מס' צפיות - 200
דירוג ממוצע -
וביום השמיני ימול בשר עורלתו
פרשת תזריע - פרשת החדש
מאת: דוד דרומר 03/04/11 (17:19)

מתוך עלון "חוויית השבוע" של "החוויה היהודית"

 

"וביום השמיני ימול בשר עורלתו" (ויקרא י"ב/ג').

"מצוות המילה" היא אחת המצוות החשובות ביותר ביהדות. בבתי ישראל מקיימים את "ברית המילה" בשמחה ומתוך אהבה ואין עוררין עליה. בהיסטוריה היהודית היתה אנטישמיות נוראית בארצות שונות - מנעו מהיהודים לקיים מצוות ותפילות, אך את "ברית המילה" קיימו גם בתנאים קשים ביותר. כל זאת, כדי להמשיך את שרשרת הקיום של העם היהודי, כמצויין בתלמוד הבבלי: "תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכות, כגון עבודת כוכבים ומילה - עדיין היא מוחזקת בידם...".

בעולם קיימות שתי תפיסות עולם: האחת, רואה ביצירת האדם-הילד תופעה מושלמת שאין לשנותה או לפגוע בה. השניה, מבהירה שבורא עולם יוצר בריאה חדשה בלתי שלימה ותפקידו של האדם להכשירה ולהשלימה.

רבי עקיבא גורס שה' זיכה את עם ישראל להשלים את האדם על ידי "ברית המילה".

רבי סעדיה גאון מבהיר את חשיבות האדם שנברא "כמעט מושלם", ועלינו מוטלת החובה להשלים את היצירה ולהיות שותפים לקב"ה בבריאה. העורלה היא לדעתו "סרח עודף" שע"י הסרתה האדם נעשה תמים-מושלם.

רש"י בפירושו על דברי ה' לאברהם במעמד ברית המילה: "...התהלך לפני והיה תמים" (בראשית י"ז/א'), אומר: "ולפי מדרשו, התהלך לפני במצוות מילה, ובדבר הזה תהיה תמים, שכל זמן שהערלה בך אתה בעל מום לפני".

על פי ספר החינוך, יש 3 טעמים לקיום "ברית המילה": האחד, כדי להבדיל בין ישראל לאומות העולם. השני, השלמות הנוצרת על ידי הסרת העורלה - שהיא מיותרת, כפי שגורס רבי סעדיה גאון. השלישי, לרמוז לאדם שכפי שהשלמת צורת גופו תלויה בו, כך בידו להשלים את נפשו על ידי פעולותיו.

ידוע הויכוח בין טורנוסרופוס הרשע שהיה נציב רומי בארץ ורבי עקיבא, בו שאל מדוע מלין ילדים יהודים שנולדים? השיב לו רבי עקיבא, שמעשי בני אדם מאוד נאים לקב"ה. עלינו להוסיף על הבריאה, שהרי הקב"ה מביא שיבולים לעולם והאדם משפר ועושה מהם גלוסקאות לחם ועוגות. המשיך טורנוסרופוס לשאול: אם כן, מדוע הילד לא נולד מהול? השיב רבי עקיבא שהקב"ה מאפשר לנו לבני אדם להשתפר כל הזמן אבל בעיקר להכשיר את האדם להכרת ה'. על ידי קיום מצוות האדם עולה לדרגה גבוהה יותר ורמה של קיום בעל משמעות, כפי שמצוין במסכת חגיגה "אין בית מקדש ללא חידוש. ה' נתן לנו את עשרת הדיברות - ואנו לומדים ומשתפרים בכל דור. כל התלמוד על 2700 הדפים מהווה דיונים וויכוחים שקלא וטריא ומחלוקות המהווים שיפור וחידוש.

"המילה" משמשת כברית בין ישראל לאבינו שבשמים, מאפשרת גם להבדיל לדורות-לתמיד בין יהודי לנוכרי, מגבירה את האמונה בבורא עולם וביהדות, היא הברית שכרת אברהם אבינו על אמונתנו בבורא עולם. ב"ברית המילה" אומר הקהל: "כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים". נשאלת השאלה: מדוע רק על מצווה זו אומר הקהל משפט כה חשוב? - באשר בכל שאר המצוות אין וודאות שהאדם יישאר נאמן כל ימי חייו להן. מצווה אחת, מצוות המילה, תישאר לעד-לנצח ביהודי. עם "המילה" ייכנס האדם לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

 הציווי בפרשתנו "וביום השמיני ימול בשר עורלתו" מבהיר לנו שכל הילוד בעם ישראל חייב ב"מילה" ופוסק הרמב"ם, שפסוק זה מדגיש כי זו המצווה החשובה ביותר לקיומו של העם היהודי לנצח.

                                                                                                     ד"ר יחיאל שרמן

www.h-y1.fav.co.il

הכותב הוא מנהל "אורי עוז הפקות"- מיזמים חינוכיים,קשרי קהילה ומשימות לאומיות. חבר בעמותות "רוח טובה" ו"החוויה היהודית",מנהל אתר אינטרנט בשם "תורה" כתובת האתר:www.torah.in/he1

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר