את הנשמה למקור חיותה כאילו שהיא לא נכרתה ונפגמה כלל ועיקר.

כך אומר הרבי הריי"ץ ב"היום יום" "ענינו של פסח שני הוא שאין דבר אבוד, תמיד אפשר לתקן. אפילו מי שהיה טמא, מי שהיה בדרך רחוקה ואפילו "לכם", שהיה זה מרצונו - בכל זאת ניתן לתקן".

מכאן, לומד הרבי, כוח ועידוד עצום לחוזרים בתשובה:

קורה שהחוזרים בתשובה נמצאים במשבר רוחני והם נופלים בייאוש ונפילת רוח מתוך מחשבה שלעולם הם לא יוכלו להשתוות לדתיים מבטן ולידה: חושבים הם שלמרות העוז ותעצומות הנפש העצומים שהם גילו בעצמם, בכך שהם עשו מסע רוחני אדיר, ממקום מנותק ורחוק מה' יתברך הם עלו לדרך המלך, לעבודת ה' בקיום התורה והמצוות, פעולה שלא עשו אלו שנולדו בבתים דתיים והם שמרו מצוות מבטן ולידה בזכות ההרגל שהטביעו בהם הוריהם ולא בכוח עבודת עצמם; בכל זאת לעיתים החוזרים בתשובה שבורים בקרבם בשל העבר הקדום בו הם לא זכו לקיים תורה ומצוות;

על אחת כמה וכמה שאלו החפצים לשוב ולהתעלות בתשובה שלימה לעיתים מתקשים להאמין שהם יכולים אכן לשנות את מצבם מן הקצה אל הקצה ולהתחבר ולהיות חלק אינטגרלי ושווה זכויות עם העולם הרוחני של שומרי המצוות מבטן ומלידה.

פסח שני מעניק ליהודי אלו עידוד עצום, הוא מלמד אותנו שניתן למחוק את העבר לחלוטין, ולא עוד אלא שייחשב כאילו העבר עצמו היה מלא בעבודת ה', כמו שהמקריב קורבן פסח שני נחשב לו כאילו שלא חטא מעולם ונמחק הפגם והכרת, ואדרבה זה נחשב כאילו שהקריב את הפסח ראשון עצמו, בבחינת "זדונות נעשו לו כזכויות"!

העוצמה המופלאה של פסח שני שלא רק שאפשר לתקן את העבר באופן כללי אלא עוד זאת התיקון נעשה בדיוק בכל פרטיו, הפעולה מתרחשת בשלימותה כאילו שהיא נעשה במועדה ובזמנה ולא נותר שום חסרון ופגם.

מסופר על הצדיק רבי זושא מאניפולי שפגש יהודי מבוגר שהיה בעצב ודיכאון גדול כשהתברר לו שהתפילין שהניח כל ימי חייו היו פסולות וממילא כאילו שלא הניח תפילין כל ימיו, הבטיח לו רבי זושא שהוא עצמו יכתוב לו תפילין ויכוון בכתיבתם כוונות ייחודיות וכשהיהודי יניח את התפילין הללו וישוב בתשובה עילאה הוא יצליח לשחזר את כל ימיו חייו האבודים מהתפילין ולפעול בהם כאילו שהניח תפילין כשרות כל ימי חייו.

מסיים הרבי את דבריו:

התיקון המלא והשלם לכל הפגמים והקלוקלים יהיה בגאולה האמיתית והשלימה אז יושלמו כל החסרונות של הגלות והעולם יגיע לשלמות הנעלית כמו שהיה לפני הפגם של כגל החטאים כולל חטא עץ הדעת, בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו בקרוב ממש.

עידוד עצום וכוח נפלא

מקורות: לקוטי שיחות חלק חי, לפרשתינו. ועוד.

תגובות והערות-הארות יתקבלו בשמחה, למייל: ryk@gmail.com

[1] במסכת פסחים דף צג,א יש ג' שיטות בענין, והמובא כאן לשיטת רבי חנינא בן עקביא.

הכותב הוא מנהל "אורי עוז הפקות"- מיזמים חינוכיים,קשרי קהילה ומשימות לאומיות. חבר בעמותות "רוח טובה" ו"החוויה היהודית",מנהל אתר אינטרנט בשם "תורה" כתובת האתר:www.torah.in/he1

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר