דת ויהדות
דוד דרומר 14.05.21 (16:47)
הליכת בני ישראל לארצו דרך המדבר,
דוד דרומר 05.05.21 (12:36)
וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית,
דוד דרומר 29.04.21 (09:52)
ושמרתם את מצוותי ועשיתם אותם
דוד דרומר 04.03.21 (11:59)
וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר
דוד דרומר 18.02.21 (19:06)
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
דוד דרומר 21.01.21 (12:10)
יקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה