רן רייכמן 02.03.14 (13:12)
מושג הידועים בציבור התפתח עד מאוד בשנים האחרונות, עד כי בשנים האחרונות אנו רואים מגמה המאפשרת כניסה קלה ומהירה יותר להגדרה של ידועים בציבור.ידועים בציבור הינם בני זוג אשר חיים תחת קורת גג אחת ומנהלים...
יוסי כהן 27.02.14 (08:26)
המשפט המסחרי, אולי יותר מכל תחום משפטי אחר, משפיע על כלל הכלכלה והחברה בישראל. כמעט כל רכישה של מוצר וכל חתימה על חוזה מסחרי, נעשים כאשר ברקע עומדים עקרונות חשובים של המשפט המסחרי. בשירותיו של עורך...
רן רייכמן 27.02.14 (08:24)
לפני התיקון לחוק יחסי ממון עד לתיקון לחוק יחסי ממון, איזון משאבים בין הצדדים היינו האיזון הרכושי בפועל , היה כפוף לפקיעה בפועל של נישואי הצדדים . באשר לפירוק השיתוף בדירת המגורים...
יוסי כהן 26.02.14 (08:08)
כל האמור בדבר חובות האמונים המוטלות על היזם יפה, בשינויים המחויבים, גם באשר לחובות הזהירות והמיומנות. לדעתנו, בעניין זה אין כל הבדל מושגי בין היזם לבין כל נושא משרה אחר בחברה, ומן הראוי להטיל על...
יוסי כהן 25.02.14 (08:37)
אחד העקרונות החשובים, העומדים בפני בית המשפט העוסק בסכסוכים משפטיים בכלל ובתביעות נזיקין בפרט, הוא הגדרת תקופת ההתיישנות. למרות שבקרב הציבור הרחב מקובל להניח שתקופת ההתיישנות הנה אחידה ועומדת על 7...
רן רייכמן 25.02.14 (08:29)
התיקון לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג–1973 חוק יחסי ממון ה"ישן" עד ליום 12.11.08 המועד בו תוקן חוק יחסי ממון , איזון הרכוש בין בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74 (שהם כיום מרבית הזוגות...
רן רייכמן 24.02.14 (08:25)
הכלל בתביעות מזונות הינו כי מזונות נפסקים מיום הגשת התביעה ואילך.מה לגבי הוצאות שהיו לאם הקטינים עוד טרם הגשת התביעה ? הכלל הוא כי החזר הוצאות העבר של הקטינים, הינה עילתה של האם בלבד ושל ילדיהם...
יוסי כהן 24.02.14 (08:23)
חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן בסעיף זה: "חוק ניירות ערך") והתקנות שהותקנו מכוחו, מבוססים בעיקרם על עקרון ה"גילוי הנאות". מטרת הגילוי אינה מניעת ביצוען של עסקאות גרועות, אלא הענקת תשתית...
רן רייכמן 23.02.14 (07:57)
עם קבלת פסק דין סופי למזונות ו/או החלטה למזונות זמניים נסללת הדרך  בפני הזוכה (האישה) לפנות ללשכת הוצאה לפועל על מנת לפתוח הליכי גבייה כנגד הבעל(החייב). בכל בית משפט שלום קיימת לשכת...
יוסי כהן 23.02.14 (07:56)
אין כל מניעה כי היזם ימכור את רכושו הפרטי לחברה שהוא עוסק ביזומה. ואולם מכירה כזו מעוררת את השאלה, מהו היקף חובת הגילוי החלה על היזם במקרה כזה: האם הוא חייב לגלות לחברה, לאחר הקמתה, גם את העובדה...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה