מס' צפיות - 4344
דירוג ממוצע -
בורסה - מדריך לסוחר המתחיל
הרעיון הכללי במסחר הוא להמתין בסבלנות לרמות מחירים קריטיות (תמיכה או התנגדות) על מספר חוזים במקביל מבלי להתרגש מתנועות השוק, וכאשר פקודה נתפסת יש לנהל אותה בקור-רוח לפי השיטה הטכנית הבסיסית.
מאת: מרקט פלייס 13/12/08 (22:06)

מאת: שחף פרקש מנהל השקעות בנגזרות מרקט פלייס

 

סוחר המתחיל את דרכו בעולם החוזים העתידיים, יכול שיפעל בצמוד לסקירה השבועית המתפרסמת באתר חברת "מרקט פלייס". בסקירה מופיעים מספר מונחים מקצועיים אשר מחייבים הכרות מוקדמת עם שיטת העבודה הכוללת הנהוגה במסחר דרך חוזים עתידיים. במסגרת הקורסים אותם חברת מרקט פלייס מעבירה ללקוחותיה, לומדים הסוחרים לעבוד באמצעות שיטת עבודה זו.

הסקירה השבועית מיועדת לסוחרים לטווח של יום אחד ומעלה כאשר סוחרים בעלי חשבון פעיל במרקט פלייס מקבלים בנוסף, לפני תחילת כל יום מסחר, איתותים למסחר תוך-יומי.

הרעיון הכללי במסחר הוא להמתין בסבלנות לרמות מחירים קריטיות (תמיכה או התנגדות) על מספר חוזים במקביל מבלי להתרגש מתנועות השוק, וכאשר פקודה נתפסת יש לנהל אותה בקור-רוח לפי השיטה הטכנית הבסיסית. הדגש בניהול הפוזיציה הוא על תכנון כולל מראש ובכתב, תוך שימוש בתהליך קבלת החלטות פשוט עם מספר מצומצם בלבד של כלים טכניים.

להלן יופיעו מספר מונחים המלווים את הסקירות ובצדן הסבר קצר על צורת העבודה עמם.

לונג - השקעה המאמינה כי החוזה בדרכו מעלה. במקרה זה הסוחר קונה את החוזה ומקווה למכור אותו במחיר גבוה יותר.
בכל מקרה הסוחר מציב גם פקודת הגבלת הפסד בצורת מכירת החוזה במחיר נמוך יותר.
סוחר הפועל בלונג נקרא: "שוורי".

שורט - השקעה המאמינה כי החוזה בכיוון מטה. במקרה זה הסוחר מוכר את החוזה ומקווה לרכוש אותו במחיר נמוך יותר.
בכל מקרה הסוחר מציב גם פקודת הגבלת הפסד בצורת קניית החוזה במחיר גבוה יותר.
סוחר הפועל בשורט נקרא: "דובי".

למען הסר ספק, פעולת השורט בחוזים זהה לפעולת הלונג, רק שהיא בכיוון ההפוך, כלומר מנסה ליצור רווח מירידה.

תמיכה אופקית - רמת מחירים אשר בעבר שמשה כרמת שפל ברורה.

התנגדות אופקית - רמת מחירים אשר בעבר שמשה כרמת שיא ברורה.

קו מגמה - קו מגמה עולה מחבר בין שתי רמות שפל או יותר ומשמש כקו תמיכה דינאמי. ואילו קו מגמה יורד מחבר בין שתי רמות שיא לפחות והוא אמור לשמש בעתיד כקו התנגדות דינאמי.

סוחר מיומן - סוחר בחוזים עתידיים אשר סיכום פעולותיו בחצי השנה האחרונה מראה על רווחיות תיק ההשקעות שלו.

הסתכלות שבועית - מונח זה נקבע בעיקר לפי המגמה השלטת בשלושת חודשי המסחר האחרונים בחוזה. ההסתכלות מתחלקת לחמישה מצבים עיקריים:

1) הסתכלות שוורית מלאה - זוהי הסתכלות קלאסית המתאימה למגמה עולה מובהקת. כאשר החוזה נמצא תחת הסתכלות כזו על הסוחר לטווח ארוך לחפש כניסה בתמיכה השבועית ו/או ברגע פריצת ההתנגדות השבועית.
את הכניסה בפריצה ניתן לבצע או באמצעות פקודת "סטופ מרקט" האגרסיבית או באמצעות פקודת "סטופ לימיט" אשר מאפשרת כניסה עם מעט יותר ביטחון בפריצה.

 
גם סוחר יומי, טוב יעשה, אם במהלך כל ימי המסחר השבועי יחפש רק כניסות ללונג.
בנוסף, סוחר מיומן יכול לתכנן גם הגדלת פוזיציה במקרה של המשך התנועה בכיוון המצופה.

2) הסתכלות שוורית זהירה - זוהי הסתכלות המתאימה, גם כן, למגמה עולה, אבל לכזו אשר איבדה מעט מעוצמתה (שברה מטה קו מגמה עולה אחד לפחות). הסוחר תחת הסתכלות כזו אמור לחפש, בכל טווח זמן, רק כניסות ללונג ברמות תמיכה אפשריות ללא מסחר בפריצות.

3) הסתכלות ניטראלית (דשדוש) - הסתכלות כזו מניחה כי במהלך השבוע החוזה לא אמור לפרוץ מתחום המחירים הקודם שלו. הסתכלות כזו מופיעה לרב לאחר תקופה של מגמה ברורה. מסחר ניטראלי אמור לספק הזדמנויות הן לכניסה בלונג והן לכניסה בשורט.

 
יש לשים לב כי מסחר בדשדוש אין משמעותו שהחוזה "לא יזוז" אלא שהמחיר אמור לנוע בתוך טווח המחירים הקודם.
בנוסף, יש לתת את הדעת, כי לאחר תקופת דשדוש כלשהי החוזה יתחיל לפתח מגמה, כמובן מבלי לתת הודעה מוקדמת על כך. לכן יש לחתוך הפסד בכל מקרה של סטייה משמעותית החוצה מגבולות הדשדוש.

 
סוחר יומי, בתקופה של הסתכלות ניטראלית אמור לחפש לונגים בימים בהם שוהה החוזה בקצה התחתון של טווח הדשדוש, שורטים בימים בהם החוזה שוהה בקצה העליון של הטווח ובמרכז התחום ניתן לחפש כניסות בשני הכיוונים.

4) הסתכלות דובית זהירה - הסתכלות כזו מבוססת על כך שהחוזה נמצא אומנם במגמה יורדת לטווח הבינוני (שלושה חודשים), אולם המגמה היורדת כבר נחלשה מעט, כלומר קו המגמה היורד נפרץ פעם אחת לפחות (לאחר 3 פריצות ניתן להכריז בביטחון על תחילת מגמת דשדוש). סוחר לטווח בינוני (מעל יום אחד) אמור לחפש בהסתכלות כזו רק כניסות לשורט. את הכניסות יש לבצע בצמוד לרמת ההתנגדות השבועית.

 
במקרה של שבירת התמיכה השבועית, על הסוחר להמתין בסבלנות עד לבדיקתה החוזרת כהתנגדות אפשרית.
גם לסוחר היומי המאמין שהנכס נמצא במגמה יורדת חלשה, עדיף שיחפש רק כניסה למכירה ברמות התנגדות אפשריות.

5) הסתכלות דובית מלאה - זוהי ההסתכלות הקלאסית המתאימה לחוזה הנמצא במגמה יורדת. סוחר (לכל טווח שהוא) המזהה חוזה הנמצא במגמה יורדת אמור לחפש רק כניסות לשורט. את המכירה יש לחפש הן ברמות התנגדות אפשריות והן בשבירה של רמות תמיכה.

 
בנוסף, סוחר מיומן יכול לתכנן גם הגדלת פוזיציה במקרה של המשך התנועה בכיוון המצופה.

מדד חוזק יחסי (
RSI) - זהו כלי טכני לאיתות ראשוני על היחלשות אפשרית של המגמה. ההתייחסות למכשיר זה היא כמו לתהליך הנשימה בגוף האדם. כלומר לאחר שאיפה חזקה אמורה להגיע נשיפה ולאחר נשיפה חזקה צריכה להגיע שאיפה. במסחר, לאחר תקופה של עליות (Over Bought) תתקבל בהבנה ירידה קלה לצורך מימוש רווחים, ולאחר תקופה של ירידות חזקות (Over Sell) נמתין לתיקון קל מעלה.

 
ניתן ללמוד עוד על מכשיר זה (באנגלית) בקישור הבא.

ממוצע נע (MA) -כלי טכני הבא "להחליק" את רעשי השוק ולעזור בקביעת מגמה. הממוצע הנע מלמד בעיקר אצל מי מהצדדים נמצאת השליטה בשוק, כלומר, עם מחיר החוזה בפועל נמצא מעל לקו הממוצע הרי והקונים (שוורים) הם המרווחים ולכן השליטה נמצאת אצלם. במקרה ההפוך, בו מחיר החוזה נמצא מתחת לרמת הממוצע, הרי והמוכרים (דובים) הם אלו המחזיקים את השליטה כי הם המרווחים.

 
ניתן ללמוד עוד על מכשיר זה בקישור הבא.

 
טווח תנועה ממוצע (ATR) - כלי טכני הבא לקבוע יעדים ריאליים לגודל התנועה הצפויה. הסוחר מתחשב בכלי זה כאשר הוא קובע את מרחק הצבת פקודת הגבלת ההפסד ופקודת לקיחת הרווח. יש לשים לב כי הכלי לא צופה את גודל התנועה אלא רק מאפשר סדר גודל להערכה. לדוגמא ATR 21יום לחוזה הזהב עומד על 12$ ליום. זה אומר שבממוצע, החוזה נע, ב- 21 ימי המסחר האחרונים, תנועה של- 12 $ ליום. מחר הוא יכול לנוע רק 3$ או אפילו 25$ אבל בממוצע הוא נע 12$.
לסוחר באופציות, כלי זה יכול לשמש כמדד לרמת התנודתיות בנכס.

 
ניתן ללמוד עוד על מכשיר זה בקישור הבא.

בברכת הבנה מלאה,


שחף פרקש
מנהל השקעות בנגזרות
מרקט פלייס

 

לאתר מרקט פלייס

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר