#rightBanners#
אהובה קליין 25.11.21 (22:36)
כותונת הפסים- מה טמון בה?
אהובה קליין 04.03.21 (23:27)
האות הגנוזה בשבת ובעור פני משה?
מריאן קפלון 21.12.20 (20:24)
שמע תפילה אדוני אלוהינו, אל תשיב את ידינו ריקם, כי אתה מקור ישועתנו, אל אחד, מעתה עד עולם. צור, משגב נעלה של חיינו, שבחר לו, זה עם מיוחד... שמע ישראל אדוני אלוהינו, באהבה שלמה, אדוני אחד.
#centerBanners#
מריאן קפלון 20.12.20 (16:02)
את יכולה אולי לברוח, מכל מפגש תשוקה מקרי... באשליות אמת למרוח, בעוד תירוץ לא מקורי, מצפון לנעול לעד ליושר ולהקפיא חיוך כזב, להתנזר בכלל מאושר, ולשקר בכל מצב. אבל את לא תוכלי לשכוח, את המגע...
עזרא מורד 14.05.19 (09:51)
הספינה פָּאטְרִיָה : נְמַל חֵיפָה, 1940, כ-250 מעפילים טבעו הספינה סִלְבָדוּר: בְּיַם הַשָּׁיִשׁ, 1940, כ-204 מעפילים טבעו הספינה סטְרוֹמָה: בַּיַּם הַשָּׁחוֹר, 1942 כ-768 מעפילים טבעו הספינה...
עזרא מורד 14.05.19 (09:31)
אֲגָדִיר- אֲסַם- תְּבוּאָה, עִיר קַיִט, שְׁטוּפַת אוֹר לְחוֹף הָאוֹקְיָנוֹס הָאַטְלָנְטִי בִּדְרוֹם מַעֲרָב מָרוֹקוֹ. עַד הָ- 29 בְפֶּבְרוּאר וְאֵחָד בְּמַרְס, רֹאש חוֹדֵשׁ אֲדָר לֵיל ג' רַמַדָאן...
איציק גיני 04.09.18 (12:36)
אל מלך יושב על כסא רחמים פיוט מוכר וידוע בכל קהילות ישראל באמירת הסליחות בימים הנוראים. מדובר י"ג מידות המאפיינות  את הקב"ה   לחנים בקהילות ישראל : אלג'יריה , אשכנז, בבל , בוכרה,...
איציק גיני 04.09.18 (12:00)
לך אלי תשוקתי פיוט הנאמר  בתחילת תפילת ערבית של יום הכיפורים. הפיוט  מכיל התוודות בסדר הא"ב.   קיימים לחנים נוספים בקהילות ישראל בוכרה, חלב/ סוריה,  גרוזיה, כורדיסטאן, לוב ,...
איציק גיני 04.09.18 (10:08)
שומר ישראל פיוט המושר בכל קהילות ישראל, תוכנו של הפיוט לבקש בקשה מהקב"ה שישמור על ישראל ומציינים את המילים   שנאמרים בכל יום בעת קריאת שמע..   אל יאבד ישראל מבטא את ההבטחה של הקיום...
איציק גיני 02.09.18 (13:42)
אל נורא עלילה פיוט הפותח את תפיל הנעילה ביום הכיפורים, נוהגים לפתוח את ארון הקודש החזן מתחיל לשיר והקהל מצטרף בפיוט מופיעות בקשות מהקב"ה הן אישיות והן כלליות להצלחת עם ישראל, הפיוט מסתיים בברכה...
איציק גיני 29.08.18 (12:17)
הפיוט עננו מושר בקהילות יהודי ספרד במהלך חודש אלול בעשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. פיוט מושר כשירת מענה בין החזן לקהל, בפיוט זה הקהל שותף פעיל בשירה. עננו מושר בצמידות לאדון הסליחות.   קיימים...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#