איציק גיני 08.05.20 (10:10)
🍷ממתק לשבת אמור🍷"אמור ואמרת..."להזהיר גדולים על קטנים.כתוב: "יברך יראי ה' הקטנים עם הגדולים" אם הקטנים מחוברים לגדולים אז הם גם בתוך הברכה.• "והכהן הגדול... לאביו ולאמו לא יטמא"....
איציק גיני 01.05.20 (12:51)
ממתק לשבת אחרי מות קדושים "אחרי מות שני בני אהרון.." מובא במדרש כיוון ששמע איוב מיתת שני בני אהרון אמר "אף לזאת יחרד ליבי" ופירשו חז'ל שאיוב נידון בייסורים על ששתק בעת שגזר פרעה להשליך את ילדי...
איציק גיני 26.04.20 (07:40)
ממתק לשבת: 🔯ממתק לשבת תזריע מצורע ושבת ראש חודש🔯• אישה יולדת אם זכר טמאה שבעת ימים. ואם נקבה ארבעה עשר יום. ורמז לדבר. המילה זכר מתחילה באות ז שזה מתחילת האותיות מספר 7. והמילה...
איציק גיני 17.04.20 (13:51)
♾ממתק לשבת פרשת שמיני♾◇ "ויהי ביום השמיני" פרשה זו יש בה כמה נושאים: * חנוכת המשכן.* מיתת נדב ואביהוא בני אהרון.* סימני הכשרות מה מותר ומה אסור לאכול.◇ בפרשה זו 91 פסוקים=אמן....
איציק גיני 16.04.20 (07:37)
ממתק לשבת חול המועד פסח.🔸 נהגו קהילות ישראל לקרוא את שיר השירים בשבת חול המועד פסח. ומובא במדרש מיום שברא הקב'ה את העולם לא היה יום כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שכל השירים קודש ושיר...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה