מס' צפיות - 91
דירוג ממוצע -
גבלס מת וקם לתחיה בינינו
מעשה נבלה ארע במקומותינו באין פוצה פה ומצפצף. שדרן רדיו מטורלל מסית בראש חוצות כנגד ערבים אזרחי מדינת ישראל ואין ולו "כלב שומר דמוקרטיה אחד" היוצא ממלונתו להגן על החלכאים והנידכאים הערבים.
מאת: aaronroll 18/11/10 (06:59)

18 נובמבר 2010

גבלס מת וקם לתחיה בינינו

  

מעשה נבלה ארע במקומותינו באין פוצה פה ומצפצף. שדרן רדיו מטורלל מסית בראש חוצות כנגד ערבים אזרחי מדינת ישראל ואין ולו "כלב שומר דמוקרטיה אחד" היוצא ממלונתו להגן על החלכאים והנידכאים הערבים.

זוהי שערוריה בקנה מידה לאומי, הסתה בוטה לרצח אזרחים ערבים תמימים במדינת ישראל של שנת 2010.

 

אנו, בניהם ונכדיהם של אודים מוצלים משואת העם היהודי באירופה לא למדנו לקח.  לא למדנו כי השואה של העם היהודי לא היתה ולא תהיה ארוע חד פעמי.  האם יכולה השואה לחזור?  כן, וודאי שיכולה, רק ראו את דיברי ההסתה והבלע של השדרן רזי (גבלס) ברקאי כנגד שכנינו הערבים, אשר בבוטות וברשע בל יאמן מסית לרצח ערבים ולמצער לטרנספר שלהם חוצה לגבולות מדינת ישראל.  רחבעם גנדי ז"ל הינו "האם תרזה"  לעומת "דין הרודף" שהוציא רזי (גבלס) ברקאי על כלל האוכלוביה הערבית על נשיהם, טפם, זקניהם וגבריהם, כולם ככולם כאחד.

לא מאמינים?  הנה קטע מדויק מדברי הבלע של הגזען שוטם הערבים הלזה:

 

"הערבים האלה, העלוקות, התולעים האלה. הערבים האלה נהנים מהקדמה שהביאה להם המדינה. הביאה להם כבישים שנבנו, הם צורכים את החשמל, את המים, את שרותי הניקיון. רחובותיהם סלולים, ומערכת החינוך החשוכה-הפרימיטיבית שלהם ממומנת על-ידי המדינה. הם מיוצגים באיראן על-ידי שותפיהם שלא טובים מהם לאמונות הקיצוניות. הם מקדשים את החרב והרצח, הם מקדשים שטויות. הם משתמשים בשדות התעופה שלנו בדרכם להפיץ את שנאתם למדינה בכל ארצות העולם, וכל ישותם והווייתם לא הייתה יכולה להתקיים אלמלא המדינה הסובלנית הטפשית הזאת, הייתה מחזיקה אותם בחיים. ואנחנו מתבוננים ושותקים. אנחנו אומרים, הם כאלה זאת אמונתם. זה כאילו הקטע שלהם. אבל עד מתי ננהג בהם בסובלנות ובסלחנות שכזו? עד מתי ניתן להם לבזות את הערכים הישראלים שלנו, של כולנו. מתי נבין שצריך לכלוא אותם בכפריהם, לנתק אותם מצינור החמצן של הקידמה, להותיר אותם לבד בעליבותם ובשנאתם. תפסיקו לנקות להם את הרחובות, כבו להם את החשמל, נתקו להם את המים. הבה נוותר על המיסים שהם משלמים, ובדרך-כלל הם אינם משלמים. אין בהם כל תועלת. הם לא תורמים כלום. הם פרזיטים מהסוג הגרוע ביותר. ומצידי, אם זה היה ריאלי, הייתי אורז את כולם באריזה אחת ומשלח אותם לאחיהם בחצרות סעודיה ואיראן החשוכות. שם יגורו בחשכת ימי הביניים, או כאן סגורים בחומותיהם וללא שום קשר למדינת ישראל". 

 

נישמע נורא נכון?  הסתה גזענית ורצחנית שעדיין לא נישמעה במקומותינו למשטמה ושינאה עזה כלפי הערבי הישראלי, האחר והשונה, מפי ראש הבטטה הזה ברקאי.  וכי יכולים אנו כלל לשער בנפשנו הכיצד יהודי וישראלי המחזיק במקרופון ציבורי ואשר משכורתו משולמת רובה ככולה בידי הציבור, אשר מודע היטב להשמדתו של העם היהודי באירופה, מסוגל להסית כנגד אוכלוסיה ערבית שלמה בסיגנון גרוע משל הדה-שטירמר והאחראי עליו גבלס?  אדולף היטלר לא מת בבונקר שלו, הנה הוא ו"מיין-קאמפף" שלו עלו לשידור ציבורי במדינת היהודים?

.

בעוד אנו קוראים את דיברי הבלע, עולים באזנינו קול המגפים המסומרות של קלגסי ה- ס.ס. הנאצים הצועדים בסך למלא את מכסת ה'אקציות' של בני העם הערבי לעבר מחנות הריכוז שהפכו למחנות השמדה בישראל בתקופה החשוכה ביותר בדיברי העולם אשר ירדה על עם-עולם.

לא בעידנא דריתא נאמרו דברי ההסתה והבלע של ברקאי.  יאזין הקורא לדברים המצורפים בקישור ויווכח כי הללו ניקראו מן הכתב ונאמרו בכוונה תחילה ומלאה

 

אופס, ניראה כי התבלבלנו והסליחה עם הקוראים.  אמרנו "ערבים"?  חס ו"שלום", לא מניה ולא מקצתה, הגבלס המודרני הזה הסית לאמיתו של דבר באופן מכליל ומכאן גזעני אודות יהודים חרדים במדינת ישראל.  האשמה היא בנו, אנו החלפנו כל איזכור ל"חרדים" בנהום (אין טעות כתיב) חירחור השיטנה של ברקאי ושמנו במקומו את המילה "ערבים".

חלקם הניכר של ערביי ישראל הינם אויבים מושבעים של מדינתם ישראל, אין חולק על כך באשר לא אנו אומרים זאת, הם עצמם אומרים וכותבים זאת בריש גלי.  ובכל זאת לא נישמע נאום שיטנה כזה כנגדם, באשר הדעת אינה נותנת כי יהודי "כשר?" ינבל את פיו באיומי רצח וטרנספר למחנות ריכוז כנגד ערבים.

 

ומכאן כיצד זה כי נאום ההסתה לרצח וטרנספר של יהודים חרדים במדינת ישראל עבר בשתיקה רועמת אשר כה מרעימה?  לא היתה כל תגובה פרטית וציבורית ממשית במדינת ישראל כנגד דיברי הבלע וההסתה אשר הדעת לא מוכנה לקבלם.

אין לנו מנוס מההנחה כי חלקם של יהודים אחרים במדינת ישראל ובוודאי שותפי ברקאי מאנשי התקשורת בינינו תומכים ומסכימים עם הנאמר כנגד החרדים בני עמנו, אם בהסכמה פעילה ואם בשתיקה.  גם אין מנוס מתזכורת מצמררת לאמור: "במקום שנישאים דברים איומים כאלו באין פוצה פה ומצפצף, שם ישרפו גם יהודים" (פרפרזה על דיברי הייניך היינה).  מי שמדמה שניסחפנו כאן, יעיין בבקשה בספר :משנאי החינם בינינו" אשר קישורו בסוף המאמר.  מובאות בו עשרות ציטטות של הסתה ואיומים ברצח של סקטור מסוים כנגד מתנגדיו.

מי שמשווה בנפשו כי דברים בעלמה הם אלו, ישאל בבקשה את פי יהודי גרמניה אשר ברשו בזילזול את אותם ממש דיברי הסתה כנגדם (למצער, מילה במלה) ערב השמדתם.

דיברי השיטנה והבלע של רזי (גבלס) ברקאי מעידים על פתולוגיה של שינאה ותעוב כה תהומים כנגד כחצי מליון החרדים בינינו (אשר 95% מהם ציונים מסורים יותר ממרבית החילונים כברקאי), עד כי שינאה נוראה זו אינה נופלת משנאת הנאצים ליהודים באירופה ומכאן כי מסוגלים הם לגרום לגורל דומה כאן בארצנו ליהודים אחרים.  ישעיהו ליבוביץ טבע את המושג "יודונאצים" בכוונתו לתאר את חיילי צה"ל  כנאצים.  ליבוביץ טעה ובגדול, ה"יודונאצים" לאמיתם אינם חיילים, מרביתם המכרעת כלל לא שרתו בצה"ל כך שתיוגו של ליבוביץ הינו קצר ראות, וכוון למעשה לכתובת הבילתי נכונה.  רזי (גבלס) ברקאי וומשובטיו בינינו הינם "יודונאצים" לכל דבר וענין, ושלא יבלבלו אתכם.

 

דיברי ההסתה הגזענים, האוטו-אנטישמים הללו, חייבים להיות מובאים לידיעת רשויות החוק במדינת ישראל.  יצור האפסיים רזי ברקאי חייב לעמוד לדין ולהיכלא ככל חיה נאצית אחרת עם תום מלחמת העולם השניה.  גם גבלס לא רצח במו ידיו ולו יהודי אחד אך הגיגי שינאתו האדירה ליהודים הובילו ששה מליון מבני עמנו אל גיא ההריגה, מילים כידוע רוצחות.  במדה ומדינת ישראל לא תיפעל בנחרצות כנגד תופעות מזוויעות כאלו הרי שאנו שומטים את הבסיס המוסרי והאידאולוגי לקיום העם היהודי ולמדינת יהודית בארץ ישראל.

אנו חייבים לשים גבול ללזות שפתים ולהסתה בוטה בכיכרותינו כנגד ציבורים חסרי פה ופרצוף, באשר אנו בהסתתנו הפכנום לכאלו.  חופש הביטוי במדינת ישראל הפך לחופש השיסוי והשיטנה ויש לחסלו ולאבדו לאלתר.

גם אם לא הכל חיובי באשר לסקטור החרדי בינינו (וכי הכל חיובי בסקטור החילוני? רחוק, רחוק מאד מכך), הרי המקום לברר זאת הינו תוך דיון במרחב הציבורי הדמוקרטי ועיגון החלטות בידי ניבחרי הציבור, הם שליחי הריבון, הוא העם.  עלינו לקפד ראשם (בהשאלה) של "משנאי החינם בינינו" לבל תהיה להם תקומה. כי בנפשנו הוא.

 

קישורים

הנה הוא נאום גבלס ללא כחל ושרק כפי ששודר בגלי צה"ל (צה"ל?  איזו בדיחה אומללה) בכתבת "ק8 ":

http://kr8.co.il/brportal/br/p102.jsp?arc=103380

והנה קובץ מקיף נוסף של דיברי הסתה לרצח מצד מגזר אחד כנגד האחר בינינו, ללמדך כי אין חדש בכך:

http://www.aaronroll.com/democracy/hatred_for_nothing_volume2.pdf

 

אהרון רול

amroll@sympatico.ca

http://www.global-report.com/aroll/

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר