איציק גיני 14.04.20 (14:09)
🍷ממתק לשביעי של פסח🍷☆ החג לא נחשב 'רגל' בפני עצמו אלא סיומו של חג הפסח ולכן לא אומרים 'שהחיינו' בקידוש ובהדלקת הנרות. ☆ שביעי של פסח הוא יום טוב שביום זה הושלמה יציאת...
דוד דרומר 10.04.20 (12:38)
"הָא לַחְמָא עַנְיָא דִּי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם
איציק גיני 09.04.20 (22:40)
ממתק לחג הפסח🍷☆ חמץ - מצה ההבדל בין חמץ למצה בין ה-ח ל-הנקודה קטנה מפרידה בניהם ללמד שאיסור חמץ במשהו בלבד.☆ מצה מרור כורךמצה מרמז על יצר טוב.מרור על היצר הרע ויש לכרוך יחדיו יצר...
איציק גיני 05.04.20 (13:31)
🖍ממתק לשבת צו שבת הגדול🖍● "צו את אהרון" רש"י אין צו אלא לשון זירוז. אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. ידוע שקורבן עולה מכפר על מחשבה והנה לכל איבר באדם יש...
איציק גיני 29.03.20 (07:18)
🌻ממתק לשבת ויקרא🌻● "ספר ויקרא הוא השלישי מחמשת חומשי תורה והוא כולל עשר פרשיות שעוסקות ברובן בעסקי הקורבנות והכהנים ולכן הוא נקרא ספר תורת כהנים.במדרש רבא אמר רב אסי מפני מה...
רועי אורן 24.03.20 (00:22)
לאחר שדחה את עונת הרחצה ניסה בסוף-השבוע האחרון שר הפנים אריה דרעי לדחות את הפעלת שעון הקיץ בחודש כך במקום שהוא יופעל בלילה שבן חמישי לשישי הקרובים, לתחילת חודש מאי.
איציק גיני 22.03.20 (08:41)
ממתק לשבת ויקהל פקודי שבת החודש💐● "ויקהל משה" למה נאמרה פרשה זו בהקהל? לפי שראה משה שעתיד בית המקדש להיחרב בעוון שנאת חינם הקהילם בטרם מסר להם ענייני המשכן לרמז האחדות והליכוד של יהודים...
דוד דרומר 19.03.20 (11:09)
וישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה