דת ויהדות
דוד דרומר 10.09.20 (12:22)
הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם
יצחק גיני 06.09.20 (00:03)
: 🍷ממתק לשבת "כי תבוא"🍷 🍾🍾🍾🍾🍾 * "והיה כי תבוא אל הארץ". תבוא אותיות 'אבות' כי בזכות האבות קיבלנו את ארץ ישראל לנחלה. * בפרשתנו 98...
דוד דרומר 02.09.20 (13:00)
"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, "
יצחק גיני 30.08.20 (03:39)
🔸ממתק לשבת "כי תצא" 🍷🍷🍷🍷🍷 & "כי תצא למלחמה על אוייביך וכו'"... אומר בעל נתיבות שלום, כלל גדול בתורת לחימה ההגנה הטובה ביותר היא התקפה. להפתיע את...
דוד דרומר 26.08.20 (18:02)
כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך
יצחק גיני 23.08.20 (08:25)
ממתק לשבת: 🔨ממתק לשבת שופטים 🍷🍷🍷🍷🍷×××××××××××××× "שופטים ושטרים...
יצחק גיני 16.08.20 (08:28)
ממתק לשבת: 🍷ממתק לשבת ראה שבת מברכין 🍷🍷🍷🍷🍷 *" ראה אנכי נתן לפניכם היום" מדוע נאמר היום והתורה ניתנה כארבעים שנה לפני? אומר השפתי כהן זצ"ל גלוי וידוע...
דוד דרומר 12.08.20 (13:04)
"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"
יצחק גיני 11.08.20 (15:50)
ממתק לשבת - עקב🍇 * "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה" והיה באם תקיים עקב, נוטריקון קדש עצמך במותר בזכות זה תשמעון את המשפטים האלה. * "עקב תשמעון" ר"ת עבודה קבועה בלב. ועבודה זו תפילה כנגד...
דוד דרומר 05.08.20 (13:44)
והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה