מס' צפיות - 567
דירוג ממוצע -
‏‏‏‏‏‏ליסינג-הוא לא מה שחשבתם...
הליסינג התפעולי הינו שיטה מתוחכמת הנהוגה בארץ מזה כשלושים שנים. למרות היותה נפוצה, חברות ומנהלים אינם בקיאים ב"פסיקים" ההופכים את העיסקה לכדאית או בלתי כדאית. "פסיקים" אלו קובעים הן את התמחיר של עיסקת הליסינג והן את השרות הניתן במיסגרתה. ללא הכרת השיטה בצורה מעמיקה, נגרם ללקוח נזק כפול: מחד יקבל הלקוח תעריף גבוה, ומאידך יקבל שירות לוקה. אי לכך, מרבית החברות חותמות על הסכמי הליסינג תוך עריכת בד
מאת: אביהו הורביץ 04/04/12 (10:53)

הליסינג התפעולי הינו שיטה מתוחכמת הנהוגה בארץ מזה כשלושים שנים. למרות היותה נפוצה, חברות ומנהלים אינם בקיאים ב"פסיקים" ההופכים את העיסקה לכדאית או בלתי כדאית. "פסיקים" אלו קובעים הן את התמחיר של עיסקת הליסינג והן את השרות הניתן במיסגרתה. ללא הכרת השיטה בצורה מעמיקה, נגרם ללקוח נזק כפול: מחד יקבל הלקוח תעריף גבוה, ומאידך יקבל שירות לוקה. אי לכך, מרבית החברות חותמות על הסכמי הליסינג תוך עריכת בדיקה השוואתית בין חברות הליסינג הרבות, קדם למועד החתימה על ההסכם. החברה מחליטה על זהות חברת הליסינג איתה היא מתקשרת על בסיס המחירים באותה עת. אולם חשוב להדגיש כי ההחלטה על בסיס נתונים אלו בלבד אינה מספקת. מעל לכל חשוב לדעת איך להתנהל לאורך כל תקופת ההתקשרות מול חברות הליסינג על מנת להשיג את התנאים הטובים ביותר.

השוני בין עסקה אחת לשניה

עיסקת הליסינג התפעולי מתבססת על שלושה פרמטרים: סוג הרכב, מחיר העיסקה והתנאים הכלולים בה. שלושת פרמטרים אלה הם אלה המכריעים בסופו של דבר אם העסקה כדאית וטובה.

 

סוג הרכב

בחירת כלי הרכב מוכרעת בסופו של דבר על ידי הלקוח, אך לחברת הליסינג יש אינטרס רב ל"הוביל" לכיוון של כלי רכב מסויים, בנקודת זמן מסויימת. זאת מאחר ומעת לעת מתקיימים מבצעים עונתיים של יבואנים, המשפיעים על אופן ההכוונה של חברת הליסינג דווקא ליבואנים אלו, ולדגמים המסויימים המיובאים על ידו. בנוסף, חברות הליסינג מקבלות הנחות משמעותיות על בסיס רכישות גדולות מיבואני כלי הרכב. אי לכך חברת הליסינג תנסה "לדחוף" כלי רכב מסוג ותוצר עליו קבלה הנחות ו/או רכשה כמויות, ללא קשר להתאמה לצורכי הלקוח ולמיגוון מתאים נוסף של כלי רכב הנמצאים בשוק.

לעיתים דווקא כלי הרכב שלא סופקו לחברת הליסינג בהנחה משמעותית, "מתאימים" יותר ללקוחות ולציבור הנהגים. חשוב לציין כי ככל שכלי הרכב "טוב" יותר, הביקוש הצרכני עולה, וחברות הליסינג אינן מצליחות לקבל את אותן הנחות שהן מקבלות בעבור כלי רכב המבוקשים פחות ע"י הצרכנים. כלומר, לעיתים קרובות קיים מעין ניגוד אינטרסים בין הלקוח לבין חברת הליסינג לגבי איפיון כלי הרכב.

כלי הרכב מתחדשים לבקרים. כל חידוש מציג כלי רכב חסכוני ונוח יותר מזה הקודם לו. החסכון והנוחיות באים לידי ביטוי הן בעלות צריכת הדלק, והן באבזורים השונים לרבות מנוע משופר ושילדה נוחה. לא בכדי מבקשים יצרני המכוניות להוציא תחת ידם כלי רכב חדשים מעת לעת- כל ייצור מאוחר מביא לשיפור לעומת הקודם לו.

מרכיב צריכת הדלק קריטי בבחירת כלי הרכב הנכון

קיימים הבדלים בצריכת הדלק בין כלי הרכב השונים. על מנת לערוך השוואת הצריכה האמיתית לא ניתן להסתמך על "מבחני דרך". הבדיקה האמיתית צריכה להתבצע מול נתונים אחידים של היצרנים עצמם ואשר נעשים תחת תוו תקן אחיד.

השפעת הפרשי צריכת הדלק בק"מ נתון צריכים לקבוע את העלות האפקטיבית של כלי רכב נבחר: על הלקוח לבחור את כלי הרכב בעל צריכת דלק נמוכה ומחיר "אפקטיבי" טוב יותר מול כלי רכב אחר. בעל מקצוע צריך לקחת נתון זה בחשבון בעת בחירת כלי רכב נכון ללקוח.

בתנאים מסויימים החסכון החודשי יכול להגיע למאות ש"ח לחודש ואלפי ש"ח לאורךתוקםת העסקה, בעת בחירת כלי הרכב החסכוני.

ליסינג תפעולי : עלות הליסינג התפעולי

המחיר הבסיסי חשוב ביותר אף כי אינו משמש זה מכבר כבסיס להשוואה בין החברות השונות. יחד עם זאת, לכל מרכיב יש השפעה על העלות הכוללת. על מנת לחדד נקודה זו יש להבין כי הפרש בעלות של 100 ₪ לחודש ל רכב אחד משמעותו  3,600 ₪ על פני חיי העסקה. חסכון של סכומים קטנים על כמות גדולה של כלי רכב על פני תקופת העסקה, יכול להגיע למאות אלפים ואף מיליוני ₪ על בסיס גודל צי הרכב.יש לבחון את עלויות הליסינג מעת לעת על מנת לאפשר לחברה חסכון משמעותי ביותר והכל בכפוף כמובן לגודלה, מצבה הפיננסי, וגודל צי הרכב.

מרכיב העלות כולל גם את חלקו העיקרי של המע"מ. על פי הוראות החוק היום, המע"מ לא ניתן לקיזוז אלא רק על מרכיב התחזוקה. מרכיב התחזוקה יכול להיות בהיקף שלא יעלה על 15% ממרכיב החשבונית. לפיכך, כל עוד מדובר ב- 16% מע"מ יש לכך השלכה משמעותית על חישובי העלויות. למרות שמרכיב הביטוח ואגרות הרישוי- פטור ממע"מ. יצויין כי חברות מסויימות עושות ביטוח מקיף ואחרות מסתפקות בביטוח עצמי. פרמטרים אלו באים לידי ביטוי במחיר הכולל. בפועל, עקב ההבדלים בין חברות הליסינג בשיטה ובעלות הביטוח, נוצרים פערים משמעותיים המתבטאים באחוזים שלמים בעלות הכוללת של עיסקת הליסינג, בין חברת ליסינג אחת למישניה.

השוואה נכונה של מחירים צריכה להתבצע מול המחיר הכולל מע"מ.

ליסינג: תנודת עונתית בתעריפי הליסינג

מחירי הליסינג משתנים לאורך השנה. מחיר הליסינג נגזר בעיקר ממחיר עלות כלי הרכב מול ערך הגרט בתום התקופה. עלות כלי הרכב איננה קבועה. המחיר המשתנה נגזר לדוגמה משינויים בשערי המטבע. יבואנים משלמים במטבע חוץ, ועל כן ירידה בשער מטבע בו משולם כלי רכב מסוג מסויים, יכולה בהחלט לאפשר לאותו יבואן להפחית את מחיר כלי רכב בהתאמה. יתר על כן, ליבואנים שיקולים נוספים המניעים אותם לצאת במבצע הנחות דווקא בתקופות מסויימות. מחיר עיסקת הליסינג נגזר גם מהתחרות בין חברות הליסינג, שבעקבותיה משתנה מחיר עיסקת הליסינג לדגם רכב מסויים באותה חברת ליסינג בנקודת זמן מסויימת.

 

התנאים הכלולים בעיסקת הליסינג

 לא רק המחיר קובע. קיימים מספר מרכיבים בעסקת ליסינג אשר תימחורם ישפיע על המחיר הסופי ללקוח.

מרכיב השרות בליסינג תפעולי הינו קריטי. מרבית החברות אינן מודעות עד כמה הרכבו של השרות לו הם זקוקים צריך להיות מקיף, מה העלות האמיתית הנגזרת של שרות זה, ואילו תנאי שרות חברת הליסינג אכן מסוגלת לספק. על כן המחיר המוצע ע"י חברת הליסינג אינו יכול לשמש כגורם המכריע להשוואה בין החברות השונות. יש לבחון הצעות מחברות שונות, תוך קבלת שירותים זהים. בפועל מרבית הלקוחות אינם מודעים להרכב השירות לו הם זכאיםועל כן אינם מבודדים את הנתונים על מנת לערוך השוואה רלוונטית בין המחירים וחברות הליסינג. ככלל: כל לקוח של חברת ליסינג חייב לערוך התאמה לצרכיו.

תנאי הפסקת עיסקה

 כשבאים לבחורעיסקת ליסינג יש לבחון בין היתר גם את מרכיב התנאים להפסקת עסקה, תנאי, תרחיש  השבת הרכבים בתום תקופת העיסקה: מהן עלויות ההשבה לקדמות , תשלום בגין קילומטראז' וכו.

לכל רכיב יש עלות ומחיר שצריך להישקל בזהירות בעת ההחלטה עם איזו חברה לבצע עיסקת ליסינג ועל איזה כלי רכב.

שינוי / חידוש מסלול ליסינג
הרכיבים המוזכרים לעיל מישתנים לאורך תקופת העיסקה ויש צורך לבדוק אותם לפרקים ולבצע שינויים שייעלו את העיסקה ויהפכו אותה לכדאית יותר.

בעת עריכת ההסכם הראשוני עם חברת הליסינג, יש לקחת בחשבון אפשרות הפסקת העסקה במהלך תקופתה. הפסקה של עסקת הליסינג נלקחת בחשבון גם ע"י חברות הליסינג עצמן, ועל הלקוחות להיות נכונים לערוך בדיקות תקופתיות על מנת לשפר ולייעל את צי רכבי הליסינג שברשותם.

סיכום

עסקת ליסינג היא עסקה מורכבת, המחייבת תשומת לב תמידית ורצופה. רק בעלי מקצוע וניסיון רב בתחום זה, יכולים לטפל בענין כה מורכב, בעיקר נוכח העובדה שהתקציב בגין כל כלי רכב הינו לא פחות מ- 100 אלפי ₪ על פני תקופת החוזה. מדובר במרכיב חשוב ביותר בתקציב גוף המחזיק צי רכב. תקציב זה חייב להיות מנוהל במקצועיות ובתשומת לב הראויה לסדר גודל שכזה.

על מנת לטפל נכון בעסקת הליסינג כדאי להותיר את הטיפול בידי בעל מקצוע מיומן המתמחה בתחום זה. העלויות הכרוכות באחזקת בעל מקצוע ניגזרות מגודל הצי. אך כגודל הצי- גודל החיסכון. בדומה לענפים אחרים בשוק, כמו ענף ההשקעות המנוהל ע"י מומחי כספים או רואי חשבון, ביטוח- ע"י יועצי ביטוח, רפואה - ע"י רופאים, גם תחום זה דורש תשומת לב ומיומנות של גורם מיקצועי, במיוחד לאור הנתח הגדול שתופס ענף הרכב על נגזריו בתקציב חברה או כל גוף כלכלי.

הכותב הוא אבי הורוביץ, בעל חברה ליעוץ ליסינג. החברה נותנת מענה לצורך הקיים לייעוץ מקצועי פיננסי וטכני גם בענף זה כמו ברבים אחרים בארץ. החברה מעניקה שרותיה לחוג לקוחות רחב המונה גורמים פרטיים, חברות ציבוריות

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר