מס' צפיות - 320
דירוג ממוצע -
גיבורים על חלשים
כבר נאמר כי כוח משחית ואילו כוח אבסולוטי משחית באופן אבסולוטי.
מאת: אהרון רול 05/03/09 (08:22)

כבר נאמר כי כוח משחית ואילו כוח אבסולוטי משחית באופן אבסולוטי.  במה הדברים אמורים?  היכן נימצא כוח אבסולוטי אשר השימוש הניפשע בו לא יגרום ולו אי נוחות קלה למשתמש הציני בו בעוד הקורבן חסר אונים וחסר הגנה באופן אבסולוטי?  אין צורך לחלק פרסים למנחשים, מערכת המשפט הישראלית, בה המדובר.

 

ראשית לעובדות.  לפני כשבועים נעצרה נערה כבת 17 בעוון ציור גרפיטי בסמוך לביתו של מפקד אוגדת איו"ש נועם תיבון.  בהתאם לפקודת בית המשפט נישלחה הנערה למעצר בית בבית סבתה.  עקב קשיים שונים לא יכלה הסבתה להלין את הנערה יותר בביתה והודיעה על כך לבית המשפט.

 

בזמן הדיון אף הוגש 'תסקיר מעצר' של שרות המבחן בו הוא ממליץ  "לאפשר לנערה לחזור לבית הוריה ולמסלול לימודים ועבודה תוך הגבלת תנועות בשעות מסוימות בלבד".

 

ומה עשתה השופטת מזמינת התסקיר, דליה מרשק-מרום המאד לא מלומדת? דחתה את תסקיר המבחן עקב הטענה כי אבי ואם הנערה היו מעורבים גם הם בפעילות מחאה כנגד אותו נועם תיבון ואינם ראויים לקבל את ביתם לחזקתם ולכן שלחה מיידית את הנערה למעצר עד תום ההליכים כנגדה.

 

ובכן מה היה לנו כאן.  הנערה נענשה על ידי זו המתכנה "שופטת"  עוד לפני שדינה ניגזר.  מעצר עד תום ההליכים יכול להמשך כל תקופה שבין שלשה חדשים ל-12 חודשים.  העונש הגזור (עוד לפני פסק הדין) אינו מידתי באורח קיצוני.  בני נוער אינם נישלחים למעצר על פשעים חמורים פי כמה וכמה בעוד שציור גרפיטי עם כל הפסול שבו אינו פשע אלא עוון מהמעלה הנמוכה.

 

גם משיסתים המשפט כנגד הנערה הרי שלא תענש יותר מאשר עונש מידתי, מקובל ונאות דהיינו, עונש מאסר על תנאי, תקופה קצובה של שרות לקהילה ואפשר גם קנס כספי.  אך כאן הנערה כבר תאסר למשך כחצי שנה והיכן המידתיות, היכן הפרופורציה?

 

באם ההורים אינם ראויים כעת לקבל את ביתם לחזקתם הרי מעשית מכוונת השופטת לניתוק הבת מהוריה לעולם ועד, הרי מהו ומהם התנאים שיכשירום לקבלה לחזקתם בביתם בעוד שנה או שנתים?

 

ישיבת הנערה במעצר למשך חצי שנה עד שנה לא תאפשר לה לגשת לבחינות הבגרות וכך נהרסים גם חייה העתידיים.  בעבור ציור גרפיטי?  הלו, זוהי המתכנה דליה מרשק-מרום, האם נימצא מישהו שם למעלה באותו החלק הניקרא בטעות ראש?

 

ברי שהשופטת עירבה את דעותיה הפוליטיות בפסיקתה המשפטית.  שינאתה לנערה המשתייכת למחנה הפוליטי האחר מבצבצת הלכה ולמעשה מפסיקתה.  אין טעות בהחלטת השופטת, פסיקתה השערוריתית נעשתה מתוך כוונת מכוון.  שופטים כדוגמתה ראינו בשנות השלושים למאה החולפת במרכז אירופה היכן ששופטים כנועים לגחמותיהם הפוליטיות היכשירו את חיסול בני עמנו.

 

מסתבר כי קוהלת שלנו צדק "אין חדש תחת השמש...כל הנחלים זורמים אל הים והוא איננו מלא".  באם שופט/ת אשר בוודאי מודע לדעותיו הוא ומודע לחוסר יכולתו להתגבר על שיגיונותיו הפוליטים, יושב לכס המשפט עת מובא לפניו מתנגד פוליטי ואינו פוסל עצמו מלדון בענינו, הרי השופט מבצע מעשה פשע כלפי הנאשם והציבור שהאמין בו ושמו לכס המשפט.

אנו איננו בוחנים כליות ולב, איננו יודעים מהי נטיתו של השופט.  אך הוא עצמו יודע עצמו ורק הוא עצמו יחליט ביושר ובאוביקטיביות בנושא ניגוד האינטרסים ולא, מוטב לו ולנו לולי ניבחר לשופט מלכתחילה.

 

וכי מדוע שהשופט יעשה זאת?  הרי הכח שניתן בידיו הינו אבסולוטי מכאן שחייב השופט להפוך להיות מושחת.  שופטים אינם מלאכי עליון, הם בני תמותה, ככל אדם.  ובאם ניתן בידם כוח מוחלט הרי שזה ישחיתם במוקדם אם במאוחר ומכאן כה נחוץ מנגנון הפיקוח על שופטים באורח רציף וחסר פניות.  במקומותינו הפיקוח על פסיקות השופטים שואף לאפס ומשניתפסו בקלקלתם הרי המערכת מחפה וסולחת להם באופן רחום וחנון כאשר רובם אף מקודמים למעלות גבוהות יותר בעקבות ממצאי שחיתותם.

 

בני אדם אשר חרב השכר ועונש אינה מתהפכת מעל ראשם יעשו כחפצם (ראה ערך: 'משפחות הפשע בישראל'). כל שופט בישראל יודע בוודאות כי המערכת, הגילדה, תגן עליו בחרוף נפש ולא חשוב כלל מהי מהות הפשע או העוון שביצע.

כמובן, המערכת הצינית, הדו-פרצופית תיטען כי בהגינה על שופט מושחת הינה מגינה על המערכת, אך הידרדרות האמון הציבורי במערכת המשפט מוכיחה כי זה החושב שהמחשכים יפים להצנעת מעשי פשע של שופטים, מבצע מעשה פשע כשותף לפשע ובנוסף חוטא בחוסר הבנה ביתרונות "אור השמש" כמחטא עוון ופשע.

 

למה הדבר דומה, כי המשטרה תחפה על פישעי הפושעים ותיטען כי הפשע ניתמעט במקומותינו ועקב כך ראויה היא לאמון מוגבר של הציבור.  האם ניתן לתאר עד כמה יתדרדר בסופו של יום אמון הציבור במשטרה?  (הדוגמה לא הובאה ביכדי).

אבדן אמון הציבור במערכת המשפטית פירושו התדרדרות נוספת בחוסנה הלאומי של מדינת ישראל.  יוצא מכך כי מערכת המשפט והתנהלותה הקלוקלת מדרדרת את סיכויי קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ריבונית.  האם אך מקרה הוא כי שופטים רבים משתייכים על המחנה "הנאור", "האוניברסלי", החותר לכינון מדינת כל אזרחיה על חורבות מדינת הלאום היהודי?

 

אין צורך כאן לפתוח בדיון אודות הפרופסור פרידמן ומינויו מחדש לשר המשפטים בממשלת נתניהו אך ברי הוא כי באם מר פרידמן לא היה קיים חייבים היינו להמציאו.  ישראל זקוקה לרפורמטור נחוש וקשוח לעשית סדר באנרכיה השוררת במערכת המשפט וזאת ללא דיחוי.

 

האם אפשר וקיימים שופטים בישראל אשר אינם מבינים ההבדל בין "דמוקרטיה אוטופית" לבין "דמוקרטיה מתגוננת"?  האם אפשר ובכוונת מכוון משימים אלו עצמם כאינם מבינים?  האם אפשר ועלינו לתייג חלקים מבין שופטי ישראל כמחריבים מבית?  והלא בתוך עמם הם יושבים יחדיו עם אותם הא-מחריבים מבית, מלככי פינכת שוטמי ישראל בארצות הים.

 

אותם שופטים בישראל, וישנם רבים מאלו, העושים ימים כלילות עבודתם נאמנה ובמסירות רבה, מתוך תחושת שליחות עבור הציבור והעם בישראל, אינם צריכים לראות עצמם כחלק מהנאמר כאן.

 

ולכן, אך לא בילבדית,

 

1 ) יש להגביל את תקופת כהונתם של שופטים, ביוצאנו מתוך ההנחה הבדוקה כי במוקדם אם במאוחר יהפוך הכח המוחלט שבידיהם, למשחית.  רצוי היה כי שופטים יופנו למקצוע עריכת דין באורח תקופתי ותנודתי.

2 ) כל נושא הוועדות למינוי שופטים חייב בשידוד מערכות קיצוני.

3 ) עלינו ליצור מנגנון פיקוח מתוך מערכת השפיטה אשר חברים בו גם אנשי ציבור בילתי תלויים ומשוחדים אשר יבחן את פסיקות השופטים ויעלה המלצותיו לגבי חריגים בעבור שר המשפטים יחדו עם נשיא בית המשפט העליון.  

4 ) כל נושא הממונה על תלונות הציבור הינו בדיחה עצובה.  הממונה מונה הלכה ולמעשה על מנת לברוש תלונות הציבור.  יש לערוך רוויזית עומק במינוי, הגדרות וסמכויות הממונה.  יש להכפיף תפקיד זה למשרד מבקר המדינה.

5 ) עלינו ליצור מדיניות ענישה אפקטיבית וגלויה לעין כל בעבור שופטים שסרחו, כבמתכונת "מבחן בוזגלו".

6 ) עלינו ליצור מערכת סינון הדוקה ת"ק מונים מהקיימת כיום כך שעשבים שוטים כדוגמת השופטת דליה מרשק-מרום ורבים כמותה לא יעברו את המסננת.

7 ) יש לחייב שופטים בהשתלמות תקופתית, רצוי שנתית, ביסודות וחידושי הפסיקה והמשפט.

8 ) יש ליצור שלוחה של מבקר המדינה במערכת השפיטה (ולא רק משרד המשפטים) ולחייבה לביקורת שנתית בצמוד לדו"ח מבקר המדינה הכללי.

9 ) יקבעו הכללים והסייגים לגבי אחריות משרד המשפטים באשר לפסיקות שגויות לעומת אחריות אישית של השופט.  יאומץ במלואו העקרון כי כולם, אבל כולם שווים בפני החוק.

 

 

יש לשחרר מידית בתנאים מגבילים את הנערה לביתה (שמה ומקום מגוריה חסויים), תוך התנצלות מתאימה.  כמו כן, יש לשפות הנערה ולהשית השיפוי על השופטת באופן אישי.  תרשם הערה מתאימה בתיקה של השופטת ובמדה ותחזור על פועלה זה תועמד לדין, תענש ותסולק לאלתר משורות השפיטה.

 

הערה לחברי מפלגות העבודה ומר"צ.  התעקשותכם הצינית, הדו-פרצופית על כי הכל שפיר במערכת המשפט וכי מבקריה של המערכת אך חפצים בהחלשת הדמוקרטיה, בעוד העם רואה את הקולות ומבין המראות וחושב ההפך מכם, היא חלק מהסיבות לכך כי אתם נישלחתם לאופוזיציה.  תמיכה בשחיתות וקילקולי המערכת המשפטית גם הוא הפירוש של אובדן דרך, אידאולוגיה וערכים.

אהרון רול

amroll@rogers.com

www.aaronroll.com

http://www.global-report.net/aroll/

הכותב הוא איכפתי לנעשה במדינת ישראל וקיומה

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר