יוסי כהן 13.05.14 (10:29)
חוק הגנת השכר הנו אחד מחוקי העבודה העיקריים והמרכזיים במדינת ישראל. החוק, שנחקק בשנת 1958 (תשי"ח), מכיל בתוכו משמעויות חשובות שעל כל עובד ועובד בישראל להכיר. הסיבה לכך, לדעת עו"ד יוסי כהן, פשוטה...
יוסי כהן 11.05.14 (11:42)
בשנת 1965 שונה הדין בישראל בסוגיית החוזים המקדמיים עקב כניסתו לתוקף של סעיף 6 לחוק השליחות, התשכ"ה – 1965. עורך דין יוסי כהן מביא את עיקרי הסעיף ומסביר את מהותו המשפטית. סעיף 6 לחוק השליחות,...
יוסי כהן 07.05.14 (11:50)
היזם חייב, לדעתנו, לפצות את החברה בכל מקרה שבו פעל שלא בתום-לב, כתוצאה מהחלת סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973, על מערכת היחסים שבינו לבין החברה.   טענה זאת עלולה אמנם לעורר...
רן רייכמן 07.05.14 (11:47)
במדינת ישראל, כל בני זוג יהודים החפצים להתגרש חייבים לעבור את ההליך בבית דין רבני, גם אם נישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל. במקרים בהם יש הסכמה בין בני הזוג על גירושיהם, מדובר לרוב בהליך מהיר וקצר. ואולם,...
רן רייכמן 05.05.14 (09:43)
על פי ההלכה היהודית, על מי שהוכרז כממזר, חלות הגבלות בכל הקשור ליכולתו להתחתן. הגבלות אלה תקפות בחלקן גם בימינו, ולכן חשוב להכירן ולהבין אילו אמצעים קיימים לעקיפתן. לצורך מטרה זו, מסביר עורך דין רן...
יוסי כהן 04.05.14 (10:35)
חוק החברות קובע לראשונה, בסעיפים 14-12, הסדרים סטטוטוריים בשאלת החוזים המקדמיים. דא עקא, וכאמור לעיל, מכיוון שחוק החברות הוא חוק מיוחד החל על חברות בלבד, ומכיוון שסעיפים 14-12 לחוק החברות דנים במפורש...
רן רייכמן 04.05.14 (10:21)
מזונות לילדים או לאישה הנם תשלום חודשי שסכומו נקבע על ידי בית המשפט, ושלעתים קרובות מהווה מוקד לבעיות. לא אחת קורה שהצד הנדרש משלמם באופן חלקי, לא במועד, או לא משלם בכלל. עורך דין רן רייכמן מסביר...
יוסי כהן 01.05.14 (11:14)
עורך דין יוסי כהן מסביר: על אף העובדה שהישראלים מעדיפים באופן מסורתי לרכוש דירה, יותר ויותר יחידים ומשפחות נדרשים דווקא לאופציית השכירות. בין שוכרי הדירות ניתן למצוא חיילים משוחררים וסטודנטים, משפחות...
רן רייכמן 01.05.14 (11:06)
גניבת זרע מוגדרת כמצב שבו אישה הרה ללא ידיעתו או הסכמתו של האב, וזאת מתוך רצון להיכנס להריון ובפעולות הכרוכות במרמה. דוגמא לכך היא מקרה שבו אישה טוענת טענה כוזבת, לפיה היא נוטלת גלולות נגד הריון, או...
יוסי כהן 30.04.14 (11:34)
בכל מקרה שבו כורת יזם חוזה מקדמי עם צד שלישי, והחברה הוקמה בסופו של דבר, נוצרת למעשה מערכת יחסים חוזית משולשת: יזם-חברה, יזם-צד שלישי, חברה-צד שלישי. חוק החברות, כמו גם חוק השליחות, הכריעו למעשה...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה