מס' צפיות - 201
דירוג ממוצע -
סקירת מט"ח שבועית שבין 14/09/09-18/09/09
דולר שקל: הדולר ממשיך להיחלש מול השקל. אנו מוצאים מגמת ירידה ארוכת טווח באורח יחסי, בעוד שנכון לרגע זה לא ניראה שמגמה זו עומדת להשתנות. אמנם אנו צפויים כנראה להמשיך ולהבחין בתיקונים ומימושים קלים בטווח הקצר, וזאת בין היתר גם לנוכח הסיבה שהשער נמצא על נקודות בלימה קריטיות - הן נקודת תמיכה, כמו גם גבול האל-חזור.
מאת: ענבר צייגר 14/09/09 (12:50)

דולר שקל: הדולר ממשיך להיחלש מול השקל. אנו מוצאים מגמת ירידה ארוכת טווח באורח יחסי, בעוד שנכון לרגע זה לא ניראה שמגמה זו עומדת להשתנות. אמנם אנו צפויים כנראה להמשיך ולהבחין בתיקונים ומימושים קלים בטווח הקצר, וזאת בין היתר גם לנוכח הסיבה שהשער נמצא על נקודות בלימה קריטיות - הן נקודת תמיכה, כמו גם גבול האל-חזור. פריצות כלפי מטה עשויה לסמל איתות כניסה לעסקה דובית, ואף ייתכן שרוויה בפיפסים ריווחים, אולם לסוחרים המעוניינים בכל זאת בשלב זה לעלות על גל המימושים והתיקונים בפוזיציות שווריות מומלץ להיות עם היד על הדופק, שכן אין להניח שבשלב זה השער יחצה באופן משמעותי, אם בכלל, את גבול קו המגמה היורד.

יורו דולר: כפי שנמסר בסקירה הקודמת אכן האפשרות שנבחין בעליות שערים של היורו התממשה. עם זאת המגמה העולה מתחילה להראות סימני חולשה, בעוד האינדיקאטורים מצביעים גם הם על התעמעמות בכוח העולה, כמו גם מצב של לקראת רכישות יתר של המטבע האירופאי למול זה האמריקאי. מה גם שאנו נמצאים גם לקראת נקודת התנגדות ובלימה מאוד משמעותית, כך שגם אם בהמשך השער ימשיך בכיוון השוורי, הרי שניכרת סבירות גבוהה מאוד שבדרך הוא ייעצר על אותה נקודה אמורה. לכן - ההמשך של עליות משמעותיות בטווח הקרוב לא נראית גבוהה, בעוד שלחילופין האפשרות לסחור במגמת שורט מעט מסוכנת לנוכח העובדה שהשער עשוי להגיע עד לקו המגמה העולה, אולי לחצות אותו במעט, אך עם סבירות שיחזור חזרה מעלה, כך שלפוזיציות מסוג זה יש לנקוט במשנה זהירות. אמנם יש "בשר" לעסקאות אלו, ואף ניראה שזה יהיה הכיוון בטווח הקרוב, אך יש לבחון אותן בצמידות ולנהלן בזהירות.

סטרלינג דולר: כפי שנמסר בסקירה הקודמת, האפשרות לתיקונים בעליות שער המטבע הבריטי אכן באו לידי ביטוי בגרף. זאת יחד עם העובדה שהוצגה גם כן באותה סקירה, שבמבט רחב אנו עדיין למדים על המשך המגמה הדובית דווקא. גם בשלב זה אנו מוצאים שאין שינוי רב בנאמר. השער, שהגיע אל נקודת האל-חזור, החל בירידות. עד לרגע זה אלו תוקנו עד לנקודת שני שליש של "פיבונאצ'י" מגל הירידות האחרון, שלמעשה מהווה גם את נקודת הבלימה האמצעית של "פיבונאצ'י" ו"גאן" מגל הירידות שהחל מוקדם יותר. מעבר לכך - כל מהלך התיקונים המינוריים שנוכחנו בהם לאחרונה מהווים קפיצה קלה לאחר שהשער ניסה לפרוץ שיא חדש עולה, אך לשווא, בעוד סיים בתבנית היפוך. אמנם ישנה עדיין אפשרות להמשך עליות קלות, אולם ניראה שהסבירות שהן תהיינה מעבר לקלות בלבד - קלושה. כך שמומלץ לשקול את פוזיציות השורט שלפי הנתונים לרגע זה כבר פרצו את השער בדרכן מטה - במה שניראה נכון לרגע זה המשך של תנועה דובית. כמו-כן, יש לזכור ברקע, שהשער כבר הספיק לחצות את קו המגמה העולה.

דולר יין: האינפורמציה שהוצגה בסקירה הקודמת אכזבה. הצפי לאפשרויות עליות שערים של המטבע האמריקאי לא עמד במבחן המציאות. מה שחזינו בפועל הן ירידות שערים משמעותיות באופן יחסי במהלך כל שבוע המסחר החולף. מה גם שמגמה זו הוכיחה עצמה מעל לכל ספק לאחר פריצת קו המגמה העולה - מה שהצביע על עוצמת המהלך הדובי במקרה זה. גם עתה ההערכה ממשיכה להיות על המשך הכיוון היורד, אם כי ניכרים סימני היחלשות קלים בשל העובדה שהשער עומד בפני נקודת התנגדות, אולם ספק אם לא ימשיך מטה בטווח הבינוני בדרך להמשך יציאה מהתיקון - מהלך שהחל לפני שבועות מספר, אנו מוצאים מגמת ירידה ברורה, המלווה בקו מגמה יורד ומבנה מחירים שיורד באופן תואם ללא ממצאים להיפוך נכון לרגע זה, מלבד, כאמור, מגמת התמתנות של מהלך הירידות שמצטייר באינדיקאטורים השונים.  

דולר קנדי: הצמד קצת בעייתי למסחר בשלב זה. מצד אחד אנו מוצאים מגמה יורדת ארוכת זמן עם מבנה מחירים יורד לאחר פסגה כפולה ואף יותר מזה. לכאורה מדובר בהמשך מגמה ירידות. אולם מצד שני - באם בוחנים את מכלול המהלך במבט רחב ניתן לגלות שהשער נמצא על ציר עולה, בעוד שמהלך הירידות הארוך שהחל במרץ השנה הגיע לתיקון שני שלי של "פיבונאצ'י" ומאז החל בעליות קלות, תוך שהוא נעצר ו"משחק" על קו המגמה העולה. גם בחינת האינדיקאטורים השונים מצביעים על התחזקות אפשרית של המטבע האמריקאי. ההמלצה מהסקירה הקודמת לבחון בזהירות את הפוזיציות הדוביות הצדיקה את עצמה. מי שאכן פתח עסקת שורט בהתאם לנאמר בסקירה וניהל את הפוזיציה בזהירות מצא עצמו עם רווחים קלים. אולם נכון לרגע זה ניראה שראוי יותר לחשוב בכיוון מעלה. מה גם שישנם כרגע כוחות מנוגדים חזקים בשוק, שפועלים יחדיו על נקודת האל-חזור שרק מעצימה את ההערכה שצפויות עליות מחודשות על הגרף, גם אם לא ממש בשלב המאוד קרוב.

אוסטרלי דולר: כפי שנמסר בסקירה הקודמת, הצמד, שהיה במצב מעניין ומסקרן, ממשיך להיות כזה גם עתה. כפי שנמסר גם כן בסקירה הקודמת בדבר האפשרות להמשך עליות ואף הומלץ לכניסה "אגרסיבית" בשבירת הנר האחרון שסגר את השבוע שקדם לאותה סקירה זיכה את הסוחרים שפעלו כך ברווחים נאים. בו בעת, הומלץ גם שלא ממש להיסחף אחר פוזיציות בלונג. המלצה זו הייתה נכונה אז, והיא עומדת על כנה גם היום. זאת בשל המצב, כאמור, המעניין שנמצא בו צמד זה. אם בוחנים את תמונת המצב במבט רחב ניתן למצוא מצד אחד את הגרף שמראה על המשך עליות, אך מצד שני, שעליות אלו אינן בעלות אותה עוצמה כפי שהשתקפו אצל המוכרים קודם לכן. אם נוסיף לכך את האינדיקאטורים שעדיין כבר זמן רב ממשיכים "להתעקש" ולאותת על היחלשות העליות, הרי שניתן להניח שבשלב כלשהו, שקשה לצפות את פרק הזמן הו יופיע, יחלו השערים לרדת בגרף בעוד הדולר האמריקאי יתחיל להתחזק. בשורה התחתונה - מומלץ לקחת פוזיציות קצרות, עם מימושים קרובים, ולא לסמוך על צמד זה למסחר ארוך טווח.

דולר פרנק: כפי שנמסר בסקירה הקודמת, הצפי שהיה לירידות שערים, חרף היותו של צמד זה בעייתי למסחר, אכן הוכיחה את עצמה. במבט רחב של תמונת המצב המגמה ממשיכה להיות עדיין דובית. למרות זאת, כשמדובר בטווח הזמן הקרוב, אנו למדים על כך שהשער עשה דרכו מטה בצורה משמעותית במהלך שבוע המסחר החולף, כהמשך למגמה ירידת ארוכת זמן, המלווה במבנה מחירים יורד, כמו גם בקו מגמה שלא נפרץ כלפי מעלה כבר זמן רב. כל המהלך של שבוע המסחר האחרון התבצע עד שהשער הגיע למעשה לקו תמיכה אותו הוא פרץ קלות, במה שניראה כניסיון להשיג שפל חדש, אך ללא הצלחה, כפי שהסתמן בפריצת השווא, המלווה בתבנית היפוך, ואשר מלמדת על אפשרות שבטווח הקרוב נבחין בעליות שערים, הנובעים מחתירתם של הסוחרים למימוש ותיקון. לכך גם חוברות אינדיקאציות נוספות שמלמדות שאכן אפשרות זו בהחלט יותר מסבירה, אם כי לא מומלץ לרוץ ולפתוח פוזיציה בלונג לפני פריצת השער את המחיר 1.0400 . גם אז מומלץ יותר לנקוט בגישה היותר שמרנית ולהמתין שהשער יחזור לקראת קו התמיכה, גם אם לא ממש יגע בו, ורק אז להיכנס לעסקה האמורה, תוך ניהולה בצורה זהירה ובמנות קטנות שאינן עולות עד למכסימום נקודות ההתנגדות הקרובות בכל מנה ומנה.

 

ניתוח טכני מבית פורקס פרוז


הכותב, רן טוביה, ran.matah@gmail.com , מנכ"ל חברת "מעוף פיננסי" www.maoffinance.co.il , נושא הכשרה של דירקטור. עוסק בהשקעות בשוק ההון בכלל, וסוחר ותיק בעל ניסיון עשיר ומומחיות רבה בתחום מסחר בפורקס בפרט. כותב מאמרים בתחום ומעלה סקירות. מדריך סוחרי מט"ח מתחילים ומתקדמים במסגרת קורסים. מלווה סוחרים במפגשים של "אחד על אחד" באופן שמעצים הישגיהם ומסייע בידם להשיג מטרות ויעדים שהציבו לעצמם בתחום, תוך בקרה על פעילותם וגיבוש אסטרטגיות התואמות צרכיהם האינדיווידואליים ומייעלות ביצועיהם.

אזהרה: אין במובא משום המלצה לרכוש מטבע כלשהו או לסחור בין צמדי מטבעות כלשהם. כמו-כן, אין במובא משום ערובה להצלחה. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. חשוב להדגיש שמסחר במט"ח נושא פוטנציאל רווח גבוה, אך גם טומן בחובו סיכון רב.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר