רן רייכמן 18.05.14 (11:01)
בעולם המשפטי קיימים ארבעה סוגי צוואות, שחייבות לעמוד בתנאים מסוימים על מנת להיות בעלות תוקף משפטי. עורך דין רן רייכמן מפרט על ארבעת הסוגים. 1. צוואה בכתב יד צוואה בכתב יד היא צוואה שיחסית קל...
רובנו מכירים את הבנקים בתור נותני שירות לצרכינו השונים: משיכת כסף, הפקדות, מסגרת אשראי, משכנתאות ועוד. עם זאת, קורה לא פעם שאנחנו כלקוחות הבנק חשים שזכויותינו מופרות על ידי הבנק ונגרם לנו נזק. לרוב,...
יוסי כהן 15.05.14 (09:48)
הדרישות לרישום חברה פשוטות מאוד וקלות לביצוע. לאחר שהיזמים שוקלים את כל שיקוליהם העסקיים, הארגוניים והפיננסיים, עליהם לבחור בסוג החברה המתאים ביותר למטרותיהם, להכין את מסמכי היסוד של החברה...
רן רייכמן 15.05.14 (09:45)
במדינת ישראל נכון להיום, ניתן להתחתן רק בנישואין דתיים ואי אפשר לערוך בגבולות המדינה נישואין אזרחיים. עם זאת, מי שבכל זאת מעוניין להינשא באופן אזרחי נדרש לערוך נישואין אלו בחו"ל. עורך דין רן רייכמן...
יוסי כהן 13.05.14 (10:29)
חוק הגנת השכר הנו אחד מחוקי העבודה העיקריים והמרכזיים במדינת ישראל. החוק, שנחקק בשנת 1958 (תשי"ח), מכיל בתוכו משמעויות חשובות שעל כל עובד ועובד בישראל להכיר. הסיבה לכך, לדעת עו"ד יוסי כהן, פשוטה...
יוסי כהן 11.05.14 (11:42)
בשנת 1965 שונה הדין בישראל בסוגיית החוזים המקדמיים עקב כניסתו לתוקף של סעיף 6 לחוק השליחות, התשכ"ה – 1965. עורך דין יוסי כהן מביא את עיקרי הסעיף ומסביר את מהותו המשפטית. סעיף 6 לחוק השליחות,...
יוסי כהן 07.05.14 (11:50)
היזם חייב, לדעתנו, לפצות את החברה בכל מקרה שבו פעל שלא בתום-לב, כתוצאה מהחלת סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973, על מערכת היחסים שבינו לבין החברה.   טענה זאת עלולה אמנם לעורר...
רן רייכמן 07.05.14 (11:47)
במדינת ישראל, כל בני זוג יהודים החפצים להתגרש חייבים לעבור את ההליך בבית דין רבני, גם אם נישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל. במקרים בהם יש הסכמה בין בני הזוג על גירושיהם, מדובר לרוב בהליך מהיר וקצר. ואולם,...
רן רייכמן 05.05.14 (09:43)
על פי ההלכה היהודית, על מי שהוכרז כממזר, חלות הגבלות בכל הקשור ליכולתו להתחתן. הגבלות אלה תקפות בחלקן גם בימינו, ולכן חשוב להכירן ולהבין אילו אמצעים קיימים לעקיפתן. לצורך מטרה זו, מסביר עורך דין רן...
יוסי כהן 04.05.14 (10:35)
חוק החברות קובע לראשונה, בסעיפים 14-12, הסדרים סטטוטוריים בשאלת החוזים המקדמיים. דא עקא, וכאמור לעיל, מכיוון שחוק החברות הוא חוק מיוחד החל על חברות בלבד, ומכיוון שסעיפים 14-12 לחוק החברות דנים במפורש...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה