מס' צפיות - 172
דירוג ממוצע -
מחוץ לגדר
אנו גם טועים טקטית בבואנו להתיחס למשטמה הטבועה בתקשורת לכל נושא יהודי, ציוני ודמוקרטי, באופן כוללני, באשר אנו עצמנו, בהכלילנו, אנו מעניקים מחסה גורף לכל אותם שוטמי התיקשורת
מאת: Aaron Roll 19/03/11 (07:02)

19 מרץ 2011

מחוץ לגדר

 

אין אנו באים כאן לתאר מנהגי קבורה בישראל.  איננו גם מתיחסים כאן לגדר ההפרדה בין ערבים ליהודים ביהודה ושומרון.  אנו מכוונים חיצנו כנגד התיקשורת בישראל ונחרוג הפעם ממנהגנו, בבחינת מורה דרך ונבוכים ונחדל מהדרך השגויה אמור אף בילתי הוגנת לתייג את כלל התקשורת כשוטמת ומרעילת בארות, היא איננה כולה כזו, רובה אך לא כולה.

 

אנו גם טועים טקטית בבואנו להתיחס למשטמה הטבועה בתקשורת לכל נושא יהודי, ציוני ודמוקרטי, באופן כוללני, באשר אנו עצמנו, בהכלילנו, אנו מעניקים מחסה גורף לכל אותם שוטמי התיקשורת להתגדר מתחת למטריה הכוללת ובכך אנו מניחים להם לההנות מהספק שמא הללו אינם בשוטמים.

 

לכן, עלינו לסמן, לתייג ולדרג את "מקעקעי ציון" בתקשורת על מנת לבדלם "מחובבי ציון" בנינו.  עלינו לתייג פרטים, אנשים, אלו המכונים או המכנים עצמם עיתונאים, ככאלו אשר הדמוקרטיה הישראלית מוטב לה בלעדיהם, אלו אשר יש להוציאם מחוץ לגדר-הוירטואלית של דעת הקהל.

 

דווקא מתישבי איתמר, בעת יגונם וצערם על רצח מרבית משפחת פוגל מישובם הם שהראו לנו מבלי משים את הדרך.  כאשר הגיע צוות מערוץ 10 בראש שוטם המתישבים אור הלר לסקר את אבל היישוב, מנעו התושבים במקום ממנו את הצילום והגשת הכתבה עבור ערוץ 10 (אשר אינו טוב ולו כזית מכתבו הלר).

משך שנים שאותו שרלטן הלר מכפיש, שופך בוץ, יוצר דה-לגיטימציה כנגד המתישבים ביו"ש באורח חד צדדי, שוטם, בוטה, גס רוח ואלים.  האיש הוא כל דבר חוץ מעיתונאי.  לגבי המתישבים הרי הלר כמוהו כהכנסת אריה רעב לביתם.  ברי הוא כי ללא תלות באשר יאמרו או יעשו הרי שהאיש וערוצו יכפישום באורח גורף וניבזי ומכאן מדוע לשתף עמו פעולה?  מדוע לשתף פעולה עם האריה האורב לטרפך?

וה-ראיה, מרבית כלי התקשורת היביעו זעזוע לנוכח רצח משפחת פוגל על ילדיהם, אך על מנת שתינתן להם ההזדמנות להכפיש את המתישבים, גרסו רובם ככולם כי "תג המחיר" בו נוקט חלק זעיר מבינהם הוא שהמיט את הרצח על ראש משפחת פוגל דהיינו, בכך שמכלילים את נושא "תג המחיר" על כל מגזר המתישבים כמוהם כאומרים כי משפחת פוגל אשמה ברצח עצמה, לא פחות.  ולגבי הרוצחים?  היו רוצחים? הם היו ערבים? הס מלהזכיר את "קדושי ושהידיי" הפלשתינים, לטעמם של העיתונאים.

 

ומכאן לכלל.  מדוע זה אנו "חובבי ציון", אנו הרוב המכריע במדינת ישראל משתפים פעולה עם הקמים עלינו לכלותנו, אלו המקדמים את נרטיב מדינת כל אזרחיה הפלשתינים (וכן כל אזרחיה מהגרי העבודה ומחפשי העבודה, כולל הסודנים).  אלו המנסים לקעקע כל זכר ליהדותנו.  אלו המעלים את ההתיוונות על ראש שמחתם.  אלו המאררים את ציון, הציונים והציונות בראש חוצות ומעל כל נייר עטיפת דגים סרוח.

 

כאמור, נחל להתיחס לפרטים ולא לכלל באשר, הפתעה-הפתעה, מצאנו גם עיתונאים כהלכתם, הגונים, ישרים, אובייקטיבים.  עיתונאים אשר מחזיקים בדעות פוליטיות שונות הן מימין והן משמאל אך אינם טומנים ידם בצלחת הביקורת גם כנגד הזרם הפוליטי בו הנם מחזיקים אידאולוגית.  עיתונאים אשר ללא תלות בנטייתם הפוליטית הריהם משתייכים לזרם הציבורי האדיר של "חובבי ציון" בארצנו.  ומכאן עלינו לרומם עיתונאים אלו, לחבקם ולאמצם, לזמנם ולהעתיר עליהם את דעותינו ומעשינו, באשר ניהיה סמוכים ובטוחים כי יבטאום באורח ישר והוגן, גם אם שלא לרוחנו.

 

אנו נחל לדרג עיתונאים כפרטים בהתאם למדד אשר יקרא סולם-רול לתקשורת  מדד זה ידרג את מסוגלותם של אנשי תקשורת כפרטים לדווח אודות ארועים באורח אובייקטיבי, הוגן וללא משוא פנים ולכן, מספר 1 במדד יוענק לעיתונאי אשר האג'נדה הפוליטית הפנימית שלו מטשטשת עליו את דעתו ושיקוליו באורח גורף ומביאתו לדווח את שרואות עיניו באורח שיקרי ומוטה להלל.

מספר 10  ב"סולם-רול-לתקשורת" יוענק לעיתונאי הוגן, ישר דרך ואוביקטיבי אשר דבק באורח גורף, באמת אשר לנגד עיניו ללא תלות בדעותיו הפוליטיות ובגחמותיו האישיות.  כמובן כי מירבם המכריע של עיתונאי ישראל ימצאו עצמם היכן שהוא בין מספרי אחת לעשר.

מדד זה יעשה צדק עם הציבור באשר אלה המבקרים לעולם את האחר, אלו אשר לא קיימים ספקות בליבם, לטעמם המשובש תדירות, אודות צדקתם בהכפשת האחר, אלו הם יהיו עתה המבוקרים על ידנו.  הללו ילמדו לדעת כי יש שכר לעמל ולדווח הוגן ויש עונש לשרלטנות, חצאי אמיתות, והסחת הדעת.

 

המדד נישען על התרשמות נקדנית ארוכת שנים של כותב טורים אלו, הניסמכת על עיון במאות (ואלפי) כתבות ותשדירים בעיתונות הישראלית הכתובה, המקוונת והמשודרת.  ברי כי אחרים אפשר ויתרשמו באורח שונה מאותם מבוקרים ודעתם בכך הינה לגיטימית ממש כדעתו של כותב טורים אלו.  קוראים מוזמנים להביע דעתם באשר לדרוגי סולם-רול המוגשים כאן ובמאמרים עתידים, לפסול או לאשרר כראות עיניהם.

דרוגנו אינו מתיחס לאיכות הכתיבה באשר קטונו, אך בהחלט רואים אנו עצמנו מוסמכים לבחון יושר הגינות ואובייקטיביות כפי שהינם משתקפים בכתיבתו של העיתונאי.

במאמר זה נתיחס לשלשה עיתונאים בלבד.  לראשון, אור (החשוך) הלר כבר נתנו דעתנו לעיל, הזוכה לדרוג 2 הנילעג, הבזוי והבילתי מחמיא בעליל, ב"סולם-רול-לתקשורת".

 

לעומתו נביא לקוראים דוגמת שני עיתונאים אשר לעניות דעתנו מהווים אבן בוחן חיובית לאשר אמורה להיות עיתונות אובייקטיבית, עיתונות ללא משוא פנים גם אם כל אחד מהעיתונאים להלן מחזיק בדעות פוליטיות הפוכות.

המדובר בעיתונאים בן-דרור ימיני ויואב קרקובסקי.  עובדת היותם עיתונאי "מעריב" הינה מקרית בלבד לעניננו.

.

איננו קשורים בשום אופן עם עיתונאים אלו ולא שאלנו לנטייתם הפוליטית אך הרושם הנוצר מהתבטאויותיהם וכתבותיהם הוא כי בן-דרור ימיני נוטה למרכז ולשמאל המתון בעוד יואב קרקובסקי נוטה למרכז ולימין המתון.  העובדה הראויה לציון ולהערכה רבה אצל שני האישים הללו היא כי אינם מהססים לבקר את בני נטייתם הפוליטית כאשר לדעתם הינם ראויים לביקורת דהיינו, שני העיתונאים הינם עיתונאים אובייקטיבים, ללא משוא פנים, הנגלים אומץ אינטלקטואלי הראוי להערכה רבה ולכן, בן-דרור ימיני ראוי וזכאי לדרוג 8 ב"סולם-רול" והעיתונאי יואב קרקובסקי גם לו הענקנו את הציון 8 ב"סולם-רול".

הבאנו את שני העיתונאים המוערכים הללו כדוגמא ראשונה וכאות כי אפשר גם אחרת, כי יש עתיד לעיתונות ולתקשורת, כי לא אבדה התקווה לפתיחות, הוגנות ואובייקטיביות גם במקצוע אשר הפך כה בזוי ובעייתי לשלילה.  נביא מדרגים נוספים לגבי עיתונאים ושדרים אחרים במאמרים עתידים.

 

חיוני להוציא מחוץ לגדר הוירטואלית כל עיתונאי הזוכה לציון 0-5 ב"מדד-רול".  חשוב לרומם עיתונאים אשר זוכים בדרוג של 6-10 ב"סולם-רול" .  ופרושו, קשקשני מקלדת או שרלטני מקרופון הזוכים לדרוג חמש ומטה יש לנתק עמם כל קשר, אין לצפות במשדריהם ויש לדלג על כתבותיהם.  אל לנו לזמנם לכנסים, ראיונות, כתבות, פרסים, כיבודים - נאדה, מפיש.  לא אלמן ישראל, עיתונאים הגונים לא חסרים, הבא ונצפה וניקרא בפרי מקלדותיהם.  אנו כמובן נתמוך בזכותם הדמוקרטית של דרוגי 0-5 ב"סולם-רול" להביע דעתם כאשר ידבנו ליבם אך אנו כמובן גם תומכים בזכותנו הדמוקרטית לעיין ולהאזין למי שחפצה בו נפשנו ולסנן, איש איש לעצמו את שוטמיו.

ראוי היה לזמן עיתונאים בעלי דרוג גבוה ב"סולם-רול" לראיונות ולמשדרים הנידרשים לאובייקטיביות ולעומק ואומץ אינטלקטואלי ולהותיר את "מקעקעי ציון" בעלי הדרוג הנמוך מבין העיתונאים לאשפתות בני מינם ומשובטיהם.  במדה ונינהג כך הרי במהרה יצוף קלונם החד אג'נדתי, חד צדדי, שוטם עמם של "הנמוכים", על פני הרפש, בעוד הציבור בישראל רואה את הקולות ולומד להדירם עקב נילעגותם ושיקריהם.

עלינו ליצור מדרג כדאיות בעבור סקטור התקשורת.  ידע עיתונאי שוטם אשר "מככב" בדרוג סולם-רול" בין 0-5 כי הינו מוקצה מחמת מיאוס, כי קצה נפשנו בו ובשולחיו, כי אנו מעדיפים עיתונות אובייקטיבית ומנפנפים מעל פנינו שרלטני תקשורת.  אכן, "הפרד-ומשול" באיפיונו החיובי ביותר.

 

הדרוג לעיל אינו חצוב בסלע.  עיתונאי אשר שרך דרכיו בטווח הדרוג 0-5 ותיקן דרכיו, דרוגו ישופר כלפי מעלה וההפך הוא הנכון דהיינו, החל לשרך דרכיו יועתק דרוגו נמוך יותר.

בעתיד הקרוב יורחבו המדרגים לעבר סולם-רול-לממשלה (אשר ידרג תפקוד חברי הממשלה) ולאחריו, סולם-רול-למשפט (אשר ידרג הוגנות וחוסר משוא פנים של שופטים במערכות המשפט) וכן הלאה.  אנו ניקח בחשבון ונשקלל דעות קוראים לגבי כל סולם מדרגי שהוא לאחר בחינה, שיקול ואימות נוספים.

 

אהרון רול

amroll@sympatico.ca

www.aaronroll.com

http://www.global-report.com/aroll/

http://www.aaronroll.com/democracy/hatred_for_nothing_volume2.pdf

http://www.aaronroll.com/democracy/israeli democracy chapters.pdf

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר