מס' צפיות - 90
דירוג ממוצע -
שודדי הקושאן התנ"כי
נחטא לאמת אם נותיר את התקשורת הישראלית הכנענית, שוטמת היהדות ויהודים בבדידות מזהרת מאחר שאין כך המצב. לעזרת שרלטני התקשורת מצטרפים שרלטני האקדמיה ובפרט מצעצעי מדע הארכאולוגיה הארץ ישראלי.
מאת: Aaron Roll 30/03/12 (07:43)

29 מרץ 2012

שודדי הקושאן התנ"כי

התנך כהיסטוריה

 

כבר ציינו במאמרנו: "אבירי חופש הביטוי" מהשבוע החולף, את המגמה השלטת כיום בתקשורת הישראלית לשתף פעולה עם גורמי חוץ עוינים על מנת לגמד את זכויות היהודים על ארץ ישראל ולהאדיר את זכויות הפלשתינים על אותו השטח דהיינו, מהנהר ועד לים.

נחטא לאמת אם נותיר את התקשורת הישראלית הכנענית, שוטמת היהדות ויהודים בבדידות מזהרת מאחר שאין כך המצב.  לעזרת שרלטני התקשורת מצטרפים שרלטני האקדמיה ובפרט מצעצעי מדע הארכאולוגיה הארץ ישראלי.

מדע?  כתר נא זעיר.  אנו נראה בהמשך כי חלקם של הארכיאולוגים הישראלים המתימרים ליצג את מדע הארכאולוגיה, הינם הלכה ולמעשה מזינים ומטים את הממצאים בשטח בהתאם להשקפותיהם הפוליטיות האנטי יהודיות ובחלקן אוטו-אנטישמיות וזאת על מנת להוכיח כי אין זכותם של היהודים על ארץ ישראל עולה על זכויותיהם של הפלשתינים.  אכן, העובדות הנחשפות בחפירות מקשות על עמומי הארכיאולוגיה לטעון טענות כה מופרכות, אך הם מנסים וימשיכו לנסות לקעקע את יסודות התנ"ך-כהיסטוריה ובכך "להוכיח" כי לכל היותר, היו כנופיות נוודים יהודים מסתובבות בשטח ואילו הממלכות והמלכים הישראלים והיהודים המתוארים בתנ"ך היו אך ראשי חמולות קטנות בכפרים שכוחי אל בין גבעות השומרון ובוודאי לא ממלכות מאורגנות ומסודרות כמתואר בכתבי התנ"ך.  אותם ארכאולוגים אוטו-אנטישמים והתזה אותה הינם מובילים מכונים "מינימליסטים".  לגמרי שלא במקרה פרחה התזה ה"מינימליסטית" בסוף שנות השיבעים ומשך שנות השמונים והתשעים ותקופה זו מקבילה בדיוק נימרץ לפריחת משנתם הנילעגת של "הפוסט-היסטוריונים" באקדמיה, אלו הזוכים בתוארם כ"עוכרי ציון" יחדיו עם הפוליטרוקים מהארכאולוגיה ובצדק רב, אשר ניסו להוכיח גם הם כי זכותנו על הארץ הינה בספק ובמדה וקיימת הרי שאנו רכשנו זכות זו שלא כדין תוך עריכת מסעי רצח, שוד ביזה, גזל, הרס והדרה של הפלשתינים המסכנים "אדוני הארץ".

 

ישית הקורא ליבו גם לעובדה מצרפית חשובה...אותם פוסט-ארכאולוגים ופוסט-היסטוריונים החלו בהפצת משנתם מאחזת העינים (אנו יודעים כיום כי למצער מרביתן של תזות אלו הינן מופרכות ומדומיינות מוטות אג'נדה פוליטית ברורה), במקביל לארוע מכונן בהיסטוריה הישראלית המודרנית, אכן כן פוליטי למהדרין והמדובר לעלית הימין לשלטון בשנת 1977 והתחזקותו מאז בציבוריות הישראלית.  מגמה השלטת בציבור עד היום.

דהיינו, "האקדמיה" הפכה את היוצרות "האקדמיות" וגנבה את דעתנו כולנו להאמין בחצאי אמיתות ועובדות היסטוריות וארכאולוגיות מופרכות, מוטות אג'נדה פוליטית שמאל קיצונית וכל זאת כאמור לעיל במטרה אחת ברורה, לקעקע את זכות קיומנו היהודית, זכותנו להתישב בארץ ישראל כעם אשר גלה מאונס מארצו וכעת שב למולדתו ההסטורית בזכות אבות.

זאת אף זאת, בולטת מאד התופעה של שיתוף פעולה הדוק המגיע מאותם "אקדמאים" פוסט היסטוריה וארכאולוגיה עם מוסדות אקדמים, בעיקר באירופה, השטופים בשטנת ישראל המודרכת אשמת-השואה ותרים ומיחלים לכל בדל הוכחה כי אין זכותם של היהודים שרירה וקיימת על ארץ ישראל ואילו זכויות הפלשתינים אף עולות על שלנו.

אם ניזכר כי האיחוד האירופי הינו מהמממנים הנכבדים ביותר של עמותות השטמה הישראליות בתוכנו (עמותות גולדסטון וכל שאר הירקות הבואשים כגון דא) ובמדה וניזכר כי כלל שוטמי ישראל בתוכנו משתפים פעולה עם גורמי חוץ ("הקרן לישראל חדשה", קרן פורד, סי.אי.איי. סי.אפ.אר, בילדרברג ורבים ובזויים אחרים), להפיכת מדינת ישראל למדינה מתיוונת, מדינה כנענית, מדינת כל אזרחיה הפלשתינים הרי שנוכל למתוח חוט מקשר בין הפוסט-היסטוריונים לפוסט-ארכאולוגים ומהם לעבר עמותות השטנה הפנים ישראליות.  כולם, עשרות אלפים רבות של יהודים, אזרחי ישראל, חניכי מערכת החינוך הישראלית בתוככי מדינת ישראל, משתפים פעולה עם ארגונים אנטישמים חוץ ישראלים,שוטמי ישראל ויהודים, בעודם נהנים מאתננים כספיים ושוי ערך כספי באורח נדיב ופזרני ובלבד שיספקו את הסחורה דהיינו, חיסול מדינת ישראל במתכונתה היהודית.

הכיצד אדם אשר בעשתונותיו ינסר את הענף עליו הוא יושב ויפול אל מותו?  כלומר, אותם חסידי מדינת ישראל כמדינת כל אזרחיה הפלשתינים יהיו הראשונים לטבח וגוגולותיהם יקשטו ראשונות את חומות העיר העתיקה בירושלים והסיבה ברורה...כולנו, כל האנושות מתעבת בוגדים. האיסלמיסטים יהיו האחרונים לבטוח באלו "היהודים" השמאל-קיצונים אשר בגדו באחיהם היהודים במסווה אינטלקטואלי, אקדמי, ודמוקרטי-לכאורה ומכאן כי שטופים כבר בתסמיני בגידה מולדות ומירב הסיכויים כי ימשיכו בכך כלפי המוסלמים.  כך שקשה יהיה לגנות את המוסלמים אשר יבקשו להפטר מהבוגדים היהודים כראשונים בתור.  לזה המדמה בנפשו כי אנו היהודים שונים בנושא זה, יבדוק בבקשה את התנהלותנו כלפי אותם בוגדים פלשתינים באחיהם הפלשתינים אשר שימשו בשרותנו.  אנו איננו שונים מהאיסלמיסטים בהקשר זה למעט נושא שפך הדם.

אישוש לנאמר לעיל קיים ביחסם של הקומוניסטים הרוסים למשתפי הפעולה היהודים הקומוניסטים אשר חוסלו ללא פיקפוק עם גמר מסע הרצח שניהלו "אחינו" שם כנגד רוסים ויהודים.  גם הנאצים לא טמנו ידם בצלחת וניקו את העולם מהקאפו היהודים של מחנות ההשמדה כמו גם הלוחמים היהודים בשורות הווהרמכט, "המישלינג" שחוסלו ללא רחם לאחר שתרמו חלקם בלחימה כתף לכתף עם "אחיהם" הנאצים כנגד בעלות הברית.  קשה שלא לראות בכך צדק פואטי.

 

נהוג לחשוב כי אוסקר ווילד הוא שאמר לאשה אשר חיפשה קרבתו..."מה את אנו כבר יודעים, כעת כל שנותר הוא לסכם על המחיר".  וכפרפרזה על כך, מה הם הפוסט-ארכאולוגים מהאקדמיה הישראלית אנו כבר יודעים ודומה כי גם מחיר האתנן כבר סוכם בינם לבין קרנות ה"קרן לישראל חדשה" ודומותיה.

 

כאמור, מאז שנות השיבעים למאה שחלפה התקבצו שתי אסכולות מרכזיות בארכאולוגיה הישראלית.  האחת נוצקה באוניברסיטת תל-אביב (מקום מושבם של רבים מאנשי ה"פוסט-כל דבר יהודי" באקדמיה שלנו), במחלקה לארכאולוגיה המובלת בידי הפרופסור ישראל פינקלשטיין.  קבוצת ארכאולוגים זו מכונה "המינימליסטים" ומטרתה להוכיח את אפסותו של העם היהודי, אשר לטעמם וממניעים פוליטיים אישיים, כלל לא היווה עם ואומה, בתקופת המקרא בכלל ותקופת בית ראשון בפרט והפיכתו עקב כך לשנוי במחלוקת כעם וכאומה הזכאית להחשב כבעלי הבית על שטחי ארץ ישראל בזכות אבות.  אין כל צורך לנחש מהו שמניעה קבוצה זו.

מספר תקריות וארועים מאששים את הקביעה כי קבוצת "המינימליסטים" התל-אביבית של פימקלשטיין (או שמא נכנם "השיינקינאים"?) מונעת ומודרכת אג'נדה פוליטית שמאל קיצונית ופרו פלשתינית וקשה להשתחרר מן הרושם כי קביעותיהם "המדעיות" לכאורה שטופות בהטיות ומשאלות לב אישיות פוליטיות ומכאן שאינן תקפות.  אכן כן, כולן, עד אחת אינן תקפות מאחר שבמדה וברי כי חלקן למצער של קביעותיהם מוטות פוליטית הרי המעיין בגרסות "המלומדות" של הקבוצה בנושאים ארכאולוגים שונים, אינו וודאי איזו קביעה נכונה אקדמית ואיזו מוטה פוליטית ואכן מופרכת ולכן עלינו לפסול את כל קביעותיהם הארכאולוגיות של קבוצת "המינימליסטים" מאוניברסיטת תל-אביב עד אחת, עד האחרונה שבהם.  קבוצה זו גורסת כי מרביתם של תאורי התנ"ך אין להם כל אחיזה במציאות ורובם המכריע הינם סיפורים מצוצים מהאצבע של פוליטיקאים ואנשי דת של תקופות מאוחרות יותר.

גם "המינימליסטים" מודים כי התנ"ך רווי עובדות הסטוריות כגון מראי מקומות, יישובים וארועים שאין עליהם מחלוקת, גם כיתבי הסטוריונים של תקופת התנ"ך כיוסיפוס פלוויוס (יוסף בן מתתיהו) מאששים רבים מהאמור בכתבי התנ"ך.  דהיינו, "המינימליסטים" מקבלים את שאינו שנוי במחלוקת פוליטית אג'נדתית שמאל קיצונית, פרו פלשתינית ודוחים בתואנות שוא שונות את שאינו מתאים להשקפתם הפוליטית.  לעומתם הארכאולוגים ההוגנים, אשר אינם מערבים פוליטיקה במחקריהם אינם מסתירים דעתם כי רבים מסיפורי התנ"ך רוויים באמונות דתיות מכוונות של אותה התקופה, אך מציינים כי עובדות הבסיס הוכחו בנכונות בחפירות ארץ ישראל, אחת לאחת.

 

הקבוצה היריבה (אם ניתן לכנותם כך), מרכזה בעיקרו באוניברסיטה העיברית בירושלים אם כי לא בלבדית אלא חלקם של חבריה אף מגיעים מאוניברסיטאות ומכללות מאזור המרכז, הללו מכונים "המקסימליסטים".  חברי קבוצה זו גורסים ובצדק רב כי אל להם לערב מאוויים פוליטים-אישיים במחקריהם הארכאולוגים וללא תלות באמונותיהם הפוליטיות והמדינית (חלקם אנשי שמאל לכל דבר וענין), הרי שקביעותיהם המדעיות הינן חפות מכל הטיה פוליטית וניקבעות אובייקטיבית בהתאם לעובדות בשטח הניגללות לעיני החוקר הארכאולוג.

אנשי קבוצה זו גורסים כי תאורי התנ"ך הינם בעיקרם מדוייקים עם גוון, נופך ותוספת מובנת מהבחינה הדתית הפוליטית ןהלאומית של אותה התקופה ולאחריה בה ניכתב הטכסט התנ"כי וניתן בהחלט להסיק מהכתוב לגבי עובדות הסטוריות מרכזיות בחיי העם היהודי של אותה התקופה.  בניגוד ל"מינימליסטים" ניגשים ה"מקסימליסטים" אל הכתוב בתנ"ך ללא דעות קדומות ומעמתים את הכתוב בטקסט התנ"כי עם העובדות הנחפרות בשטח ורק אז מסיקים מסקנותיהם.  ככלל, "המקסימליסטים" מאוחדים כיום בדעה כי תאורי התנ"ך הינם אוטנטים עם הגוונים הספרותיים והמדיניים המתחיבים בכל יצירה דתית-הסטורית-ספרותית.

 

"המינימליסטים" נתפסו זה לא מכבר וידיהם אדומות (דהיינו איששו את הקביעה אודות הטייתם הפוליטית) והאמור הוא בחפירות עיר-דוד בירושלים.  כידוע מתנהלות חפירות ב'עיר דויד' המקראית, המצויה בתחומי כפר השילוח (הערבים מכנים אותו סילוואן והדמיון לשם היהודי אינו מקרי).  את חפירות עיר דוד הנערכות מזה כ- 15 שנים מנהלת מהפן האדמיניסטרטיבי עמותת אלע"ד (שם קיצור ל- "אל עיר דוד") אשר המניע אותה הוא הצורך הלאומי היהודי האוטנטי.  עמותה זו המכונה לעיתים גם "ימנית" (רחמנא ליצלן...טפו-טפו) וזאת על מנת להעלות ולהציף לעיני עם ישראל והגויים כאחת את שורשינו היהודים הנטועים עמוק באדמת העיר ירושלים.  חשוב להדגיש כי מהפן המדעי הארכאולוגי ובהתאם להסכמים עמה, אין לעמותת אלע"ד כל השפעה או אמירה וזו אינה מתערבת להכא ולהתם בקביעות המדעיות של הארכאולוגים החופרים.  את החפירות מנהלים בדבקות עיקשת (אך לא בלבד) הארכאולוגים: פרופ' רוני רייך ושותפו למחקר הארכיאלוגי הצעיר ממנו אלי שוקרון.

 

הפרופסור פינקלשטיין וחונטתו השנויים במחלוקת עמוקה, עמל בפירוש ובכוונת מכוון להטות את הנרטיב הישראלי והיהודי לכיוון הפלשתיני בכך שטוען כי אין עדויות למציאותה של ממלכה מאורגנת יהודית בשטח ארץ ישראל בתקופת בית ראשון ואפשר כי גם שני.  כמובן שבכוונתו היתה לעוור עינינו.  העובדה כי הפינקלשטיין לא מצא עדויות לכך אין פרושה כי אינן קיימות ואכן, ארכאולוגים אחרים מצאו גם מצאו.

מותרנו מהבהמה הוא ביכולתנו לא להיכנע לדחפינו האישיים ולהתנהל באורח רציונלי אם כך מורה לנו ההגיון הצרוף וההכרח הבילתי יגונה.  הכניעה של אקדמאים הפוסט-ארכאולוגים, אינטלקטואלים-בפרוטה לכאורה, לדחפיהם הפוליטים האישיים, החייתיים, הקטנונים, חוסר יושרתם הבסיסי וסילוף ממצאים עובדתים ברורים עקב כך וזאת תוך ניצול מקצועם כ"קרדום לחפור בו" מעידה על טיב אנשים אלו.

נוסיף כאן כי אחידות רעיונית הינה פסולה.  חיוניות האקדמיה, נשמת אפה וזכות קיומה ענינה בפלורליזם של דעות ורעיונות שונים, לעיתים סותרים אך מפרים.  זכותם של "המיננימליסטים" להחזיק בדעה משלהם אודות ההתרחשויות ההסטוריות אשר עברו על העם היהודי.  זכותם להחזיקר בכל דעה פוליטית כאשר ידבנו ליבם.  זכותם ואף חובתם לנסות ולשכנע בני פלוגתם בתקפות התאוריה בה הינם מחזיקים.  אך כל זאת נאמר בתנאי אחד גדול ברור ובוהק, כי הבעת דעה זו נעשית בתום לב, ללא צדיה, ללא הטיה פוליטית לעומתית, ללא כוונה נכלים נסתרת אשר אינה שייכת לענין.  וזה לא המקרה בה דן עניננו.

ואכן, משך שני העשורים החולפים ומחקר הולך ומעמיק בירושלים ושטחי ישראל ויו"ש החלו להצטבר יותר ויותר עדויות בנוגע לקיום ממלכה יהודית מאורגנת, ממוסדת, חזקה וגדולה כ- 1000 שנים לפני ספירת הנוצרים.  לא שהדבר מדבר אל לב ה"שיינקינאים", הם כמובן בשלהם, העובדות הנערמות אינן מבלבלות אותם.  נעיר כי הדבר מהווה דפוס התנהלות פתולוגי של סקטורים מסוימים בקירבנו.  רק ניזכור את הסגידה לרוצח סטאלין בידי קומוניסטים "מתכלים-קשה" במקומותינו (אשר חלקם הניכר נימצא באקדמיה הישראלית) וזאת למרות העדויות הברורות בנוגע לפשעיו האיומים, רצחנותו ללא גבול, כדי עשרות מליונים של "שמש העמים" כנגד בני עמו והאנושות יחדיו. כולל מאות אלפים מבני עמנו היהודים הרוסים אשר רבים מהם שיתפו פעולה ברצח העם הרוסי וכפרס על פועלם נירצחו גם הם כמובן - כבר ציינו עונשו של בוגד מהו.

 

תגליותיהם של פרופ' רוני רייך ושותפו אלי שוקרון בחפירות עיר דוד אינן פחות ממדהימות.  נחשפו....מנהרת ניקוז שהובילה מבריכת השילוח אל הר הבית, והוזכרה בכתבי יוסף בן־מתתיהו. היא נחפרה בשנים האחרונות, בחלקה מתחת בתי סילואן, ובעוד כמה שבועות מיועדת להיפתח למבקרים. כמו כן נחפרת מנהרה מתחת הרובע המוסלמי שתתחבר למנהרת הכותל, וכבר התגלו בה מבנים מרשימים. אלו מצטרפות למנהרות ותיקות יותר: מנהרת הכותל (זו שפתיחתה אל הרובע המוסלמי הציתה מהומות ב-‏1996), מערת חזקיהו מתחת הרובע המוסלמי, מנהרות בתחום הגן הלאומי עיר דוד, ומנהרה לאורך הרחוב ההרודיאני מעיר דוד לרובע היהודי. אלו מהוות בשנים האחרונות אטרקציה תיירותית אדירה והיד עודנה נטויה.  ממספר זעום של מבקרים בשטח עיר דוד לפני החשיפות הגדולות שם, מגיע כיום מספר המבקרים למחצית המליון מבקרים בקירוב בשנה.  עובדה המעידה על הענין העצום אשר מעוררות חפירות עיר-דוד בציבור.  לחפירות שותפים הקרן למורשת הכותל (עמותה בשליטת משרד ראש הממשלה), רשות העתיקות, החברה הממשלתית לפיתוח מזרח ירושלים והעמותות אלע"ד ועטרת כהנים.

ביקורת מכיוון שונה משמיעים ארכיאולוגים, כגון פרופ' יורם צפריר. לטענתם חפירה מהצד כמתבצעת בעיר דוד מנוגדת לעקרונות הארכיאולוגים של חפירה מלמעלה למטה, ועלולה לאבד מידע. בפרט, היא פוסחת על שכבות נוצריות ומוסלמיות ו"מדלגת" הישר לתקופה היהודית. אחרים מוסיפים שהעבודות הנוכחיות הולכות בעקבות צ'רלס וורן וממשיכיו (אשר חפר מנהרות ארכאולוגיות באזור במאה ה- 19), בקיום החפירות האופקיות ומדלגות על האנכיות ובכך אינן תורמות להעמקת הידע הארכאולוגי באזור.

צפריר היה מעדיף במצב זה לא לחפור אלא להמתין לימים טובים יותר (אלו ימים? כאשר ישכון זאב עם כבש?). ד"ר רוני רייך, המוביל את רוב החפירות יחד עם אלי שוקרון, דוחה את הביקורת וטוען שאין מדובר בחפירה של ממש אלא בניקוי מבנה קדום קיים מפסולת, והממצאים ש"התבזבזו" זניחים, וכמו כן שנעשתה עבודה יסודית מאין כמותה, גם אם מדגמית, על העפר שפונה.
שני סוגי המבקרים מתמקדים בכך שהעמותה הימנית אלע"ד מממנת את החפירה. אולם רייך טוען כי אלע"ד אינה מתערבת כהוא זה בצד המדעי. אלע"ד מצידה מוסיפה כי עד לאחרונה עבדו רבים מתושבי סילואן בחפירות, אך התנכלויות של גורמים לאומניים איסלמיסטיים והסתה מצד פעילי שמאל רדיקלי ישראלי אילצה אותם לעזוב

 

הענין הציבורי בחפירות הינו לצנינים בעיני אירגוני שמאל רדיקלי ואנרכיסטי בישראל. מספר ארגוני שמאל מבקרים את החפירות, וטוענים שהן מכשיר פוליטי שמיועד בעצם לחזק את הנוכחות היהודית ברובע המוסלמי ובכפר סילואן הפלשתיני.  כמובן כי החפירות בעיר דוד גורמות לפריחה, עוויתות וגרודים בגופם של "המינימליסטים" התל-אביבים.  דהיינו, לא ההסטוריה היהודית היא החשובה, לא אישושו של התנ"ך כהיסטוריה הוא החשוב, לא חשוב אישרור קשרו של העם היהודי לאדמת ומבני ירושלים כחלק מההסטוריה היהודית.  לגבי דידם של האנשים המוזרים הללו מהמחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב כל שבראש מעייניהם כי חס וחלילה יחשף קישרו של העם היהודי לירושלים ולבית מקדשנו ההיסטורי שם.  התרוצים להתנהלותם המרעימה קיימים בידיהם למכביר על מנת למנוע זאת, כולל פניה לבג"ץ בנושא על מנת לחסום פעילות החפירה והצגת המימצאים על ידי רשות העתיקות ועמותת אלע"ד על מנת להעצים אחיזת הפלשתינים על קודשי ישראל.  באורח יוצא מן הכלל ושלא כדרכו האנטי יהודית, פסק בית המשפט העליון הישראלי כי פעולות החפירה בעיר דוד תחת שרביטה המנהלית של עמותת אלע"ד והגדרת המקום כגן מורשת לאומית הינה סבירה ואינה חורגת ממסגרת החוק.

 

זו גם הסיבה "האניגמתית" מדוע לא מחה איש מישראל הארכאולוגית המקצועית באופן רשמי (ראה מאמרי "הר הבית אינו בידנו" מלפני כשלוש שנים), כאשר הווקף המוסלמי חירב והרס עדויות ארכאולוגיות כבדות משקל לשילטון היהודי בהר הסית באלף הראשון לפני ספירת הנוצרים, שהיו טמונות בין אלפי טונות עפר שפינו פועלים מוסלמים ללא כל פיקוח ארכאולוגי ממסגד "אל-אקצה" בהר הבית ושפכום בגאיות הסמוכים, בכוונה להעלים את העדויות ההסטוריות היהודיות ולהקים במקום את המסגד הגדול בעולם אשר ימחה סופית את הזיכרון היהודי לגבי ירושלים ובית המקדש.  הפוסט-ארכאולוגים היהודים עזרו להם בכך כמובן בנפש חפצה ובידיעה ברורה את אשר הם מעוללים ממש כשותפים לפשע, בכך שסכרו פיהם ולא מחו על השמדת הזיכרון ההיסטורי היהודי בהר הבית.

 

גורס הפוליטרוק הארכאולוגי רפי גרינברג מ-(ואיך לא) המחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, אשר שמה לה למשימת חיי "חוקריה" להשמיד לכסות ולהעלים ראיות לקיום יהודי בארץ ישראל מפאת ששטופים באידאולוגית שמאל קיצוני, אוהדת פלשתין, במאמרו בעתון "הארץ" (כמובן) בנושא חפירות השימור של אלע"ד בעיר דוד מיום 28 מרץ 2012 :כדלקמן:

"מה אומרים בעלי המקצוע ואנשי הציבור? קולם לא נשמע. אולי משום שאין גוף מייצג לארכיאולוגים בארץ, ואולי משום שאת תפקידי המפתח בארכיאולוגיה הישראלית מאיישים כיום אנשים שהם בעלי עניין בפרויקטים התיירותיים-אידיאולוגיים בעיר"....  אתה הבנת את זה ברוך?  לטעמו, הוא ומשובטיו הם בעלי ה-מקצוע ואנשי ה-ציבור הנחשבים באמת (כאמור שמאל קיצוני).  ואילו, אנשים מודרכי אידאולוגיה יהודית שורשית (ימנית כמובן - רחמנא ליצלן), הינם לטעמו מוקצים מחמת המיאוס.  הארכאולוגים-הלעומתיים אינם מסוגלים לראות דבשתם האנטי ישראלית ויהודית ואף אם תוצב מראת ענק בוהקת לנגד עיניהם הסומות.  וכי מדוע זה ניתמהה.  המוטציה הגנטית החוצנית הקרויה שמאל קיצוני (זו אינה קביעה בעלמא - בשנת 2010 אותר ותועד באונ' בארקלי שבקליפורניה הג'ן האנושי השמאלני-אוניברסלי) מאופיינת בכך שהעובדות הינן רק המלצה עבורם, הן לעולם לא יבלבלום, הם מחווטים ללא התרה בקיבעונם, משועבדים למבנה הגנטי המוטציוני שלהם, ללא מפלט מעולמם הפתולוגי המוזר..

 

לסיכומו של פרק זה.  חובת ההוכחה הינה על "הפוליטרוקים המינימליסטים" שמרכזם במחלקה לארכאולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.  עליהם לסבר את אזנינו כי מסקנותיהם ומחקריהם ה"אקדמים" אינם שטופים בהטיות פוליטיות.  עד שיוכלו להוכיח באותות ובמופתים כי כוונותיהם נאותות וכי כל המדריכם הוא המחקר האקדמי הנקי והוא בלבד, אל לנו לשעות לדבריהם ומסקנותיהם, הללו מזוהמות בהטיות פוליטיות, הלגיטימיות לכשעצמן, אך פסולות בהקשרן עם מחקרים אקדמים ובאות בכך לטשטש דעתנו להאמין בעיוותים היסטורים המובלים על ידם.

למותר לציין כי עיוותים היסטורים הנובעים מהטיות פוליטיות המגיעות מצידה הימני של המפה הפוליטית פסולים, במדה וקיימים (ואין בידנו מידע על כך), באותה המדה ממש כאלו המגיעים מהצד השמאלי-פוליטי.

נזכיר כי אותם "שיינקינאים מינימליסטים" סכנתם מועצמת מאחר שמרעילים ולשים בצדיה את מוחותיהם הרכים של תלמידיהם וכך מייספים את הנזק הנגרם לנו כולנו.

ראוי לציין כי תופעת "המינימליסטים" אינה נחלתם של רבים וטובים מבין הארכאולוגים באקדמיה אשר עושים עבודתם נאמנה ומנפים את דעותיהם הפוליטיות יחדיו עם העפר ושברי העתיקות המועלים לאויר העולם בחפירותיהם.  עלינו לתמוך באותם שאינם עושים עבודתם פלסתר פוליטי, הם המחזקים את ידינו בחשפם את ההסטוריה היהודית המאששת את זכויותינו על אדמת ארץ ישראל ועלינו מצידנו לחזק את ידם החופרת.

 

סימוכין:

פרופ' גורפינקל ממלכת דוד לאור הממצאים בח'ירבת קיאפה

http://qeiyafa.huji.ac.il/reports/qeiyafa_and_david_kingdom.pdf

רפי גרינברג - "ירושלים של אלע"ד"

http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1673733

 

אהרון רול

amroll@sympatico.ca

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר