מס' צפיות - 335
דירוג ממוצע -
הסכם ממון- למי כדאי?
לכל הזוגות הנשואים יש הסכם ממון. עובדה זו, שלא רבים מודעים לה, נובעת מכך שחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג - 1973 קובע שכל מי שהתחתן ולא עשה הסכם ממון אחר, יראו אותו כמי שמסכים להסכם הקבוע בחלק ב' של החוק. אז למה לעשות הסכם ממון ולא להסתפק בחוק יחסי ממון?
מאת: הדרה מטר 02/02/11 (11:00)

לכל הזוגות הנשואים יש הסכם ממון.  עובדה זו, שלא רבים מודעים לה, נובעת מכך  שחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג - 1973 קובע שכל מי שהתחתן ולא עשה הסכם ממון אחר, יראו אותו כמי שמסכים להסכם הקבוע  בחלק ב' של החוק.

אז למה לעשות הסכם ממון ולא להסתפק בחוק יחסי ממון?

 

סימני השאלה בענין חוק יחסי ממון הולכים וגדלים בשל חורים רבים שנשארו בלתי פתורים.למשל, בענין אופן איזון משאבים.  בבג"צ 5416/09 פלונית נ' פלונית (כב' השופט רובינשטיין) דנו באיזון משאבים שערך ביה"ד הרבני בין בני זוג . בין השאר עלתה השאלה, מה דינם של נכסים שהביא כל צד לתוך הנישואין, האם יש לבצע  איזון המשאבים בסוף הדרך, קרי: בעת הפירוד, או שיש לקחת בחשבון את שווי נכסיו של צד כפי שהיו קודם? האם יפחיתו או שלא את ההפסד בתקופת הנישואין? האם יזקפו לזכותו של אחד הצדדים את הפירות של ההפסד ואחר כך יערכו איזון משאבים, או שהחובות/והפירות הם חלק מן הנישואין?  אין תשובות בחוק יחסי ממון להשבחות של נכס, לתחלופי נכסים (כלומר נכס שנמכר והוחלף בנכס אחר) ועוד שאלות אחרות. חוק יחסי ממון קובע כי, ביום פקיעת הנישואין או קודם לכן יאוזן הרכוש, בקיזוז החובות (למעט נכסים שאינם ברי איזון) היתרה תחולק חצי חצי.

 

למי כדאי לעשות הסכם ממון?
הסכם ממון טרום נישואין טעון אישור ביית המשפט, בית דין או נוטריון. כשאין כוונת נישואין - ניתן להביא את ההסכם לאישור בית משפט משפחה (מכוח חוק בית משפט משפחה ולא חוק יחסי ממון). אישור אצל נוטריון הוא חסר ערך במקרה זה.הסכם ממון לזוג שאולי יתחתן - אם לא אושר לפי חוק יחסי ממון , הם מתחתנים ובדרך כלל שוכחים לאשר. מה דינו של הסכם זה? אין תשובה חד משמעית בפסיקה. יש הרהורים. לפי הנסיבות קרה שבית המשפט הסיק שהעדר האישור מהווה ראיה לכוונה. היינו: הסכם הממון יחול אחרי הנישואין כהסכם שמצביע על כוונתם אך לעיתים בית המשפט הסיק שהתכוונו ההיפך.


אין תוקף להסכם ממון שנחתם כהסכם ממון ולא הובא לאישור בית משפט (פסק דין שרעבי נגד שרעבי). לעיתים נבדק התוקף החוזי של ההסכם מכוח חוק החוזים, כראיה המצביעה על כוונת הצדדים. זוגות יכולים לעשות ביניהם חוזים כלכליים, שאינם הסכמי ממון, ואלה אינם דורשים אישור. הסכם ממון - נותן פתרון למכלול הנכסים של הצדדים והוא צופה פני גירושין או פרידה. 

 


אישור הסכם ממון

אין חולק שהרשות המאשרת את ההסכם חייבת להסביר את תוכן ההסכם לצדדים ועל מה הם חותמים. השאלה היא, האם שופט צריך להתערב מטעמים של קיפוח, תקנת הציבור וכו'. מה קורה בהסכם שנחתם ובמועד האישור אחד הצדדים חוזר בו מההסכמה? האם החתימה מחייבת ?גם על כך אין תשובה חד משמעית בחוק.
מהו המועד הרלבנטי להסכמה? מועד החתימה או מועד האישור? עפ"י הפסיקה: מועד האישור הוא הקובע לעניין ההסכמה. 
שינוי הסכם ממון מצריך על פי החוק אישור של בית משפט על עצם השינוי. אם קובעים בהסכם הסדר של שינוי או סייגים ללא אישור בית משפט - יש לציין זאת בגוף ההסכם.   


סמכות שיפוט ודין  

יש מדינות שאינן מכירות בהסכמי ממון: באנגליה למשל, לא מכירים בהסכם ממון טרום נישואין. הכלל המנחה הוא fairness והסכמת הצדדים לא יכולה לשלול שיקול דעת שפוטי. לכן, יש לקבוע בהסכם סמכות שיפוט בישראל ,ואז עשויה להימנע הבעייתיות. כדאי לקבוע התניה בהסכם בענין סמכות שיפוט בינלאומית וכן להתייחס בנפרד גם לדין שיחול. בית משפט אינו יכול לאשר סעיפים שמתייחסים לאופן הגירושין, שמצוי בסמכות בלעדית של בית הדין הרבני, לכן אין לקבוע סנקציות על אי מתן גט (סרבנות). 
ניתן לקשור הוראות ממוניות לגירושין אם חיוב מסוים בהסכם מותנה בביצוע הגט, אז אם לא יבוצע הגט נדחית הזכות שאמור הצד לקבל. 

וריאציות של הסכם ממון

הסכמי ממון יכולים להיות מגוונים: הפרדה רכושית מוחלטת, שיתוף מוחלט והסכמי  ממון שיוצרים שיתוף חלקי. דוגמא להסדר של הפרדה רכושית : מה שרשום על שם צד א' יהיה שייך לצד א', ומה שעל צד ב' יהיה שייך לצד ב'. כלומר, הרישום  של הרכוש הוא שיקבע. ניתן, אך לא חייב, להתייחס  בהסכם ממון להתנהלות הכלכלית בתקופת הנישואין .יחד עם זאת, יש לזכור כי מעצם מהותו, הסכם ממון אמור להסדיר חלוקת רכוש בעת פקיעת הקשר.
הסכמים שיוצרים הפרדה רכושית מלאה/חלקית השבחה, חילופי ערבובין, פירות של נכסים שלכאורה אינם משותפים. למשל, אם אחד הצדדים הביא לנישואין רכוש במסה מסוימת. חוק יחסי ממון והסכמים רבים קובעים, שמה שהביא צד - נשאר איתו.

 

חובה לכלול בהסכם ממון

בהסכם חייב להיות פירוט מדויק מה קורה לרכוש, כולל מה שהביא כל צד,  בעת פקיעת הנישואין, בכל אחת מהאפשרויות (שמירת ערך, הפיכתו לרכוש אחר, ערוב  בנכס משותף, צבירת פירות או הפסדים וכו'). לדוגמא: סוגיית השבחה (הסכם של שותפות במהלך הנישואין) . השבחה פאסיבית - לא היתה תרומה של הצדדים ליצירתה (ריבית, עליית ערך נכס בשל עליית נדל"ן ) מקובל שנשארת שייכת לבן הזוג שהביא את הנכס (פסה"ד של השופט רובינשטיין) . כנ"ל לגבי הפסד. השבחה אקטיבית - פיתוח העסק, התרחבות חברה כתוצאה מעבודה של צד או שניהם. יש להסדיר את ההשבחה האקטיבית, הפאסיבית ואיך מפרידים בין שני הסוגים. 
תחליפים של נכסים יש להתייחס בהסכם הממון גם  לרכוש שהוחלף ברכוש אחר (נמכר, ונקנה חדש).
ערבוב נכסים מה יקרה אם התמירו דירה של צד א' ובני הזוג רכשו דירה משותפת מכספי הדירה של צד א' ובתוספת  משכנתא ?  אם אין הסדרה - הפסיקה סותרת. יותר ויותר יש פסיקה של בימ"ש עליון שמחילים כוונות ספציפיות מכללא, על נכסים שחוק יחסי ממון קובע שאינם משותפים. 

דירת מגורים שהביא אחד מבני הזוג - חוק יחסי ממון קובע שאין צורך לאזן. כלומר לחלקה לשני בני הזוג.  לעומת זאת בית משפט קובע שלאחר עשרים שנות נישואין ניתן להסיק כוונות שיתוף ספציפית, ואז צד ב' יכול לדרוש חלק בדירה.


בארה"ב יש מדינות שמחייבות רביזיה בהסכם הממון כל מספר שנים ולא ניתן לעשות הסכם ממון לכל החיים. אם קובעים סעיף של פקיעת ההסכם, יש ליצור מנגנון להסדרה בתקופה הביניים, לתקופת המו"מ. בישראל ברירת המחדל הוא איזון משאבים (שותפות) עפ"י חוק יחסי ממון. באירופה, כשעומדים להינשא, במועד הנישואין צריך לקבוע אם השיטה היא שותפות או אי שותפות ביחסים. מרבית הזוגות מעדיפים אי שותפות בנכסים.


כתובה  להתייחס לסוגית הכתובה בהסכם. האם הכתובה בנוסף להסכם הממון, או הכתובה כלולה במסגרת איזון המשאבים.

מזונות האם הסכם ממון צריך להתייחס לסוגיית המזונות?המטרה של ההסכם - לאפשר פרידה בצורה שבה יחסי הממון פתורים ואין אי הבנות. אם נושא המזונות לא פתור, עלול להיווצר כר נרחב למחלוקות. כדאי לקבוע את החיוב במזונות , גובה המזונות , המועד לתשלום המזונות וכו'.

סוגיית פוטנציאל ההשתכרות, מוניטין (נכסי קריירה) בית משפט עליון קבע שזכויות  של פוטנציאל השתכרות ומוניטין הן זכויות שיש להביא בחשבון בעת שמחלקים את רכוש המשפחה. לכן, כדאי לחשוב בהסכם האם ואיך לחשב את הנכסים הללו במסגרת האיזון. בהסכם אפשר גם  לכתוב שמוניטין, פוטנציאל השתכרות ונכסים לא ממשיים אינם נכסים בני איזון וחלוקה.


פנסיה שבן או בת הזוג זכאים לקבל לכל ימי חייהם.  כל זמן שצד אחד יקבל פנסיה, הוא יעביר לצד השני את חלקו. אם בן זוג עתיד לקבל פנסיה או מהמדינה או גוף שקובע את המוטבים, זה מצריך  אזכור בהסכם.אם האשה מקבלת את חלקה בפנסיה, יש לקזז זאת מהזכות למזונות. 

מוות האם ניתן לקבוע בהסכם הוראות למקרה של פטירה?  חלוקת הרכוש במועד פקיעת הנישואין עקב פטירה מתנגש עם סעיף 8 לחוק הירושה, שקובע את הדרכים לעריכת צוואה. זה נושא רגיש שיש לטפל בו במשנה זהירות בהסכם.יש פסיקה סותרת של בית משפט העליון מה גובר על מה:  הסכם ממון או חוק הירושה, ולפיכך אין הנחיה חד משמעית בנושא .

 

ידיעה היא כח. כאשר אתם נכנסים להסכם ממון כדאי שתדעו את כל הכרוך וההשלכות. מגשר מקצועי הבקיא במשפט יכול לבנות הסכם ממון מושכל ואפקטיבי העומד במבחן הזמן ומתחשב בשני הצדדים בהתאם. בהצלחה.

הכותבת היא הדרה מטר | מגשרת משפחה ועורכת דין matarhadara@walla.co.il | 054-474-5085

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר