עבד עברי ,מיהו? כיצד יצא לחופשי?
מדוע הוגבל העם - לא להתקרב להר סיני?
מדוע פרעה ועבדיו התחרטו על יציאת ישראל ממצרים?
אהובה קליין 30.01.20 (08:37)
מי היה פרעה ומדוע גירש את משה?
אהובה קליין 30.01.20 (08:37)
מי היה פרעה ומדוע גירש את משה?
אהובה קליין 23.01.20 (10:57)
אימתי החלו המצרים לשעבד את ישראל?
אהובה קליין 10.01.20 (15:05)
מה האחים ביקשו מיוסף ומה קיבלו?
אהובה קליין 01.01.20 (23:41)
כיצד הגיב יעקב לשמועה- כי יוסף חי?
אהובה קליין 26.12.19 (08:34)
בזכות מה יצא יוסף מבית האסורים?
אהובה קליין 04.12.19 (13:32)
מדוע זכה יעקב לברכה אצל לבן?
אהובה קליין 28.11.19 (08:55)
יצחק ובורות המים- רמז לאחרית הימים.
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה