מס' צפיות - 141
דירוג ממוצע -
שקר שקר תרדוף
כעת כבר נצפה בעליל, ערוץ-2 הפך מערוץ חדשות, תרבות ובידור עתונאי ואמנותי ישראלי, כפי שאמור הוא להיות, לערוץ ממוקד מטרה להפיל בכל מחיר, בכל שלאל ידו, את הממשלה המכהנת במדינת ישראל.
מאת: Aaron Roll 16/01/11 (06:59)

16 ינואר 2011

שקר שקר תרדוף

 

כעת כבר נצפה בעליל, ערוץ-2 הפך מערוץ חדשות, תרבות ובידור עתונאי ואמנותי ישראלי, כפי שאמור הוא להיות, לערוץ ממוקד מטרה להפיל בכל מחיר, בכל שלאל ידו, את הממשלה המכהנת במדינת ישראל.

כמובן כי העובדה שערוץ זה נהנה מתמיכות כספיות נרחבות של הציבור אשר דווקא רובו תומך בממשלתו הניבחרת ונגד המגמה אותה מוליך הערוץ, ניראה כי אינה טורדת את מנוחתם של שדרני ולוליני הערוץ.  שאלת השאלות היא האם עובדות אלו אינו טורדות את מנוחתו של הציבור המשלם במיטב כספו על מנת למצוא עצמו מוכפש על ידי הערוץ הלעומתי מדי ערב בערבו?

 

צפוי היה כי יוזמת הכנסת לחקירת מקורות מימון החוץ החתרני של עמותות השיטנה הישראליות, תיזכה לקיתון של צוננים במדיה הישראלית.  אך לא צפוי היה כי כתבים כגון יאיר לפיד ועימנואל רוזן יתבזו כה אומללות בהפצת שקרים בוטים.

באולפן שישי ה- 14 ינואר 2011 , בניצוחו של יאיר לפיד, אותו המתזמר השבועי על מקהלת ההכפשה הטלביזיונית הזו מטעמים פוליטים ברורים, שהרי עבור עצמו ועתידו הפוליטי הוא עובד בערוץ -2 (ועוד מקבל עבור כך משכורות עתק במימון ציבורי - מה רע),  חזינו במופע נילעג של דיס-אינפורמציה ושקרים בוטים אשר קשה אף לדעת מהיכן להתחיל להזימם, כה רבים הם.

 

עמנואל רוזן הביא כתבה מחבקת ומפרגנת, אך יותר מכל שיקרית להלל באשר לאירגוני השיטנה הישראלים.  הכתבה התמקדה באירגון בצל"מ כאשר הינה מיתממת, מביאה אך רסיסי אמיתות (הגרועים כידוע משקר בוטה), אודות פעולות אירגון בצל"מ בתוככי מדינת ישראל.

הכתבה התמקדה בלעדית ובלבדית באותו נושא אשר אין לגביו מחלוקת במדינת ישראל, הן בימין וכמובן בשמאל, באשר הינו תקין מבחינה דמוקרטית דהיינו, פעולות מחאה וחשיפת "אמת" כפי שהינה ניצפית בעיני פעילי השטח של בצל"מ.  שהרי גם הימנים הקיצונים ביותר אינם יוצאים כנגד פעולות התיעוד של בצל"מ בתוככי ישראל, למעט שיקריותם התכופה, ובוודאי שאינם מכוונים לסתימת פיות פעילי האירגון, באשר כולם מבינים כי אינן חורגות מהקוד המקובל הדמוקרטי ומכאן עומדות במבחן חופש הביטוי.

 

מחאת 'חובבי ציון' כנגד 'מקעקעי ציון' אינה כלל מתמקדת בנושאי הכתבה לעיל אלא בעובדה כי אירגוני השטנה הישראלית (הללו 'מקעקעי ציון'), מהווים במבחן המעשה 'סוכנים זרים' לכל דבר וענין.  הביקורת מתמקדת כמובן במאות ואלפי שלוחי "הקרן לישראל חדשה" ועמותות השיטנה המדוברות הנעים ונדים בכל משמני ארצות המערב על מנת האדיר חרמות ודה-לגיטימציה כנגד ישראל והכפשת צה"ל, חייליו וקציניו וכל זאת במימון זר.  

הביקורת גורסת כי מחויבותם הראשונה של אירגוני השיטנה, אותם 'סוכנים זרים, הינה לשולחיהם, מממניהם, מאתנניהם ואלו מהווים ערב רב של שונאי ישראל, אנטישמים, שלוחי הג'יהאד העולמי, איסלמיסטים קיצונים וממשלות מערביות הקורצות לאיסלם, בהשלישן הררי מזומנים לכיסי השיילוקים הישראלים מעמותות השיטנה.

מגיעים הדברים עד כדי אבסורד.  מאות ואלפים יהודים ישראלים, שלוחי עמותות השטנה לעיל, מופיעים בפני קהל בצפון אמריקה ומערב אירופה משך כל השנה, בעצרות, כינוסים, אוניברסיטאות וכדומה, יחדיו עם שלוחי האיסלם הקיצוני העולמי (ג'יהאד) כאשר לנוכח החרפות, הגידופים, השיקוצים, ההשמצות והשינאה הפתולוגית העצמית היוצאות מפי הישראלים, גם האיסלמיסטים נעים במושביהם בחוסר נוחות ואינם מעזים, בהגיע תורם לשטוח טענותיהם, להגיע לרמת ההכפשה העצמית כפי הזורמת מפי הישראלים (מעדות אישית).

כדי כך מגיעים הדברים, עד כי במוחו של כותב טורים אלו חלפה המחשבה כי שמא ראוי היה לקבל בנינו את האינטלקטואלים האיסלמיסטים (אשר טיעוניהם הוגנים ושקולים, אם גם לא לרוחנו) ועמם יכולים אנו לנהל דו-שיח מושכל ותמורתם למסור, ילכו באשר ילכו, את הפעילים האוטו-אנטישמים הישראלים אשר שנאתם לאחיהם ברי שהעבירה אותם על דעתם וכך, שייכותם המנטלית לעם היהודי מוטלת בספק.

שלוחי העמותות, במימון "הקרן לישראל חדשה", יוצרים קבוצות "לוחשים בסוסים" באזני מעצבי מדיניות מערביים (במערב אירופה וצפון אמריקה). 

מדיניות ממשל אובמה ניקבעה משך מחצית השנה טרם היבחרו כאשר אנשי "יוזמת ג'נבה" ו"שלום עכשיו" שהו באורח רציף, מחצית השנה, בבירה האמריקנית והסיתו, "יעצו" ליועצי אובמה אודות המדיניות האומללה בדיעבד של הממשל האמריקני בנוגע ליחסי ישראל-פלשתינים, מדיניות אשר גרמה לנתק מושלם בין הפלשתינים לישראלים משך השנתים החולפות (זאת לפי עדותו הישירה של יוסי ביילין בראיון עמו לפני כשנה ומחצה).  "היעוץ" הניבזי לא כוון לתועלת ישראל, הוא כוון למחיקת גוש הימין מכל סיכוי להגיע לשלטון בישראל.  מסע "הלחישות בסוסים" נימשך כמובן במלוא עוזו לאחר בחירתו של אובמה, על מנת להפיל ממשלתו של נתניהו.

 

האם יאיר לפיד ועמנואל רוזן אינם מודעים להטעיה אותם הינם מובילים?  כמובן שיודעים, שהרי הדברים מתפרסמים כבר מזה שנים בערוצי תקשורת.  אך הללו סומכים על זיכרוננו הקצר, או שבפשטות אינם סופרים אותנו וחשים חופשים לתעתע את דעתנו בחצי אמיתה הגרועה כאמור משקרים בוטים.

 

אנשי עמותות השטנה מנסים לערבל דעתנו כי הינם פועלים במסגרת החוק בקבלם תרומות מאירגונים וממשלות חוץ, רובם מכוונים לחורבן ישראל, חלקם מציגים עצמם לידידים לכאורה.  טכנית הינם צודקים, הם אינם עוברים על החוק אך טיעון זה נופל קצר באשר אין כל חוק, להכא ולהתם.  בבמערב הפרוע, הוא מדינת ישראל, לא קיימים חוקים המגדירים פעילות 'סוכן זר' וממילא זה הפועל במתכונת 'סוכן זר' אינו עובר על החוק שאינו קיים.

 

החקירה הפרלמנטרית כנגד מימון עמותות השטנה הפכה להכרח שאינו יגונה, למרות שלא תפקידה של הכנסת לחקור, בפשטות משום שרשויות אכיפת החוק: המשטרה, הפרקליטות, מערכת המשפט ובית המשפט העליון, כל אלו מהווים חלק אינטגרלי של עמותות "הקרן לישראל חדשה", אם במעשה ואם במחדל ולכן נטלה הכנסת, כמוצא אחרון את מושכות החקירה לידיה ובדין.

מאידך-גיסא, כאמור הדבר אינו מתפקידה.  על הכנסת לחוקק במהירות האפשרית חוקים המגדירים מיהו 'סוכן זר' ומה הינם תחומי האחריות והפעילויות המותרים לו (האמריקנים כבר נידרשו לכך עוד בשנת 1938).  משיחוקק זה, תיותר מאליה חקירות כנסת נוספות והמשטרה עם פרקליטות המדינה (תאלצנה, נגד רצונן כמובן), להיכנס בעבי הקורה.

גם אין להתרשם יתר על המידה ממחאת השמאל הקרבה.  הללו מנסים להפיח רוח חיים בגחלים העמומות של השמאל הישראלי, על שלל פלגיו וסיכסוכיו הפנימיים, ההופך לרמץ קר במהירות רבה.  הללו שם עדיין לא הפנימו כי בניגוד להם, הציבור הישראלי, 'חובבי ציון', חפץ חיים וקיום וזיהה כבר את המגמות הלאומיות האובדניות של מגזר 'מקעקעי ציון' ולכן, שינבחו עד שיחר גרונם, שיירת נצח ישראל עבור תעבור.

 

אהרון רול

amroll@sympatico.ca

www.aaronroll.com

http://www.global-report.com/aroll/

http://www.aaronroll.com/democracy/hatred_for_nothing_volume2.pdf

http://www.aaronroll.com/democracy/israeli democracy chapters.pdf

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר