מס' צפיות - 66
דירוג ממוצע -
סוציאליזם חזירי
אנו שומעים רבות במקומותינו ומחוצה להם אודות "הקפיטליזם החזירי", אלא שבאורח פלא נעדר מהשיח נושא "הסוציאליזם החזירי". מדוע? האם הסוציאליזם כה מושלם וחסר פגמים שאינו עומד לשאלה ולביקורת?
מאת: Aaron Roll 01/03/12 (02:01)

1 מרץ 2012

סוציאליזם חזירי

 

אנו שומעים רבות במקומותינו ומחוצה להם אודות "הקפיטליזם החזירי", אלא שבאורח פלא נעדר מהשיח נושא "הסוציאליזם החזירי".  מדוע?  האם הסוציאליזם כה מושלם וחסר פגמים שאינו עומד לשאלה ולביקורת?   

ברי כי אין סיכוי שבעולם כי הסוציאליזם מושלם שהרי אם כך הווה, היה כל העולם נתון תחת צורת החיים הסוציאליסטית. ובאשר; ברי כי אין הסוציאליזם מהווה את צורת החיים הבלעדית המועדפת על מרבית בני האנוש חייבים אנו לתמוה, הכיצד אין רבים המעזים לבקרו כיאה?

יש להודות ביושר, לאחר ניכוי התקינות הפוליטית הנפוצה במנות גדושות במקומותינו, כי הסוציאליזם הישראלי הוא חזירי.  אנו נעסוק בהיבט אחד בסוגיה והוא נושא יחסי העבודה במדינת ישראל ומדוע ניראה כי החברה הישראלית מקרטעת ולא בכדי כתוצאה ישירה של עירעור האיזון ביחסי העבודה במשק.

 

על מנת  להסיר ספק, אין כותב המאמר בא לערער על זכותו של העובד להתאגד באירגון הבא ליצגו ביחסי העבודה למול הנהלת החברה.  כמו כן, אין כל צל של עירעור באשר לזכותו של העובד באמצעות הוועד אליו הינו מסונף לשבות כל אימת שזכויותיו הלגיטימיות והחוקיות עומדות בסכנה.

אלא שבין ההצהרה לעיל לנעשה בתחום יחסי העבודה במקומותינו קיים פער ניכר.  כבר ציינו רבות בעבר את נושא עירעור האיזון שבין זכויות הפרט לזכויות הכלל במדינת ישראל כאשר המטוטלת נעה באורח חד מדי לעבר זכויות הפרט וכנגד זכויות הציבור.  שביתה הבאה להעניק הטבות מפליגות לעובדים שלא כדין על חשבון כלל האזרחים, אשר יקבלום לא מפאת הצדקה ברורה, אלא אך משום שהינם משביתים שרות חיוני לציבור וידם קלה לכן על המפסק של המשק הישראלי, אינה שביתה לגיטימית ויש למנעה.

הדוגמא הנאותה הינה חופש הביטוי במדינת ישראל אשר הינו חיוני מאין כמוהו לתקינות המשטר הדמוקרטי. אך כאשר חופש הביטוי חצה קו אדום (והוא חצה, הו כמה שהוא חצה) הרי מעתה ואילך, חציית הקו האדום אינה לגיטימית ויש לקעקע ביד ברזל את סרח העודף אשר גלש לרשות להסתה, לשקר והכפשה, עם כל הזהירות, המדתיות והרגישות המתבקשות, למען רווחת כלל האזרחים (הכוללים, הפלא ופלא, את כלל הפרטים).

 

גם לא ניעף ונזכיר חזור והזכר כי האחריות הכוללת לכאוס ביחסי העבודה נופלת בראש הפירמידה על "בית המשפט העליון הישראלי" אשר קיעקע ברגל גסה, את האיזון העדין שבין שלושת הרשויות השלטוניות, חמס את השלטון לעצמו (דרך "המהפכה השיפוטית" והלכת "הכל שפיט") והפר בטיפשות אין קץ אך בכוונת מכוון, בהיותו שלוחם שלא בטובתו של כוחות אופל אנטישמים, חיצונים למדינת ישראל, את האיזון שבין זכויות הפרט לזכויות הציבור ולטובת זכויות הפרט (ראה ערכים "הקרן לישראל חדשה" ו"הסדר העולמי החדש").  בית המשפט העליון הוא שאחראי למשפטיזציה הארורה המקעקעת כל פינה דמוקרטית חיובית בחיינו וקורעת את מרקם חברתנו והוא האחראי העליון לסוציאליזם החזירי אשר פושה במדינת ישראל בשנים החולפות.

פחד בית המשפט העליון נפל כה קשה על רשויות השלטון עד כי גם כאשר ברי כי השביתה אינה לגיטימית כולה או חלקה, אין פוצה פה ומצפצף כנגדה מאחר כי ברי שבית המשפט העליון יקפוץ כנשוך נחש להגן על זכות השביתה "המקודשת" (כפי שקופץ להגן על זכות הביטוי אשר חצתה בעליל כל קו אדום אפשרי), גם אם אמורה היא בסרוב ההנהלה לרכוש ערכת לכה לציפורניים ליושבת ראש הוועד.

נעיר גם כי כותב טורים אלו מאמין כי קפיטליזם "טהור" יכול לנזק ממש כמו הקומוניזם ולכן אנו מקדמים בשנים האחרונות את תזת השילוב המדתי שבין הקפיטליזם לסוציאליזם כשיטת ה-"קפיטל-סוציאליזם" כשיטה השלטונית כלכלית המועדפת והמתאימה ביותר לצורת החיים הדמוקרטית.

 

בשנתים החולפות התנסה המשק הישראלי למצער בשרשרת שביתות אינסופית ועוד יד השביתות נטויה.  דומה ומיד כאשר תמה שביתה בסקטור מסוים מיד פרצה שביתה אחרת בסקטור אחר וכך,  בשרשרת שביתות בלתי פוסקת לאורך שנים, חלקן הניכר פראיות, אשר גורמת למשק הישראלי נזקים אדירים.  שרשרת שביתות אין סופית זו אינה אקראית, קיימת יד מכוונת בוטה הנישלחת מעבר לים ממשרדי "הקרן לישראל חדשה" הישר לאושיות קיומנו הכלכלי, החברתי ובעקבותיהם הקיומי.

ניתן בנקל לשער כי ללא שרשרת השביתות שאנו חווים וללא הנזקים המוניטרים למשק הרי כל  השובתים המוחים וצווחני הכיכרות באשר לצדק חברתי היו בחלקם למצער מתייתרים, מאחר שקופת המדינה היתה מכילה את הממון הדרוש לרווחת האזרחים שעתה פרח ונעלם לו כתוצאה ישירה של לחצי וועדי העובדים הגדולים וההסתדרות דהיינו, חוסר אחריות כולל ביחסי העבודה, שיפוי חזירי, בילתי מוצדק של עובדים מעטים במשק גורם לאזרחים רבים להמשיך ולסבול חרפת רעב, חוסר טיפול רפואי הולם, חוסר טיפול גריאטרי נכון וכן הלאה.

אנו בעיוורוננו מתלוננים אודות העשירון העליון "השודד" אותנו.  הטענות בחלקן מוצדקות וחלקן קנטרניות וצרות עין.  אך יתרה מכך, איננו שתים ליבנו כי מליארדי שקלים משולמים לשכבת אוליגרכים כמלגזנים ומנופאים בנמלים, נהגי מכוניות כיבוי אש ברשויות הכיבוי, עובדי גריז ומחליפי שמנים במערכת הרכבות שלנו וכדומה.  זה הינו הסוציאליזם החזירי המשלם משכורות עתק בקנה מידה עולמי לעובדים הראויים לשכר סביר אך לא לשכר בקנה מידה אוליגרכי אשר בסופו של יום מוטל כולו על כתפי אלו אשר הכוח התאגידי אינו בידיהם.  רק ראו את הנעשה בחברת החשמל כדוגמא פורתא, המשכורות הדמיוניות וההטבות המפליגות גרמו לחובות עתק של מאות מליארדי שקלים בחברת החשמל ואלו נופלים על כתפי כלל הציבור הנאלץ לשלם משוגות העובדים וההסתדרות בה מאוגדים העובדים והתומכת בהם בפעולות הסחיטה כנגד הממשלה, המקעקעת את האושיות הכלכליות של מדינת ישראל ורווחת אזרחיה.  מצב דומה קיים בנמלים.  אנו מתלוננים על מחירים גבוהים של מוצרים אך איננו משיגים כי משכורותיהם הטייקוניות של עובדי הנמלים מיקרות משמעותית את היבוא לישראל והשחיתות "הסוציאלית" של העובדים נופלת בסופו של יום על כיתפי כולנו.

למעמיקם, נעיר כי מאבקה של ההסתדרות למען עובדי הקבלן, מטרה ראויה ללא ספק, נוהלה כולה כקרדום לחפור בו על מנת לתעתע מוחות נילושים בנינו להאמין כי ההסתדרות פועלת לרווחת העובדים בעוד שההסתדרות היא בעייתו הגדולה של המשק.  "בזכותה", בהתיצבותה למען משכורות אוליגרכיות לעשרות אלפי עובדים בוועדים הגדולים, קיים במדינת ישראל עוני, ומסכנות בשולי החברה.

אין אפשרות שלא להזכיר כי הקריסה הכלכלית של מדינות אירופה הגיעה בדיוק מסיבות אלו דהיינו, פוליטקאים רכרוכים ותקינים פוליטית אשר קנו שקט תעשיתי דרך "סוציאליזם" מזוייף בהוסיפת עוד ועוד שכר והטבות לעובדים אשר יצרנותם העלובה ותרומתם בכך למשק אינה מצדיקה משכורות בקנה מידה אוליגרכי והתוצאה כמובן לא יכלה להיות שונה מאשר קריסה כלכלית ומובן כי גם חברתית בעקבותיה.

 

ובמדה ועלינו להניח ברמה גבוהה של וודאות כי שרשרת השביתות הנוכחית העוברת עלינו נידחפת  בראש הפירמידה (תוך הפיכת העובדים לאידיוטים מועילים), על ידי גורמי חוץ אנטישמים-פוליטים בארצות הים כדוגמת אירגוני "הסדר העולמי החדש" דרך זרועם הביצועית האמריקנית, היא "הקרן לישראל חדשה" הבוטשת בשלט- רחוק בקרבנו באמצעות אירגון החזית שלה בישראל "שתיל", המדרבנים את הנהלות הוועדים "הסוציאליסטים" של החברות לשרותים אסטרטגים במשק (כגון חשמל, תחבורה, נמלים וכדומה), להגביר אי סדרים, יגון ואנחה על מנת להמאיס את ממשלת הימין על האזרחים.   כל זאת נעשה לשם שיכנוע האזרחים להצביע בקלפי כנגדה על מנת להפילה, וכך אנו חווים את ניסור הענף שעליו שוכנים כולנו מפאת צבר הכוונות הרעות ביותר בעולמנו עמו אנו משתפים פעולה ללא ידיעתנו וכלל ללא הסכמתנו.  שהרי, ברי לכל בר-בי-רב כי רווחת עובדי ואזרחי ישראל אינה כלל מענינם של "החוצנים" הללו, כמוה כקליפת השום עבורם.   לקעקע את משטרנו הדמוקרטי היהודי והלאומי הם חותרים ותו לא, בעוד אנו האזרחים משמשים ככלי משחק פיוני במשחק "הסוציאליסטי" המתעתע הלזה.

.

ומכיוון כי מטרת יצירת אי השקט הכרוני והמתמשך ביחסי העבודה והחלפת ממשלת הימין בממשלת כניעה של שמאל רדיקלי על מנת להביא את ישראל על ברכיה ובכך לאפשר יצירת מדינת כל אזרחיה הפלשתינים בארץ ישראל, הרי שהממד המתואר כאן מקבל גוון מקיאוולי-שטני.

נוצר כעת מצב גרוטסקי, נלעג.  בכך שאנו האזרחים משתפים פעולה אם במעשה ואם במחדל עם המתרחש סביבנו, אנו אחראים, חלקנו במודע ורובנו מבלי משים אך מתוך חוסר מעש ואזלת יד, לערעור המרקם החברתי הישראלי ובעקבותיו כמובן בערעור אפשרי של יכולת הקיום הלאומי שלנו

השאלה המתבקשת, "האם מודעים ועדי העובדים המדוברים כי הינם אך פיונים, בובות סמרטוטים עלובות בידי כוחות חיצוניים לישראל אינה רלוונטית לעניננו.  די בעובדה כי מדינת ישראל אינה נישלטת למעשה על ידי הריבון בה, הוא העם היהודי בארץ ישראל, אלא בידי כוחות חוץ אנטישמים חורשי רעתנו מובהקים, על מנת כי נעצור היכן שאנו נימצאים לשם חשבון נפש ונחליף דיסקט.

 

יש לקבוע כללים לשביתה לגיטימית במשק על ידי הטלת החובה באמצעות חקיקיה, על הצדדים לסכסוך העבודה לעבור דרך תהליך של בוררות (בורר יחיד או צוות בוררות, הכל לפי הענין), אשר יקבע ראש וראשון אם ישנה עילה מוצקה ולגיטימית לשביתה והיא אינה שביתה פוליטית, לעומתית, סחטנית,שרלטנית וכדומה.  משניתן פסק דינו של הבורר, או צוות בוררות יוגש זה לבית המשפט לשם אישור סופי.

 

אהרון רול

amroll@sympatico.ca

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר