#rightBanners#
#centerBanners#
Aaron Roll 23.03.12 (06:23)
לכאורה אין פשוט וברי מכך - הדמוקרטיה הישראלית שייכת לכולנו, שמאל, ימין, דתיים, חילונים, גברים נשים, ערבים ויהודים וכן הלאה. מאחר ושומרי הסף של הדמוקרטיה הינה התקשורת הרי היא כשייכת ואמורה לייצג את...
Aaron Roll 18.03.12 (01:40)
במאמרנו "חלום ליל קיץ" מהשבוע החולף הבאנו תרחיש תקיפה ישראלית באיראן, אחד מחלופות רבות אחרות. גרסנו כי על מנת להצליח בתקיפה כנגד מדינת ענק איראנית הנימצאת במרחק אסטרטגי מגביל עבורנו, על ישראל לבטל...
Aaron Roll 13.03.12 (05:17)
רבים בנינו וודאי שמעו על ההוגה הצבאי מהמפורסמים ביותר הלא הוא קרל פון קלאוזוביץ (1780 -1831 ), איש הצבא הפרוסי אשר הגותו הצבאית ממשיכה להשכיל ולחנך קאדרים של אנשי צבא ברחבי העולם עד היום.
Aaron Roll 08.03.12 (06:49)
ארועי השנה החולפת בלשכת הרמטכ"ל אשכנזי מטלטלים את צה"ל קשות. אמנם הדרג הצבאי ד'היום מיחל ופועל לכאורה ומטעמים מובנים להנמיך את הלהבות שפרצו בין לשכת אשכנזי ללשכת שר הביטחון אהוד ברק אך אנו, הציבור,...
Aaron Roll 03.03.12 (02:37)
אמנם ראש הממשלה בנימין נתניהו דרש משריו לסכור פיהם באשר לסיכויי התקיפה הישראלית באיראן. אלא שראש הממשלה אינו שולט במוצא פיהם של אבירי חופש הביטוי "הנכון לשעתו", הם אנשי התקשורת.
Aaron Roll 01.03.12 (02:01)
אנו שומעים רבות במקומותינו ומחוצה להם אודות "הקפיטליזם החזירי", אלא שבאורח פלא נעדר מהשיח נושא "הסוציאליזם החזירי". מדוע? האם הסוציאליזם כה מושלם וחסר פגמים שאינו עומד לשאלה ולביקורת?
Aaron Roll 25.02.12 (05:12)
קשה שלא להבחין במסע המתוזמר האנטי דתי-חרדי-יהודי ומטרותיו הניסתרות המנוהל על ידי גופים בעלי ענין בחברה הישראלית. אין ספק כי קיימים אלו בנינו המעונינים ליצור מצג של דה-לגיטימציה, ודה-הומניזציה של...
Aaron Roll 19.02.12 (06:45)
דומה וקיים קוד גנטי זהה בין מפלגות הליכוד והעבודה, או שמא בפשטות, השיטות בהם נוקטים שני המחנות והסקטורים האופוזיציונים הפנימיים בהם הינן זהות, הבאות לעשות שימוש בפתיחות הדמוקרטית להסגת מטרות...
Aaron Roll 13.02.12 (08:07)
המאמר עוסק בשקול הכוחות והצרכים שבין קיום האומה לבין רווחת הפרט, קילקוליו ותיקוניו. עובדתית, הנושא אינו נהיר לאזרחים רבים במקומותינו ורבים אינם חשים בתהום הנפערת בבלי משים לרגלינו עקב כך.
Aaron Roll 10.02.12 (06:27)
יום אתמאל ה-8 פבר' 2012 היה יום שחור (נוסף) למדינת ישראל, יום אשר דגל שחור הונף על כולנו. מדינת ישראל והגוף המשפטי העליון שלה נתנו הכשר משפטי לתרבות השקר, ההכפשה וההסתה באין מכהה.
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#