מס' צפיות - 274
דירוג ממוצע -
משל חלב הפרה
רובנו שמעו בוודאי על אותו המשל הגורס כי "מיותר לקנות את כל הפרה על מנת לשתות אך חלבה". אמנם אמירה זאת מכוונת בלצון ליחסים בין המינים אך מאחוריה נחבית אמיתה החורגת מכוונתה המקורית.
מאת: אהרון רול 21/02/09 (08:39)

רובנו שמעו בוודאי על אותו המשל הגורס כי "מיותר לקנות את כל הפרה על מנת לשתות אך חלבה".  אמנם אמירה זאת מכוונת בלצון ליחסים בין המינים אך מאחוריה נחבית אמיתה החורגת מכוונתה המקורית.

 

בימים אלו רבה הבוקה והמבולקה בנושא הרכבת הממשלה.  סחרירנים מכל המחנות עמלים לטשטש דעתנו ולהביאנו להאמין כי ממשלה יציבה הינה אפשרית אך באם תחבור מפלגת קדימה לגוש הימין במתכונת זו או אחרת ולא היא.  ישנם פנים לכאן ולכאן כולל ניואנסים לכל כיוון.

 

מצד אחד ניצב בנימין נתניהו השואף להקים ממשלה רחבה ככל האפשר והצדק בידו. האתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל בארבע השנים הבאות הינם גדולים ועצומים ומחיבים סוג של תלכיד לאומי על מנת לצלחם כראוי.  מנגד ניצבות מפלגות העבודה וקדימה אשר כבר החליטו כי ישבו באופוזיציה ובלעדיהן, אין ממשלה רחבה.

 

הפוליטיקה הינה אמנות האפשרי דהיינו, השגת האיזון בין הרצוי למצוי כאשר המצוי, העובדות כהוויתן הן המנתבות ברגיל התנהלות הפוליטיקאים.  נתניהו צריך ממשלה רחבה אך מה לעשות והדבר אינו (לכאורה) מסתיע בידו, זהו המצב העובדתי.

הדברים פשוטים יותר באשר למפלגת העבודה.  כותב המאמר הימליץ כבר לפני כשנה למפלגה זו לחבור "למוסד לגמילה משחיתות", היא האופוזיציה, על מנת לתקן דרכיה הנלוזות.  לכל ברור כי מפלגת העבודה האידאולוגית מכרה את תפארת עברה וסיכויי שרידותה העתידים בעבור נזיד עדשים בכך שחברה לממשלת אולמרט עם הבחירות האחרונות ודבקותה בקואליציה לאחר מלחמת לבנון השניה.  מלחמה זו נתנה בידי אנשי "העבודה" הזדמנות פז, לנתק עצמה משלטון קלוקל ונהנתן, לשנס שורותיה באופוזיציה משך קדנציה או שתים ולחזור לעמדת השפעה, רזה, אידאולוגית ונחושה יותר לאחר מכן כאשר משנתה הסדורה בידה.  ניתן לאמר כי לגבי "העבודה" מוטב מאוחר מאשר לעולם לא", עדיין יכולה היא להשתקם במדה ותשאר באופוזיציה בקדנציה זו.

 

מפלגת קדימה הינה סיפור אחר לגמרי.  מפלגה זו הוקמה כמפלגת "סידור עבודה" לכל כישלונר וזב חוטם מכל קצווי המערכת הפוליטית אשר ימיו נידמו כחלפו (אולמרט מקום 36 ברשימת הליכוד - זוכרים?).  אלו הם כל אותם אשר אנו מכנים אותם בביטוי שהפך מכובס:"כלנתרים" אך למעשה ניתן לתייגם בפשטות כעריקים חסרי מצפון. אלו נטשו בתיהם האידאולוגים בעבור מקום מקלט, הרחוק ת"ק פרסה מכל אידאולוגיה למעט כיסאולוגיה וזאת בעבור משרות נחשקות כגון שרים, יושבי ראש ועדות כנסת, נשיאים ושאר ירקות.  ניתן לאבחן בבירור כי האגו הנפוח, הערכה עצמית מופרזת ומוגזמת או למצער גיל מופלג מדי לעומת כישורים מוכחים הם שגרמו לדחייתם ממפלגות האם והם שהידריכו עריקים אלו לחבור ל"קדימה".   ברי, מעל לכל ספק, כי אידאולוגיה לא חיזקה ידם בצעדם זה.

 

חבל כי כה רבים מתושבי מדינת ישראל, 1.2 מיליון בוחרי קדימה ליתר דיוק, הולכו שולל אחר מצג-שוא, אחר סחריר ציני אשר לש את מוחם של המצביעים להאמין כי הינם בוחרים "בארץ המובטחת".בעוד אשר בחרו בבאושים.

 

לגבי מפלגת קדימה הישיבה באופוזיציה מהווה לעג לרש.  האופוזיציה (זה "המוסד לגמילה משחיתות" האמור) אינה יכולה לתקן את דרכי זו אשר הוקמה בחטא ודרכה לצון-עיוועים.  הישיבה באופוזיציה סותרת את מטרתם הבסיסית ביותר של המצטרפים אליה והיא "ג'ובים-ג'ובים תרדוף" כמו גם "מהר שלל חש בז".  לפתע ימצאו עצמם כל רודפי התפקידים הנחשקים ממפלגה זו מקשטים את הספסלים האחוריים של הכנסת ומנסים להתחמם בזיוום של אחרים אשר תפסו מקומם, כדי ביזיון וקצף.

 

מסבכת את המצב היא ציפורה ל' אשר ברור הוא מהתנהלותה משך 10 השנים האחרונות כי עובדתית גרדא, בכל האמור לכושר ביצועי, הריהי חדלת אישים ואין צורך לפרט, הנתונים תומכים נחרצות בקביעה זו.  אך יתרה מזו, ציפורה ל' נימצאה כפוליטיקאית מהזן החובבני אשר השתלשלות המאורעות משך החודשים האחרונים מוכיחה זאת.  דומה היא לכדורגלן אשר מתרוצץ על המגרש משך 90 דקותיו ו"כמעט" מבקיע אך לעולם לא.  למעשה כשלה היא מהבחינה הפוליטית בכל אשר פנתה.  דומה היא לאותה אחת מהקינדרגרטן אשר בובתה הנחשקת נילקחה ממנה והיא משחקת ברוגז.  "היא לא תצטרף לקואליציה בראשות נתניהו".  מה יש, מה קרה, האם ניתנה לה הבטחה אלוהית כי תקבל את ראשות הממשלה ולא, לא משחקים?

 

יוצא מכאן כי יותר מאשר ציפורה ל' הינה נכס עבור קדימה כפי שהיתה עד עתה, הרי הפכה היא כעת לנטל, אבן ריחים על צוואר מפלגה זו לאחר תום מערכת הבחירות, בכך שגוררת אותה לישיבה באופוזיציה כנגד "אידאולוגית הג'ובים" של חבריה.   ציפורה מחזיקה בגרונם של כלל ניבחרי קדימה למען גחמותיה האישיות.  דומה כי האכזבה הנובעת מאגו מנופח ללא גבול אינה מתירה לה להודות כי הובסה ומכאן, כל שעליה לעשות, ואינה עושה, הוא להוציא את המיטב בעבור מפלגתה.  שוב הוכחה לכישוריה הנחותים כפוליטיקאית אשר "אמנות האפשרי" אינה נהירה לה.

 

טועים אלו אשר גורסים כי מוטב למפלגת קדימה לשבת באופוזיציה ולהמתין לכשלון גוש הימין בניהול עניני המדינה.  ראשית, גוש הימין וודאי יפתיע לטובה בניהול עניני המדינה.  שנית, מפלגת קדימה תתפורר בישיבתה באופוזיציה זמן רב לפני בחירות חדשות, תהינה אלו מתי שתהינה.  גדולים הסיכויים כי מפלגת קדימה תקדים את גוש הימין בהתפוררותה וכך יוצאת המפלגה וחבריה קרחים מכאן ומכאן, הם כבר לא ישקמו עתידם הפוליטי לאחר ארוע כאוטי שכזה.

 

מהאמור לעיל מובן כי על נתניהו לתמוך ולקדם ב"הכרזות פוליטיות" את הרחבת ממשלתו, אך זאת יעשה מתוך ההנחה כי באם קדימה מבקשת לשבת באופוזיציה, שיבושם לה.  שני יתרונות ברורים קיימים כאן עבורו. 

 

ראשית---, נתניהו לא יקבל 100 ימי חסד עם הצגת ממשלתו, נתניהו לא יקבל גם 10 ימי חסד.  המדיה תנסה לתוקפו מיד עם היכנסו לתפקיד ראש הממשלה, בצדק או שאינו ככך.  נתניהו הינו לצנינים בעיני חבורת פוחזי העיתונות אשר אינם בוחלים בכל תרגיל עיתונאי מסריח ובלבד שהטלת הבוץ על פניו תיצלח בידם.  מכאן שראוי לנתניהו ללא מפלגת קדימה בקואליציתו בשלבים הראשונים לאחר הרכבת הממשלה, כאשר זמן זה ינוצל לליכוד השורות וקביעת סידרי ונוהלי עבודה בין השותפות הקואליציוניות בלא שחבורת ה'ברוטוסים' הקטנים מקדימה מתרוצצת בין הרגלים.

 

שנית---, מפלגת קדימה תחל התפוררותה, לכל המאוחר, בכל זמן שבין מחצית השנה לשנה מישיבתה באופוזיציה.  עריק פעם אחת, הינו עריק בנפשו לתמיד.  בין חמישה לעשרה מבכירי קדימה צפויים לחצות את הקווים לעבר גוש הימין מאחר שגוש זה מהווה עבורם את ביתם המקורי, כאשר כבונוס מצורף הפעם גם תרוץ אידאולוגי לעיסקה, המרכך והממתיק את המעבר.  ומכאן מדוע חייב נתניהו לרכוש את כל הפרה (מפלגת קדימה) כאשר יכול הוא לקבל חלבה (פורשי קדימה) וזאת ללא המחיר העצום הנידרש ממנו תמורת צרוף קדימה בראשות ציפורה ל'?

 

נתניהו אינו צריך להיבהל מספיני העיתונות בדבר "ממשלה צרה", הבאים לאיים, ללא כל בסיס, מפאת ש"הנבואה בימינו ניתנה אך לשוטים", בכישלון ממשלתו ובכך מנסים לקדם את צרוף "קדימה" לפני מועד השבעת הממשלה, כאשר בכוונתם לאמיתו של דבר כי מיד בתחילה תיתקע זו מקלות בגלגלי הממשלה.  גוש ימין מלוכד בעל 65 מנדטים אינו ממשלה צרה, הינו ממשלה המאפשרת יציבות במדה ומנוהלת נכון ובכך מבחנו של נתניהו.  במדה ולא ישכיל לנהל ממשלת 65 ח"כים, לא ישכיל לעשות כן בממשלה רחבה, וההפך.

 

מכאן שהאפשרויות העומדות בפני נתניהו אינן כה קשות, נהפוך הוא.  ממשלת גוש ימין בלבדי תוכל לשלוט בצורה מיטבית.  כל מנהל אופרציות גדולות יודע כי ככל שמספר המשתתפים בעלי זכות וטו (די-פקטו) גדול יותר מעל מספר מיטבי כלשהו (בדרך כלל 15 חברי הנהלה מהווים גבול עליון) כך הסיכויים גדלים באורח אקספוננציאלי לכישלון ניהולי.  ממשלה רחבה בה נציגי מפלגות רבים מדי המושכים לכיוונים רבים מדי הינה אסון ניהולי ומכאן שילטוני.   אמנם קיימת האפשרות כי שותפות אינטרסים תנשים ממשלה רחבה אך אין הדבר אמור באשר ליעילות ומשילות.  חבירת הפורשים מ"קדימה" לקואליצית נתניהו תרחיב את בסיס הממשלה כאשר כולם מתלכדים סביב המסד, הוא גוש הימין ההומוגני, בעוד שמחויבות נתניהו למינויים למשרות בכירות הינה בסדר גודל בינוני בלבד.   גם צרוף קדימה כמפלגה הומוגנית בראשות ציפורה ל' אפשר ותיהיה רצויה אך בתנאי כי צרופה יהפוך לעובדה זמן מסוים לאחר השבעת הממשלה ולא לפניה.  המחיר שחייב יהיה להיות משולם כעבור זמן, יהיה נמוך משמעותית מצרופה לקואליציה לפני השבעת הממשלה.

 

 אהרון רול

amroll@sympatico.ca

www.aaronroll.com

http://www.global-report.net/aroll/

הכותב הוא איכפתי לנעשה במדינת ישראל וקיומה

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות לכתבה זו התקבלה תגובה אחת לקריאת כל התגובות ברצף
1.
"קדימה" - מפלגת ההגיון הישר
ראובן חולון 25.02.09 (15:48)