#rightBanners#
#centerBanners#
דוד דרומר 29.06.16 (17:50)
למצוא את האור שבאפור,
רפאל בדש 06.06.16 (22:00)
לא תמיד אנו מודעים לערבות ההדדית שקיימת בין הורים לילדים, במתן תורה הערבות הזו לא רק קיימת אלא באופן מפתיע היא בעיקר מקיימת את עצם המעמד. ולמעשה במעמד זו נתהווה הקשר מחייב שבמשפחה.
רפאל בדש 22.02.16 (14:40)
מהו רושם אמיתי? כיצד יוצרים אותו? וכיצד מועילים איתו לחברה ולנו ? חודש אדר הינו חודש שבו נולד איש הנצח.
רפאל בדש 16.12.15 (12:51)
תהיות ונקודות למחשבה לחודש טבת על מהותו ,חשיבותו ותפקידו של הבית היהודי בעידן המודרני.
דוד דרומר 04.11.15 (12:50)
אולי לא תאבה האישה ללכת אחרי אל הארץ הזאת?
דוד דרומר 22.09.15 (09:30)
חוויית השבוע שלי
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#