מס' צפיות - 134
דירוג ממוצע -
העכבר ששאג
לרבים מאיתנו מוכרים בוודאי סירטי הזומבים אשר בהם אזרחים נורמטיבים נידבקים בחיידק טורף ההופכם ליצורים ספק חיים ספק מתים, התאבים להדביק מהר כל האפשר את השאר האזרחים שעדיין חופשים מטרופם. כך גם פועלת החונטה המשפטית השולטת כיום על מדינת ישראל בראשות בית המשפט העליון.
מאת: Aaron Roll 07/12/11 (07:34)

7 דצמבר 2011

העכבר ששאג

 

לרבים מאיתנו מוכרים בוודאי  סירטי הזומבים אשר בהם אזרחים נורמטיבים נידבקים בחיידק טורף ההופכם ליצורים ספק חיים ספק מתים, התאבים להדביק מהר כל האפשר את השאר האזרחים שעדיין חופשים מטרופם.  כך גם פועלת החונטה המשפטית השולטת כיום על מדינת ישראל בראשות בית המשפט העליון.

 

כאשר אנו בוחנים את התנהלותו של היעץ המשפטי לממשלה ווינשטיין בעת האחרונה, כל סיפורי הזומבים עולים וצפים במוחנו.  ווינשטיין הגיע למעלת משרתו מהשוק הפרטי.  נטיותיו הפוליטיות היו למצער, היכן שהוא במרכז הפוליטי הישראלי, לכן אפשר וגם לכן הוזמן לשמש כיועץ המשפטי לממשלה, עקב היתו מאוזן פוליטית.

ניתן היה לצפות ממנו וכך אף דורש התפקיד כי יעסוק ביעוץ משפטי לממשלה בסוגיות משפטיות סבוכות התואמות את הקו אותו מוליכה הממשלה. ייעץ, לא יורה, לא ינחה, לא יפקוד, ייעץ.

 

אך בתקופה האחרונה נפל דבר.  הבה ונהגג את התרחיש הדמיוני (אשר כל שעינים בראשו ימצאנו מעשי לחלוטין).  לאור "הסכנה לדמוקרטיה" ושטף הצעות החוק הבאות "לקעקע את שלטון השופטים על מדינת ישראל", מסתודדת יום בהיר אחד בימינו אלו פלונית דורית ביניש עם פעילים מרכזים בעמותות גולדסטון כדוגמת "שלום עכשיו" ובצל"מ ואומרת: "מאימים על מקורות המימון שלכם / שלנו, תאמו בניכם הגשת ערר לבג"ץ על החוק במדה ויעבור בכנסת.  הסירו דאגה מלבכם, אנו כבר יודעים מה לעשות בנידון - קריצה ועוד קריצה"".

משסוכם שלב מספר אחד, פוגשת "באקראי" בייניש את ווינשטיין ולואטת באוזנו "גונבה השמועה לאזני כי עמותות שונות כבר מכינות ערר לבג"צ.  דע לך אדוני היועץ כי אנו בבית המשפט כבר יודעים  מה לעשות - קריצה - ואתה תבזבז את זמנך בהגנה חסרת סיכוי על החוק".  ווינשטיין, כחייל נאמן בגייסותיה של ביניש זה מקרוב גוייס (אמור, הידבר בחיידק הטורף הזומבי) והתאב להוכיח נאמנותו לבוסים האמיתים שלו ביניש ומערכת המשפט, אץ רץ (6 דצמבר 2011 ), להוציא מכתב לראש הממשלה, אשר בכל דמוקרטיה תקינה ניתן היה לכנותו מזעזע, מכתב סחיטה, מכתב איומים מפיוזי של פקיד ציבור כגנד הדרג הממונה.

 

החוצפן שאין שיעור לו ווינשטיין מכנה את הצעות ניבחרי הציבור באשר לחסימת המימון באופן סלקטיבי מעמותות הפועלות פוליטית כנגד העם בישראל, הח"כים אופיר אקוניס ופאינה קירשנבאום כדלקמן: "הצעות ש"לוקות בפגם של אי חוקתיות". "הן פוגעות פגיעה קשה בשורה של זכויות חוקתיות ובהן חופש הביטוי, חופש ההתאגדות והזכות לשוויון. במקום לאפשר שיח פתוח ו'שוק רעיונות' יעיל, הן מבקשות לחסום את הביטוי. הן מציבות את ישראל בשורה אחת עם מדינות בודדות שנקטו מהלך דומה, אשר ספק אם ראוי שמדינת ישראל תתקנא במשטר הנהוג בהן ותנהג כמותן".

סליחה אדוני היועץ אחיתופל ווינשטיין, "ההצעות אינן חוקתיות"?  מאימתי ישנה חוקה במדינת ישראל?  אם היתה הרי שהשמועה על כך וודאי היתה מגיעה לאוזנינו.

"הן פוגעות בשורה של זכויות ובהן חופש הביטוי וכדומה".  שוב יסלח לנו היעץ הבור ועם הארץ הזה, הוצאת דיבתה של מדינת ישראל תמורת תשלום אתנן של ממשלות זרות הנוברות בקרביים הרגישים ביותר של מדינת ישראל ומתערבות בפוליטיקה הפנימית הישראלית על מנת להטותה כחפצן כציפורי טרף אוכלות נבלות, זוהי פגיעה בזכות הדיבור?  זו פגיעה ברשות הנתונה כיום להסתה בוטה כנגד מדינת ישראל עמה וניבחריה.  האין זו הגנה על הדמוקרטיה הישראלית ממבקשי רעתה וחורבנה?

האחיתופל ווינשטיין מוסיף: "הצעות החוק מציבות את ישראל בשורה אחת עם מדינות בודדות שנקטו מהלך דומה, אשר ספק אם ראוי שמדינת ישראל תתקנא במשטר הנהוג בהן ותנהג כמותן".  כן, באמת?  ואנו חשבנו לתומנו כי מדינות כארה"ב, אנגליה צרפת ואחרות הינן מדינות שראוי להתקנא בההליכים הדמוקרטים הנוהגים בהן (כולל תקנות סוכן זר שם המחמירות מונים רבים מהמוצע בחוק החדש במקומותינו), ואלו כוללים חסימת התערבות זרה בעניניהן וקיעקוע ריבונותן עקב כך.

 

לשיא החוצפה מגיע הווינשטיין הזה באויומו על הממשלה כי יסרב להגן על החוק החדש בפני הבג"צ (כאמור לעיל, כניראה בהתאם להנחיות הבייניש, החתרנית הפוליטית הבילתי נילאה הזו).  הפקיד הממשלתי הלזה מאיים על הכנסת, השרים וראש הממשלה כי יסרב לעמוד ולהגן על החוקים בבג"צ.  לא עלה בדעתו של האוויל ולו לרגע אחד כי במצב זה עליו להתפטר לאלתר מפאת ניגוד האינטרסים בו הוא פועל.  ומדוע לא יתפטר? באשר הוא יודע לבטח כי מאחוריו עומד השילטון האמיתי על מדינת ישראל, הוא בית המשפט העליון.  ובכלל, כיצד הגיע מכתב אישי לראש ממשלת ישראל בו ביום בו ניכתב לידי כל אמצעי התקשורת הממוסדים במדינת ישראל לולא הדליף הפקיד הממשלתי העלוב הזה את המכתב בעצמו על מנת לגייס לצידו את התקשורת, היא העבד הנירצע של בית המשפט העליון ובייניש בראשו.  עובדה זו נוספת על רשימת כשליו החמורים של "היועץ".

 

למי המשווה בנפשו כי המדובר לעיל הינו ארוע חד פעמי, שיחשוב שוב.

בכנס משפטנים באילת מהשבוע החולף הצהיר "ראש ממשלת ישראל במינוי עצמי ווינשטיין" בהקשר להצעת חוק השימוע לשופטי עליון חדשים כדלקמן "אני מבטיח לכם שכל אימת שייעשה ניסיון לפגוע בעצמאות העליון, ימצאו בי, היעץ המשפטי לממשלה, אויב מר ועיקש, לא יהיה כדבר הזה".  אתה הבנת זאת משה? ווינשטיין מגדיר הכנסת כאויבים ברי מלחמת חרמה, לא ברי פלוגתא, לא מתנגדים אידאולוגים, אויבים לכל דבר וענין.  זוכרים את נאום גדיעת הידיים של השופט חשין?  הנה הוא משובטו הזומבי ווינשטיין, בכל הדר וברק מאכלתו.

כאו כבר הכריז ווינשטיין מלחמת חורמה גלויה על כנסת ישראל.  הפקיד ווינשטיין מודיע לנבחרי הכנסת כי במדה ולא יתישרו בהתאם לדעותיו הוא, של היעץ המשפטי לממשלה, הרי שהוא ימנע את הגשתן והגנה עליהן בבג"צ.  על חברי הכנסת אליבא ד'ווינשטיין להתישר בהתאם להוראותיו וגישתו האידאולוגית האישית.

 

כאן המקום להזכיר לממונים על החוק אך המפרים אותו ברגל גסה כווינשטיין, את הוריית החוק:

"עובד מדינה יפעל בנאמנות כלפי החלטות הממשלה המכהנת באותה עת, ללא קשר עם השקפותיו האישיות.  הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי העובדים בשרות הציבורי בכל הדרגות ובכל התפקידים ( סעיף 1.01 ).  כלומר ווינשטיין עובר על החוק, בוגד באמון מעבידיו ואפשר שעובר עברה פלילית שדינה מאסר (הסירו דאגה מלבכם, בייניש תחלץ אותו מתא הליזול של השב"ס גם אם ייתפס גודע ידו של חבר כנסת).

 

וכאן נפתחה בפני ראש ממשלת ישראל הזדמנות פז, להוכיח (לאחר כשלים לא מעטים בתחום זה), קבל עם ישראל כי הינו מושל בממשלתו, להפגין מנהיגות ונחישות למען יראו ויראו.  על ראש הממשלה נתניהו לסלק מיד (לאלתר) את הפקיד העלוב וונשטיין מכל תפקידיו הציבוריים על שבגד באמון הממשלה, הכנסת וראש הממשלה.  אם ישאירו נתניהו על כנו יהיה הדבר לאות ועדות כי אינו שולט יותר על מדינת ישראל ומניח לכל עכבר זב חוטם לשאוג כחפצו.

 

אהרון רול

amroll@sympatico.ca

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר