מס' צפיות - 769
דירוג ממוצע -
האם מי-רם חברת החשמל של הקיבוצים, מזייפת במוני החשמל שלה?
חברת מי-רם היא חברת החשמל של הקיבוצים ועובדת גם בקיבוצי. לאחרונה, עליתי על כמה גילויים המחשידים אותה באי תקינות לכאורה בעבודתה.
מאת: גדי גולן 02/01/09 (12:31)

ואתחיל את הסיפור מהתחלה. עם תחילת ההפרטה בקיבוצים, עלו מיד על סדר היום החברתי בקיבוצים המופרטים, בעיות גבייה מהחברים. היו חברים שלא שילמו עבור שרותים כמו חשמל ומים וכן שרותים נוספים שהקיבוץ סיפק להם. ההתמודדות של כל קיבוץ בנפרד עם חבריו בבעיה זו, העלתה בעיות חברתיות קשות. קשה להנהלת קיבוץ שהוא כפר קטן, בו כל אחד גם מכיר וגם יודע הכל על כולם להטיל סנקציות על חברים, כמו סגירת חשמל ומים או הפסקת שרותים שונים, או לחילופין הגשת תביעות משפטיות. הפתרון לבעיה זו נמצא בהעברת מה שיותר שרותים, מאחריות הקיבוץ הבודד לידי חברות חיצוניות, שאינן מכירות וקשורות בקשר אישי כלשהו עם חברי הקיבוץ. ולכן תוכלנה לספק את השרותים ולבצע ולאכוף את הגבייה על חברי הקיבוץ, כמות שהדבר נעשה לגבי כל אזרח אחר בארץ. במסגרת זו הוקמה ב"גרנות", שהוא תאגיד משקי של קיבוצי עמק חפר, בשיתוף עם בעלי הון פרטיים, חברת "מי-רם", שהיא חברה לאספקת תשתיות חשמל ומים להתישבות הכפרית בארץ.

 

אני חבר קיבוץ חולתה בגליל העליון, שהופרט לפני מספר שנים, ולפני כשנתיים העביר את אספקת שרותי החשמל והמים שלו לחברת "מי-רם". בתקופה זו בערך, עברתי לגור בדירת אימי שנפטרה. לה היה מזה מספר שנים מונה חשמל שהתקין עוד הקיבוץ, ומשך כל שנות קיומו היא שילמה לפיו את חשבון החשמל שלה למשק. לה ולמשק לא היו כל טענות שהן על תקינות המונה והמנייה בו. והיא שילמה למשק משך כל השנים את חשבון החשמל שלה, כמות שחייב המונה בדיוק. עם כניסת "מי-רם" למשק, המשכתי בנוהג זה איתם. מדי חודשיים העברתי בדייקנות את קריאת המונה לנציגתם במשק, שגם בדקה את נכונות הדווחים בשעוני. ושילמתי ל"מי-רם" את כל התשלומים בדייקנות וכסידרם.

 

לפני כחצי שנה החלה "מי-רם" בעבודה גדולה של שיפור והחלפת תשתיות החשמל במשק. היא הביאה קבלן שהעביר את כל רשת החשמל, מרשת עילית לרשת תת-קרקעית, וכן התקינה מונים שכונתיים ממוחשבים שלה, המעבירים אוטומטית את נתוני הצריכה אליה מדירתו של כל חבר. לתדהמתי במסגרת זו, ניתקו פועלי הקבלן את שעון החשמל מדירתי ולקחו אותו עימם, זאת מבלי לבקש את רשותי או לפחות לדווח לי על כך. תרגיל זה הם עשו בדירות כל חברי המשק. לשאלתי איך אוכל לבדוק עכשיו את צריכת החשמל שלי, השיבו הפועלים שאלו ההוראות שקיבלו. זה הדליק אצלי נורה אדומה. מעתה לא תהיה לי כל בקרה שהיא על צריכת החשמל שלי, ואצטרך לקבל כאורים ותומים, כל חיוב חשמל בו תחייב אותי "מי-רם". ואני חי בארץ זו הרבה שנים, וכן איש מחשבים במקצועי. ויודע ושמעתי על הרבה מקרים בהם זויפו מוני חשמל ביתיים או עסקיים מהסוג הישן הדירתי. ויודע שדבר זה אפשרי כפל-כפליים במונה חשמל ממוחשב כללי שהוא אינו אלא גולם העובד לפי תוכנות, שבהן ניתן לעשות את מעשי ההונאה הגדולים והמתוחכמים ביותר.

 

ואכן את אשר יגורתי בא!

 

אני גרוש החי לבד בביתי מזה שנים, וכן חסכן מאין כמוני וצרכן קטן מאד של כל תחומי הצריכה כולל חשמל. מאז עברתי לדירת אימי, לא הוספתי אף מכשיר חשמל חדש, וצריכת החשמל שלי בכל חודש בשנה, דומה בדיוק לזו של צריכתי באותו חודש בשנים קודמות עם סטיות קלות וזניחות. בחורף ובקיץ צורך יותר ובסתיו ובאביב צורך פחות. כן אני מקפיד לשמור ולתייק את כל חשבונות החשמל שלי מכל השנים על פרטיהם. חשבון החשמל המוגש לנו הוא דו-חודשי. החשבון הראשון שהוגש לי על המונה החדש, חושב לפי שני מונים. חלק מהתקופה חויב לפי המונה הישן ואילו חלקה האחר לפי המונה החדש. כן, מתוך חודשיים אלו חודש אחד לא הייתי כלל בבית. כך שניתן היה לצפות שצריכת החשמל המחושבת בחשבון דו-חודשי, תהיה קטנה בחצי מזו שנרשמה בחודשיים אלו בשנה הקודמת. אולם להפתעתי משהשוויתי את סה"כ הקוט"ש שנרשם לי בחשבון השנה, לסה"כ שנרשם לי בשנה הקודמת באותם חודשים. הסתבר לי שסה"כ הקוט"ש לא רק שלא ירד אלא אף עלה משמעותית. מחישוב פשוט שעשיתי, נסתבר לי שהשנה עם החלפת המונים, חברת "מי-רם" חייבה אותי בצריכת חשמל של 115% יותר מאשר צריכת השנה שעברה.

 

פניתי בתלונה למדור הבירורים והתלונות של החברה ושם משכו אותי באף. שלחתי מכתב חריף למנהל החברה, הוא היפנה את מכתבי למנהל החשמל שלהם, שהתקשר אלי ואמר לי שישלח אלי טכנאי שיבדוק במונה הממוחשב השכונתי שלי, באם המונה החדש שלי אצלם, תקין או מזייף. כן הציע לי, שאם ברצוני ביכולתי להביא מומחה מטעמי. היות ואני איש פשוט, איני מכיר ומבין במומחים לרשת הממוחשבת שלהם, שהיא מאד ייחודית. כן הבאת מומחה כזה תעלה לי יותר מכל צריכת החשמל השנתית שלי. וכן, כלל לא בטוח שהם יקבלו את טענות המומחה שלי, החלטתי שבשלב זה הצעה זו אינה מעשית עבורי. לשאלתי ולטענתי כלפיו, מדוע הסירו את כל מוני החשמל הישנים מדירות החברים במשק, דבר שהיה מאפשר לנו בקרה על צריכת החשמל שלנו לעומת המונה החדש ויוצר שקיפות והוגנות בחיובי החשמל של החברה, הוא השיב לי שזה היה אילוץ שנכפה עליהם ע"י החברה שמכרה להם את המונים החדשים. וכן, שאי אפשר טכנית להתקין יחד גם מונה דירתי וגם מונה ממוחשב אוטומטי.

 

הגיע הטכנאי שלהם. הסתבר שהוא אינו עובד אצלם, אלא בחברה שמכרה להם את המונים, והוא שהתקין עבורם את המונים בחולתה, וכן הוא זה המבצע בפועל את קריאות המונים הדו-חודשיות, המחייבות את חשבונו של כ"א מחברי הקיבוץ. דבר המחשיד אותו מראש כבעל ענין ולא אובייקטיבי בנושא. הוא בדק בעזרת לפ-טופ שלו, עם תוכנה מאד מיוחדת ומורכבת את המונה לדירתי וקבע שהכל תקין אצלי. לשאלתי איך ניתן להסביר בכל זאת את את פערי הצריכה בקוט"ש של 115% בין השנה לשנה הקודמת. הוא אמר שכנראה השעון הקודם שלי זייף. דבר שכמובן לא ניתן לבדוק אותו היום, כי שעוני זה נזרק על ידם. לשאלתי, אם ניתן להתקין אצלי מונה חשמל דירתי לבדיקת המערכת החדשה, הוא השיב בניגוד למה שאמר מנהל החשמל, שאין כל בעיה בכך. נשאלת איפוא השאלה למה הם בכל זאת הסירו את מוני החשמל הישנים של כל החברים.

 

היות והעניין יותר מדי הסריח, כתבתי מכתב למנהל "מי-רם" בו אמרתי שלא השתכנעתי מבדיקתם ועד לכשהעניין יוסדר, אשלם להם את חשבון החשמל שהם מגישים לי באופן חלקי בלבד. קרי לפי סה"כ הקוט"ש שהיו לי בחשבון הדו-חודשי בשנה שעברה מוכפל במחירי השנה הנוכחית. קרי, אני מכיר בחובתי לשלם להם עבור צריכתי האמיתית. אך איני מכיר בחובתי לשלם להם על צריכה שלא צרכתי ורק נרשמה לי.

 

את מכתביי אלו הבאתי לידיעת כל חברי ותושבי חולתה. כתוצאה מכך פנו אלי רבים שטענו שאף אצלם קיימת בעיה דומה והם משלמים בכל זאת, משום שהם מפחדים ש"מי-רם" תנתק להם את החשמל והם אינם רוצים להכנס לעימות איתה. הם אמרו לי שאני דון קישוט הנלחם בטחנות-רוח בלי שום סיכוי, וברור שחברה שהשקיעה השקעת תשתית כה כבדה במשק, תשתמש בכל השיטות אפילו לא כשרות על-מנת שתחזיר את השקעתה בזמן הקצר ביותר האפשרי. והיות וחברה לתשתיות חשמל היא "מונופול טבעי", לאחר שהתחברת אליה אינך יכול לעבור לחברה מתחרה, אין ברירה אלא צריך לסבול ולשתוק.

 

החודש הגיע אלי חשבון דו-חודשי נוסף, הפעם כולו נמדד במונה החדש. בדקתי אותו שוב תוך השוואתו לחשבון החשמל של אותם חודשים בשנה שעברה, ונסתבר לי ששוב יש מדידה מופרזת משמעותית של קוט"ש לעומת המונה הישן. אם כי הפעם התוספת ירדה והיא עומדת על 45% בלבד לעומת שנה שעברה. אני מעריך, שהטעות הגדולה יותר של 115% בחודשיים הקודמים, נגרמה עקב זה שבמעבר בין המונה הישן לחדש חלה טעות ברישום בהנהלת החשבונות של החברה והיא נוספה לטעות במונה. אולם כמובן אפשרות זו אינה יחידה וקיימות אפשרויות נוספות.

 

כן, בדקתי את ריבית הפיגורים שגבתה ממני החברה עבור יתרת החוב לכאורה שאני חייב לה. והסתבר לי שהיא מגיעה ל-10% בשעור שנתי, שזו לפי הערכתי, בתנאים של ריבית נמוכה במשק כמו היום ומדדים חודשיים שליליים, הינה ריבית עושק לכל דבר.

 

כתבתי מכתב נוסף למנהל החברה בו ציינתי דברים אלו, והצעתי לו לבדוק טוב אם ריבית הפיגורים שלהם נמצאת בתחום מגבלות החוקים הקיימים במדינה בנושא זה.

 

בתגובה נשלח לי מכתב של מנהל החשמל ב"מי-רם", בו הוא מבקש ממני לאלתר, להפסיק להפיץ ברבים את טענותיי, מכיוון שזה גורם נזק רב לחברה.

 

אני הבאתי כאן את השתלשלות הסיפור והעובדות כמות שהן וכפי שבדקתי אותן. ישפוט איפוא כל קורא, אם יש כאן מקום לחשד בהתנהלות בלתי תקינה של חברה, או חלילה יותר מכך.

 

גדי גולן

קיבוץ חולתה

גליל עליון

 

 

קישור לבלוג של גדי גולן - תפוז

 

http://www.tapuz.co.il/blog/viewentry.asp?entryid=1394740

 

הכותב הוא בעל תואר שני בכלכלה מהפקולטה לתעשיה וניהול בטכניון. וכן מומחה וחוקר רב-שנים של שוק ההון בישראל.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר