מס' צפיות - 318
דירוג ממוצע -
פרשה בפעולה
פרשת מקץ
מאת: דוד דרומר 03/12/13 (10:59)

 

 

פרשת "מקץ"  - מילים סמויות

 

עליכם לאתר, בקטעים הדרשניים שלפניכם, 14 מילים סמויות המוזכרות בפרשה.

(ניתן למצוא את המילים הסמויות בתוך מילה או בצרוף סוף והתחלה של מלים סמוכות)

 

תרמילון "מילים סמויות":

 

חלום, פרעה, פרות, שבלים, יוסף, שבע, רעב, צפנת- פענח, אסנת, מנשה, אפרים, מרגלים, 

 

"וייקץ פרעה ויחלום שנית"

טבע האדם להתעורר משנתו כשהוא חולם חלום מסעיר. צדיק, כאשר הוא מקיץ מתוך חלום, הוא נוהג כיעקב אבינו שאמר בעת שהתעורר מחלום: "אכן יש אלהים במקום הזה", וקם מיד לעבודת הבורא. לעומת זאת, כאשר רשע מקיץ מחלום, הוא נוהג כפרעה "ויישן ויחלום שנית", מתהפך לצד השני. (עפ"י פירוש רבי מאיר מפרמי שלאן). מה חל ומלא מהודו? רק אמונה בה'.)

בעיתה – אחישנה

"וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור"

פירוש אופטימי לפסוק זה נתן ה"חפץ חיים": כאשר מגיע קץ הזמן המיועד, אין הקב"ה מתמהמה אפילו לרגע מיותר אחד. כיוון שהסתיים הזמן שנגזר על יוסף לשבת בבית האסורים, הריצוהו במהירות מן הבור היישר אל בית המלך. כך, אומר ה"חפץ חיים", יהיה גם כאשר תגיע עת הגאולה, היא לא תתמהמה רגע אחד מיותר. המשיח יופיע בפתאומיות ויריץ את ישראל מבור הגלות אל ארץ ישראל.  החפץ חיים מגדולי ישראל גורלו שפר ותמך בנושא.

 נושא באחריות

"ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים"

יוסף הציע לפרעה למנות "איש חכם" שיהיה אחראי כלפי העם. מדוע העלה הצעה זו? המגיד מדובנא הסביר זאת בכך, שיוסף ידע שברגע שחרטומי מצרים ישמעו את פתרונו ההגיוני לחלום פרעה, הם יקנאו בו וינסו לזלזל בו ולהמעיט מערך הפתרון. לכן, הוסיף יוסף לפתרון החלום דבר תכליתי נוסף: למנות איש חכם ונבון, כדי שכל אחד מהחרטומים, הרואה עצמו, כמובן, מתאים לתפקיד זה, יסכים לפתרון שיוסף הציע, וכך אומנם היה, ככתוב: "וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו". שני הסברים נוספים מצאנו בספר "תורת עם" (הוצאת מודן, פירש והתקין הרב מנחם הכהן). האחד – עצתו של יוסף היא למנות איש אחד, אחד דווקא, שישא באחריות כלפי המלך והשלטון, ולא מינוי של "מועצת חכמים" שיעסקו בדיוני סרק, ויטילו את האחריות זה על זה. הסבר נוסף – אמר יוסף לפרעה: כאשר העם רעב ללחם, הוא מוציא זעמו על השליט עד כדי סיכון מעמדו, על כן, העצה של יוסף היא למנות "דרג ביניים" שתפקידו לדאוג לכך שהעם לא יהיה רעב ועל-ידי כך גם מעמדו של המלך יובטח. ואם, חס וחלילה, ייכשל אותו דרג ביניים, הרי שזעם העם יופנה כלפיו, ולא כלפי המלך. המגיד מדובנא  בשמו רבי יעקב קרנץ היה מגיד ודרשן ידוע וגם דרשתיו בספר שמר גלים עשה מהם ונשארו חמישה ספרים. צדיק היה המגיד וממש בירה לא שתה אף לא בפורים.

 שמר על יהדותו

"אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי"

פרעה, מחששו ששריו ויועציו יקימו מרד נגדו על שמינה "נער עברי" כאחראי עליהם, נקט מספר צעדים שיביאו להתערות ולהתבוללות מהירה של יוסף בתוך החברה המצרית: הוא שינה את בגדי יוסף ("וילבש אותו בגדי שש"), שינה את שמו ל"צפנת פענח" ( בפירוש מצרי משמעות השם היא "מכלכל החיים") וכן השיא לא אשה בת האצולה המצרית, את אסנת בת פוטי פרע כהן און. מציין ב"תורת עם", כי רק פעם אחת נזכר בתורה השם "צפנת פענח", היהי זה כאשר פרעה הדביק לו שם זה. אבל יוסף דחה את השם הזה,ושמר בקפדנות על שמו העברי. "ויצא יוסף מלפני פרעה", - נכנס אליו כיוסף ויצא ממנו יוסף. עוד שואלים, מדוע פרעה מצא לנכון לשדך את יוסף ועוד לבתו של פוטי פרע כהן און. האם יש לכך משמעות? ומביא שלושה הסברים: פרעה חשש שפוטיפר (פוטי פרע) יתסיס את המצרים על שפרעה שם מעליהם את העבד העברי, ולכן שידך ליוסף את בתו של פוטי פרע, כדי שיבינו כלום, שאם פוטי פרע הכהן נתן את בתו לאיש הזה, משמע הוא לא עבד רגיל, אלא נער שהמדיינים גנבו אותו ממולדתו ומבית אביו. ההסבר השני – השידוך בא להוכיח שסיפורה של אשת פוטיפר היה עלילת שווא, אחרת לא היה מסכים פוטי פרע שבדיוק אותו יוסף ישא את בתו. וההסבר השלישי – פרעה רצה, שע"י הצאצאים שיעמיד יוסף מבת פוטי פרע, יירשו המצרים את חכמת יוסף וכשרונותיו. שאל פרעה את יוסף מה צפנת ? .פענח החידה!! אמר יוסף הכל בחכמת אבותי. ("תורת עם", הרב מנחם הכהן.)

שכחו מהעניין

 "והם לא הכירוהו"

יוסף דיבר עם אחיו קשות, כיוון שמתוך שראה שהם לא הכירוהו, הסיק שעוון מכירתו על ידם למדיינים חדל להעסיק אותם, שאלמלא כן, היו זוכרים היטב את צורת פניו. (ה"כתב סופר)

 הכתב סופר במשמו הרב אברהם שמואל בנימן שהיה ממשפחת שרייבר בסלובקיה.בחיי תורה לא מאס נתן הרבה תשובות להרבה יהודים. החתם סופר ישב באפר ימים ולילות ולימד ובכה על ירושלים

 ניחוח א"י

"קחו מזמרת הארץ בכליכם"

אומר רבי נחמן מברסלב: אמר יעקב לבניו: קחו עמכם למצרים "מזמרת הארץ" – ניגון מארץ ישראל, וכאשר תהיו בגלות, נגנו את הניגון הזה, שימתיק לכם את יסורכם ויזכיר לכם מאין באתם, ולאן אתם צפויים לחזור.

 רבי נחמן מברסלב היה אדמו"ר חסידי בדור הרביעי לחסידות, מורה רוחני, מייסד חסידות ברסלב שבזמנו עורר סערה והתנגדות גדולה, כיום חסידיו מהווים את אחד הזרמים המרכזיים בחסידות. להגותו וכתיבתו המקורית השפעה ניכרת בחסידות עד ימינו. נולד באורקאינה ב1772 ונפטר באומן ב1810

לרב נחמן  היו 7 ילדים. מי שטס לאומן וחג שם חל ומרגיש את עצמת החג. ולאחר מכן שב לי-ם עם הרבה תחושות חזקות. ומה היו ספרים קוראים ומביאים ? כמובן את ספרי רבי נחמן מאומן.וכל מי ששב עד מקומו היה כולו מלא עד לשנה הבאה.

עניין של סמנטיקה

"ויאמר מרגלים אתם"

מה פתאום הדביק להם יוסף עוון של ריגול, הרי נתפסו, לכאורה, בעוון גניבת הגביע? אלא, ידע יוסף, שאם יעכב אותם באשמת גניבה, והם הלוא יודעים כי הם חפים מפשע, הם יתמרמרו וישאלו את השומר עליהם, מי זה האדון שהורה לעוצר אותם, וזה, ודאי יאמר להם שמדובר במושל חדש על מצרים, עברי אחד שפעם היה עבד ועלה לגדולה, ואז היה חשש שהם יגלו בעצמם שבעצם מדובר ביוסף. לכן "הדביק" להם יוסף אשמת ריגול, ואז, ידע, הם לא יעמיקו חקור עם שומריהם בשאלות עליו, שכן זה רק יגדיל את החשד כלפיהם כי מרגלים הם. (עפ"י "אמרות חכמה על התורה"

אמרות חכמה נכתב על ידי  אבני נתנאל ומביא בו הרבה דברי תורה ממיטב החכמים ואמרות התור והם יביאו רבבות ללמוד תורה בשמחה.

 מעשה שהיה - למול אליבא דכולם

"לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו"

לאפיקורס אחד נולד בן, והוא רצה שלא למול אותו. אלא, שהוא רצה שיהיה לו מעין אישור לכך מדמות רבנית. ניגש האפיקורס לרב בעיירה, וניסה להוכיח לו, שמלומדים רבים סבורים, שמנהג המילה מקורו בכלל בעם המצרי הקדום, בו המילה היוותה כאות השתייכות לעם המצרי הנבחר, ומשם, לדבריו, התפשטה המילה על פני עמים אחרים, והיהודים בכללם.

אמר לו הרב: מדוע אתה נצרך להסתמך על "מלומדים" למיניהם, הרי נאמר ברש"י מפורשות: "אשר יאמר לכם תעשו – לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו", ואם כן, נכון שהמצרים היו מלים את בניהם, אך מי שהנהיג זאת אצלם, היה יוסף שלנו.

השיב לו האפיקורס, דברי בדים אתה מדבר, וכי לשם מה היה הדבר נחוץ ליוסף, מה איכפת לו שאין המצרים נימולים כלל?

השיב לו הרב: הדבר היה דרוש לו בדיוק בשביל אפיקורסים כמוך, שכל כך להוטים לחקות את דרכי הגויים, ומשיראו כי גם הגויים מלים את בניהם, יחשיבו הם את המצווה הזו בחשיבות יתירה ויעשו אף הם כן. וכך פרע הרבי החוב לאפיקורס.

 

                                                                            הכין:  ד"ר אמיר שוורץ

אתר "החוויה היהודית" -    www.h-y1.coi.co.il

 

הכותב הוא מנהל "אורי עוז הפקות"- מיזמים חינוכיים,קשרי קהילה ומשימות לאומיות. חבר בעמותות "רוח טובה" ו"החוויה היהודית",מנהל אתר אינטרנט בשם "תורה" כתובת האתר:www.torah.in/he1

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר